Selecties op maat

Specifieke selecties kunnen als volgt gefilterd worden

 

  • /maandoverzicht?parameter=waarde[&parameter=waarde&...]
  • /overzicht?parameter=waarde[&parameter=waarde&...]

 

Gebruik als parameter één van onderstaande parameters (_soort_a,_soort_p,_soort_pv,...) en de bijhorende id.
De origanisatorische eenheden kunnen eveneens gefilterd worden aan de hand van de unit-id (50000050,50000600,...) door middel van de parameter '_ou' maar weet dat verwijzingen naar die unit nummers niet gegarandeerd zijn in de tijd.

 

Selecties kunnen in de tijd afgebakend worden aan de hand van '_date_start' en '_date_end' in het formaat 'YYYY-mmd-dd'.

Selecties kunnen in aantal afgebakend worden (waardoor je paginatie zou kunnen voorzien op je resultaten) :
_offset=x (start vanaf resultaat X)
_limit=Y (beperk het aantal resultaten tot Y)

 

Geografische selecties kunnen uitgezet worden dmv :

 

  • /nearby/50.877571,4.704328000000032,50 (long,lat,radius bv 50 km rond Leuven)

 

Op /nearby kan je eenvoudig een adres ingeven om het adres met de correcte geolocaties te kopiëren. Zoomen op de kaart zal ongeveer de dekking (radius) van de selectie aanpassen. Ook deze selecties kunnen verder uitgebreid worden met de andere parameters (/nearby/...,10?_ou=50000600&_date_start=2014-01-01)

 
Parameters (soorten en organiserende eenheden) kunnen ook op zichzelf gecombineerd worden :

 

_ou=6382,6325 = Fac. Geneeskunde EN Fac. Bewegings- en revalidatiewetenschappen (beide organisator van het  hetzelfde event)
_ou=6382+6325 = Fac. Geneeskunde OF Fac. Bewegings- en revalidatiewetenschappen (events van beide organisatoren gecombineerd)

 

Voorbeelden :

overzicht taxonomies

List Organisatoren

_ouID
KU Leuven (51841970)8088
Interne Audit (50000075)8338
KU Leuven - Universiteit (50000050)5845
KU Leuven Research & Development (50017594)8332
UZ Leuven (51841972)8335
Cultuur-, Diversiteits- en Duurzaamheidsbeleid (52748219)9193
Diensten Algemeen Beheer (50000854)6723
Groep Biomedische Wetenschappen (50000598)6300
Groep Humane Wetenschappen (50000100)5875
Groep Wetenschap & Technologie (50000403)6171
groepsoverschrijdende / interuniversitaire instituten (50000751)6566
Internationaal Beleid (51319025)6628
KU Leuven, Campus Brussel (52230448)8269
KU Leuven, Campus Groep T Leuven (52230446)9154
KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk (50000771)6664
KU Leuven, Campussen Carolus en Sint-Andries Antwerpen (52230442)8254
KU Leuven, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (52230449)8317
KU Leuven, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52230443)9136
KU Leuven, Technologiecampus Diepenbeek (52230445)9148
KU Leuven, Technologiecampus Geel (52230444)9142
KU Leuven, Technologiecampus Oostende en Campus Brugge (52230441)9127
KU Leuven, Technologiecampussen Gent en Aalst (52230447)8590
Onderwijsbeleid (50000087)6602
Onderzoeksbeleid (50000077)6587
Rectoraat (50000051)5846
Studentenbeleid (50000823)6633
LRD Centraal Beheer (50017595)8341
LRD-divisies: Divisie- en Projectbeheer (51500622)8344
Organisatieondersteuning Associatieleden (52071680)8347
andere eenheden verbonden aan het Algemeen Beheer (50000982)6901
Directie Financiële Diensten (50000862)6753
Directie ICTS (Informatie & Communicatie Technologie & Systemen) (50000953)6863
Directie Personeelsdienst (50000872)6770
Directie Stafdiensten Algemeen Beheer (50000856)6724
Directie Technische Diensten (50000893)6786
Departement Beeldvorming & Pathologie (50000677)6392
Departement Bewegingswetenschappen (50000737)6401
Departement Cardiovasculaire Wetenschappen (50000635)6407
Departement Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde (50000618)6419
Departement Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen (50000715)6432
Departement Klinische en Experimentele Geneeskunde (50000625)6446
Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg (50000687)6453
Departement Menselijke Erfelijkheid (50000622)6466
Departement Microbiologie en Immunologie (50000698)6499
Departement Mondgezondheidswetenschappen (50000644)6515
Departement Neurowetenschappen (50000666)6524
Departement Oncologie (50488876)6539
Departement Ontwikkeling en Regeneratie (50000640)6557
Departement Revalidatiewetenschappen (50000743)6561
Diensten van de Vicerector Biomedische Wetenschappen (51880104)6301
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (50000725)6382
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (50000707)6373
Faculteit Geneeskunde (50000600)6325
Groep BW, Campus Brugge (52407497)9115
Groep BW, Campus Kulak Kortrijk (50966267)6677
Groepsbeheer Biomedische Wetenschappen (50000749)6309
Onderzoekscoördinatie Biomedische Wetenschappen (50918402)6306
Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht (50000146)5964
Bijzondere Faculteit Kunsten (51267690)6167
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (50000208)6021
Faculteit Letteren (50000275)6086
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (50000339)6137
Faculteit Rechtsgeleerdheid (50000148)5967
Faculteit Sociale Wetenschappen (50000243)6059
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (50000102)5906
Groep HW, Campus Brussel (52409092)8281
Groep HW, Campus Kulak Kortrijk (50966266)6665
Groep HW, Campussen Carolus en Sint-Andries Antwerpen (52407525)8257
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (50000130)5948
Initiatieven en Groepsdiensten Humane Wetenschappen (50000400)5877
Secretariaat Vicerector Humane Wetenschappen (50000101)5876
Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (50791936)6212
Departement Architectuur (50000543)6218
Departement Biologie (50000454)6222
Departement Biosystemen (50463548)6227
Departement Burgerlijke Bouwkunde (50000536)6233
Departement Chemie (50000444)6238
Departement Chemische Ingenieurstechnieken (50000503)6245
Departement Computerwetenschappen (50000525)6249
Departement Elektrotechniek (ESAT) (50000516)6252
Departement Materiaalkunde (50000498)6259
Departement Microbiële en Moleculaire Systemen (50463549)6263
Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (50000437)6267
Departement Werktuigkunde (50000509)6275
Departement Wiskunde (50000430)6281
Erfgoed @ KU Leuven (50000545)6288
Ethiek @ Arenberg (50000591)6287
Faculteit Architectuur (52206684)6211
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (50000547)6195
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (51267666)6206
Faculteit Ingenieurswetenschappen (50000486)6189
Faculteit Wetenschappen (50000405)6181
Groep W&T, Campus Groep T Leuven (52409082)9061
Groep W&T, Campus Kulak Kortrijk (50966268)6688
Groep W&T, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (52409130)8323
Groep W&T, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52408961)9052
Groep W&T, Technologiecampus Diepenbeek (52409078)9058
Groep W&T, Technologiecampus Geel (52409073)9055
Groep W&T, Technologiecampus Oostende (52407492)9049
Groep W&T, Technologiecampussen Gent en Aalst (52409084)8596
Groepsdiensten Wetenschap & Technologie (50000592)6173
Leuvens Centrum Chemie, Katalyse en Chemische Technologie (51094097)6298
Leuvens Centrum Duurzame Aarde (50955514)6297
Leuvens Centrum Ruimte en Samenleving (50955513)6296
Leuvens Centrum voor Biowetenschappen, Biotechniek en Biotechnologie (50955512)6295
Leuvens Centrum voor Computationele Modellering (50955506)6289
Leuvens Centrum voor Informatie- en Communicatietechnologie (50955507)6290
Leuvens Centrum voor Levensmiddelen en Voedingswetenschappen (50955510)6293
Leuvens Centrum voor Lucht- en Ruimtevaarttechnologie en -toepassingen (51120581)6299
Leuvens Centrum voor Materialen (50955508)6291
Leuvens Centrum voor Medische Technologie (50955511)6294
Leuvens Centrum voor Mobiliteit (53254719)10431
Leuvens Centrum voor Nanowetenschappen en Nanotechnologie (50955509)6292
Leuvens Centrum voor Onderwijs van Ingenieurs en Wetenschappers (LESEC) (53254720)10428
Secretariaat Vicerector Wetenschap & Technologie (50000404)6172
instituten ondersteund vanuit de Groep Biomedische Wetenschappen (50611623)6585
instituten ondersteund vanuit de Groep Humane Wetenschappen (50611621)6567
instituten ondersteund vanuit de Groep Wetenschap & Technologie (50611622)6582
Dienst Internationalisering (50556097)6629
opdrachthouder internationale institutionele relaties (52926835)9964
opdrachthouder internationale studenten- en personeelsmobiliteit (52926836)9970
opdrachthouder universitaire samenwerking met ontwikkelingslanden (52926837)9967
stafmedewerker internationalisering (53090838)10204
Academische Diensten, Campus Brussel (52641202)9169
Diensten Algemeen Beheer, Campus Brussel (52641203)8266
Academische Diensten, Campus Groep T Leuven (52641201)9157
Diensten Algemeen Beheer, Campus Groep T Leuven (52527352)9160
Interdisciplinaire Onderzoeksfaciliteit Biowetenschappen, Campus Kulak Kortrijk (50000821)6698
Rectorale Diensten, Campus Kulak Kortrijk (50000786)6714
Studentenbeleid, Campus Kulak Kortrijk (50000782)6710
Academisch Beheer, Campussen Carolus en Sint-Andries Antwerpen (52783445)9130
academisch beheerder Campus Sint-Lucas Brussel (53517066)10585
academisch beheerder Campus Sint-Lucas Gent (53517067)10588
Academische Diensten, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52745598)9139
Academische Diensten, Technologiecampus Diepenbeek (52527351)9151
Academische Diensten, Technologiecampus Geel (52745599)9145
Academische Diensten, Technologiecampussen Gent en Aalst (52527353)9163
Beleidsmedewerkers Vicerector Onderwijsbeleid (50000088)6603
Cel Onderwijs (52781060)9178
Cel Opvolging Onderwijskwaliteit (53368293)10515
Coördinatie Expertisenetwerk "School of Education" (50861277)9187
Dienst Onderwijsbeleid (52110899)6609
Dienst Onderwijsprocessen (52110901)6619
Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning (52110900)6612
informatiearchitect onderwijs (50018405)6604
Interne Werking Onderwijsbeleid (52110898)6608
LIMEL - Leuvens Instituut voor Media en Leren (52841300)9181
Beleidscel (51558191)6588
Coördinatie LERU (51558192)6589
Dienst Onderzoekscoördinatie (50000079)6590
ombudspersoon voor het personeel van de KU Leuven (50016370)5847
Rectorale Diensten (50000056)5848
informatiearchitect studenten (50018407)6635
juridisch adviseur vicerector Studentenbeleid (50000829)6637
stafmedewerker vicerector Studentenbeleid (50556465)6634
Studentenvoorzieningen (50000840)6638
Europese Projecten (50539074)8350
Financiën en Administratie LRD (50539065)8368
Industrieel Onderzoeksfonds (50556461)8365
Intellectuele eigendom (50539071)8362
Juridische Dienst LRD (50539069)8353
Spin-off en Innovatie (50539070)8359
Vlaamse en Federale Overheidsfinanciering (52071679)8356
Divisie Actuariële Toepassingen voor Verzekeringsondernemingen en Pensioenfondsbeheer (50017691)8392
Divisie Agrotech (50316746)8464
Divisie Akoestiek & Thermische Fysica (50017708)8428
Divisie Arbeidsmilieumetingen (50017694)8398
Divisie Astor (52289718)8527
Divisie Bio-omgevingsbeheersing (50018525)8440
Divisie BioAsyst (51255417)8512
Divisie Biofarmaceutische Wetenschappen (50017690)8389
Divisie Biomechanica (50018526)8443
Divisie Burgerlijke Bouwkunde (50017596)8371
Divisie Centrum voor Drug Delivery en Analyse (50326671)8473
Divisie Chemische & Biochemische Procestechnologie - BT+ (52333600)8524
Divisie Computerwetenschappen (52493029)8533
Divisie COSIC, Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie (52688346)8539
Divisie Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC) (50900549)8503
Divisie Duurzame Procestechnologie (51079302)8506
Divisie Energie (50017701)8407
Divisie ESAT - Elektrische Energie (50017679)8380
Divisie ESAT - Processing of Speech and Images (50017710)8434
Divisie ESAT - Telecommunicatie en Microgolven (50017676)8542
Divisie European Dento-Maxillofacial Imaging Network (50017706)8422
Divisie FabLab-Leuven (52062725)8521
Divisie Feed, Food & Health (50017709)8431
Divisie Fotochemie en Spectroscopie (50326883)8476
Divisie Fruitteeltcentrum (50322917)8467
Divisie Functional Nanosystems (50808193)8488
Divisie Gedistribueerde Software en Veilige Software (51487384)8515
Divisie Hartonderzoek (50017773)8437
Divisie HIVA (51099111)8509
Divisie Hormonologie (50017693)8395
Divisie Incentim (50017704)8416
Divisie Industrieel Beleid, Verkeer en Infrastructuur (50017703)8413
Divisie Interactief Afstandsonderwijs Faculteit Geneeskunde (50017702)8410
Divisie Interdisciplinair Centrum voor Ruimtestudies (50482621)8479
Divisie Interface Valorization Platform (50802151)8485
Divisie Katalyse (50017678)8377
Divisie Klinische Endocrinologie (52059247)8518
Divisie Klinische Farmacologie (52641671)8536
Divisie Klinische Genetica (50020663)8446
Divisie KU Leuven, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52522992)8551
Divisie KU Leuven, Campus Brugge (@ Kulab) (52522991)8548
Divisie KU Leuven, Campus Brussel (@ HUB) (52523123)8569
Divisie KU Leuven, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52522993)8554
Divisie KU Leuven, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52522995)8560
Divisie KU Leuven, Campus Geel (@ Thomas More) (52522994)8557
Divisie KU Leuven, Campus Leuven (@ Groep T) (52522996)8563
Divisie KU Leuven, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52522997)8566
Divisie KU Leuven, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523124)8572
Divisie Leuven Clinical Coördinating Centre (50017705)8419
Divisie Leuven Instrumentatie- en Software-ontwikkeling voor Astrofysica (50891714)8500
Divisie Leuvens Integraal Bibliotheek & Informatiesysteem (LIBIS) (50821625)8491
Divisie LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy (50022000)8455
Divisie Media en Leren (50017698)8404
Divisie Medische Beeldvorming (50017695)8401
Divisie Metaalkunde & Toegepaste Materiaalkunde (50017597)8374
Divisie MICAS: Micro-elektronica en Sensoren (50325276)8470
Divisie Milieutechnologie (50017707)8425
Divisie Molecular Imaging Research and Clinic Leuven (52426764)8530
Divisie Mutaties en Polymorfismen (50021949)8452
Divisie PharmAbs the KU Leuven Antibody Centre (50830534)8494
Divisie Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering (50017680)8383
Divisie Prometheus - Skeletale Tissue Engineering Leuven (50760677)8482
Divisie Rega (50292388)8461
Divisie Ruimtelijke Informatieverwerking (SADL: Spatial Applications Division Leuven) (50233548)8458
Divisie STADIUS, Centrum voor Dynamische Systemen, Signaalverwerking en Gegevensanalyse (50830535)8497
Divisie Toegepaste Reologie en Kunststofverwerking (50017685)8545
Divisie Zoölogie (50017688)8386
Divisie Zoötechnisch Centrum (50021948)8449
Exploitatie Residenties Algemeen Beheer (50023600)6930
Loyola International Nachbahr Huis (50017150)6945
Regeringscommissariaat (53293868)10507
residentiegebonden programma's (53124241)10234
Universitaire Kinderdagverblijven (50000996)6923
Universitaire Pers Leuven (50000995)6922
Universiteitsbibliotheek (50574630)6902
Financiële Diensten (51552832)6754
Beveiligingscoördinatie ICTS (51542534)6864
Competentiecentrum Beleidsinformatie (50000967)6867
Dienst Administratieve Toepassingen voor Algemeen Beheer (50509797)6878
Dienst Administratieve Toepassingen voor Universiteitsbeheer (50375977)6883
Dienst Centrale ICTS Infrastructuur (50649776)6895
Dienst Faciliteiten voor Onderwijs, Onderzoek, Communicatie en Samenwerking (50649775)6872
Dienst Lokale ICTS Infrastructuur en Ondersteuning (50000976)6890
Klanten- en Servicecentrum ICTS (50964255)6868
Secretariaat en Administratie ICTS (50649771)6866
stafmedewerker personeel ICTS (50964249)6865
Coördinatie Samenaankoop (50000878)6785
HR-businessondersteuning (51728479)6773
HR-servicecentrum (50023987)6772
HR-talent en -ontwikkeling (51728480)6779
Informatiebeheer Personeelsdienst (50023989)6784
Juristen HR (52569487)9226
Onthaal Personeelsdienst (50374163)6771
Personeelsbeleid ZAP (50327821)6783
Coördinatie Exploitatie Residenties Algemeen Beheer (50022351)6729
Dienst Interne Controle en Fiscaliteit (50000858)6733
Dienst VGM Associatie KU Leuven (Veiligheid - Gezondheid - Milieu) (50533952)6736
informatiearchitect financiën (50018409)6725
informatiearchitect logistiek en techniek (50018411)6727
informatiearchitect personeel (50018410)6726
Juridische Dienst (50000861)6735
Organisatiedienst (50654203)6730
Secretariaat Algemeen Beheerder / Directie Stafdiensten Algemeen Beheer (50000855)6728
Verzekeringsdienst (50373467)6752
Aankoop (50000877)6788
coördinator duurzame mobiliteit (53861472)11032
coördinator projecten Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent en Campussen Carolus en Sint-Andries Antwerpen (53861498)11035
coördinator projecten technologiecampussen, Campus Groep T Leuven en Campus Kulak Kortrijk (53700285)10867
Divisie Infrastructuur en Technieken (50331833)6804
Divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud (50331830)6800
Divisie Nieuwbouw en Laboratoria (50331832)6802
Divisie Ruimte en Vastgoed (50331723)6798
Facilitaire Diensten (50000902)6818
Financiën en Administratie Technische Diensten (50331724)6791
Informatiebeheer Technische Diensten (50331828)6794
stafmedewerker organisatie en Associatie KU Leuven (53700284)10864
stafmedewerker personeel Technische Diensten (50534700)6787
Veiligheidscoördinatie Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (TMB) (50457631)6797
Werfcoördinatie (50000913)6803
Beeldvorming & Pathologie, Campus Kulak Kortrijk (52331631)6681
Biomedische MRI (50000679)6393
Forensische Biomedische Wetenschappen (50000705)6394
Medische Fysica & Kwaliteitscontrole (51832368)6395
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie - Beeldvorming & Pathologie (MKA-BEPAT) (52641685)9088
Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming (50000683)6396
Radiologie (50000678)6397
Theragnostisch Laboratorium (51832369)6398
Translationeel Cel- en Weefselonderzoek (50000686)6399
Translationele MRI (51832370)6400
Onderzoeksgroep Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit (50487173)6402
Onderzoeksgroep Biomechanica van de Menselijke Beweging (52068754)6403
Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid (52068755)6405
Onderzoeksgroep Inspanningsfysiologie (50487172)6404
Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (50000733)6406
Anesthesiologie & Algologie (50000652)6408
Cardiale Heelkunde (50000654)6410
Cardiologie (50000636)6409
Cardiovasculaire Beeldvorming en Dynamica (50508167)6414
Cardiovasculaire Ontwikkelingsfysiologie (50000638)6417
Cardiovasculaire Wetenschappen, Campus Kulak Kortrijk (52331632)6682
Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie (50000639)6418
Experimentele Cardiologie (50508166)6413
Hypertensie en Cardiovasculaire Epidemiologie (50000637)6411
Leuven Klinisch Coördinatiecentrum (LCC) (53926571)11017
Redactie - Cardiovascular Research (53926572)11020
Vaatheelkunde (50000662)6412
Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde, Campus Kulak Kortrijk (52331633)6683
Genexpressie Groep (50753338)6420
Laboratorium voor Biosignalering & Therapeutica (50753339)6421
Laboratorium voor Celdoodonderzoek & Therapie (50753341)6422
Laboratorium voor Cellulaire Transportsystemen (50753340)6423
Laboratorium voor Chemische Biologie (53220740)10314
Laboratorium voor Dynamica in Biologische Systemen (53482703)10561
Laboratorium voor Intensieve Geneeskunde (50000663)6424
Laboratorium voor Ionenkanaalonderzoek (50753342)6425
Laboratorium voor Lipidenbiochemie en Proteïnen-interactie (50753345)6426
Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Signaaltransmissie (50753344)6427
Laboratorium voor Moleculaire Endocrinologie (50753346)6428
Laboratorium voor Proteïne Fosforylatie en Proteomics (50753348)6429
Laboratorium voor Structurele Neurobiologie (50753349)6430
Switch Laboratorium (51491226)6431
Biokristallografie (50000719)6437
Cellulair Metabolisme (50000717)6434
Farmaceutische Analyse (50000722)6440
Farmacotechnologie en Biofarmacie (50000716)6433
Klinische Farmacologie en Farmacotherapie (52577001)9091
Medicinale Chemie (Rega Instituut) (50000720)6438
Moleculaire Bio-ontdekking (52453311)6435
Moleculaire Virologie en Gentherapie (50488973)6442
Radiofarmacie (50000723)6441
Therapeutische en Diagnostische Antilichamen (52453312)6436
Toxicologie en Farmacologie (50000721)6439
Afdeling Gerontologie en Geriatrie (50000630)6448
Hepatologie (50000627)6452
Klinische en Experimentele Endocrinologie (50000643)6447
Pneumologie (50000633)6451
Thoraxheelkunde (50000659)6449
Translationeel Onderzoek van Gastro-enterologische Aandoeningen (TARGID) (50000628)6450
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (50000695)6462
Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (50000693)6458
Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (50000697)6461
Leuvens Biostatistiek en Statistische Bioinformatica Centrum (50000696)6460
Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (53379812)10564
Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Campus Kulak Kortrijk (52331635)6685
Omgeving en Gezondheid (50000688)6454
Onderzoekseenheid Biomedische Kwaliteitszorg (51121993)6464
Onderzoeksgroep Epidemiologie (52456460)6465
Urgentiegeneeskunde (50000661)6463
Humaan Genoomlaboratorium (50525543)6477
Klinische Genetica (50907557)6475
Laboratorium voor Biochemische Neuro-endocrinologie (50525548)6482
Laboratorium voor Complexe Genetica (53518741)10582
Laboratorium voor Computationele Biologie (51146370)6491
Laboratorium voor Cytogenetica en Genoomonderzoek (50831105)6471
Laboratorium voor Experimentele Muisgenetica (50525545)6479
Laboratorium voor Gedrags- en Ontwikkelingsgenetica (50525538)6467
Laboratorium voor Genetica van Cognitie (51231627)6493
Laboratorium voor Genetica van Kwaadaardige Aandoeningen (50831108)6474
Laboratorium voor Genetica van Menselijke Ontwikkeling (50831107)6473
Laboratorium voor Genetische Epidemiologie (52471168)6498
Laboratorium voor Kankergenomica (54054519)11125
Laboratorium voor Moleculaire Biologie van Leukemie (50802610)6485
Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek (50831106)6472
Laboratorium voor Onderzoek van Neurofibromatose (50831104)6470
Laboratorium voor Reproductieve Genomica (51179392)6492
Laboratorium voor Signaalintegratie in Celgedrag (50907560)6488
Laboratorium voor Signaaltransductie in Ontwikkelingsbiologie (50820250)6487
Laboratorium voor Systeemgeneeskunde (54054518)11122
Laboratorium voor Translationele Genetica (51819055)6551
Laboratorium Abdominale Transplantatie (50000664)6506
Laboratorium Dermato-immunologie (51818332)6505
Laboratorium Experimentele Laboratoriumimmunologie (51448343)6502
Laboratorium Experimentele Transplantatie (50489035)6503
Laboratorium Genetica van Auto-immuniteit (51002881)6500
Laboratorium Immunobiologie (Rega Instituut) (50000702)6511
Laboratorium Kinderimmunologie (50546724)6514
Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie (50000623)6507
Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie (Rega Instituut) (50000701)6510
Laboratorium Klinische Immunologie (50000631)6501
Laboratorium Moleculaire Bacteriologie (Rega Instituut) (50000700)6509
Laboratorium Moleculaire Immunologie (Rega Instituut) (50000703)6512
Laboratorium Nefrologie (50000632)6513
Laboratorium Virologie en Chemotherapie (Rega Instituut) (50000699)6508
Laboratorium voor Klinische Infectieuze en Inflammatoire Aandoeningen (50000629)6504
Microbiologie en Immunologie, Campus Kulak Kortrijk (52331636)6686
Bevolkingstudies Mondgezondheid (53169936)10317
Biomaterialen - BIOMAT (50000646)6516
Forensische Tandheelkunde (50020791)6523
Orthodontie (50000647)6517
Parodontologie en Orale Microbiologie (50000648)6518
Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (52884099)9100
Onderzoeksgroep Experimentele Neurochirurgie en Neuroanatomie (50000667)6526
Onderzoeksgroep Experimentele Neurologie (50000668)6527
Onderzoeksgroep Experimentele Oto-rino-laryngologie (50000672)6537
Onderzoeksgroep Moleculaire Neurobiologie (54028564)11128
Onderzoeksgroep Neurofysiologie (50000669)6533
Onderzoeksgroep Oogziekten (50000671)6536
Onderzoeksgroep Psychiatrie (50000673)6525
Onderzoeksgroep voor Neurobiologie en Gentherapie (50488974)6538
Abdominale Oncologische Heelkunde (50000653)6540
Gynaecologische Oncologie (50546715)6542
Hoofdhalsoncologie (51819050)6543
Klinische Digestieve Oncologie (51819051)6544
Laboratorium Dermatologie (50000685)6546
Laboratorium Experimentele Oncologie (50488902)6547
Laboratorium Experimentele Radiotherapie (50488901)6548
Laboratorium voor Angiogenese en Vasculair Metabolisme (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology (51819053)6549
Laboratorium voor Cellulair Metabolisme en Metabole Regeling (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (52366521)6556
Laboratorium voor Endotheliale Moleculaire Biologie (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (52576632)9103
Laboratorium voor Experimentele Hematologie (52749820)9106
Laboratorium voor Groeicontrole en Kankeronderzoek (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (52099256)6496
Laboratorium voor Lipidenmetabolisme en Kanker (51819059)6555
Laboratorium voor Mechanismen van Celtransformatie (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (51140057)6489
Laboratorium voor Moleculaire Kankerbiologie (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (51140058)6490
Laboratorium voor Tumor Micro-omgeving en Therapeutische Resistentie (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (53773435)10846
Laboratorium voor Tumorimmunologie en Immunotherapie (53773436)10849
Laboratorium voor Tumorinflammatie en Angiogenese (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (51819056)6552
Laboratorium voor Vasculaire Patroonontwikkeling (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (51819057)6553
Laboratorium voor Ziektemechanismen in Kanker (52862870)9094
Metabolomics Expertisecentrum (VIB-KU Leuven Centre for Cancer Biology) (53773437)10852
Moleculaire Digestieve Oncologie (51819052)6545
Oncologische Heelkunde (50000657)6541
Pediatrische Oncologie (53933323)11026
VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie - Administratie (54071037)11131
Onderzoekscentrum voor Skeletale Biologie en Engineering (52445376)6559
Ontwikkeling en Regeneratie, Campus Kulak Kortrijk (52331637)6687
Orgaansystemen (52445377)6560
Stamcelbiologie en Embryologie (52445375)6558
Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie (50000746)6565
Onderzoeksgroep Cardiovasculaire en Respiratoire Revalidatie (50000745)6564
Onderzoeksgroep Musculoskeletale Revalidatie (50378885)6562
Onderzoeksgroep Neuromotorische Revalidatie (50000744)6563
Revalidatiewetenschappen, Campus Brugge (52407523)9112
Academische Lerarenopleiding Biomedische Wetenschappen (50000731)6388
Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (50000730)6387
Diensten Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (50000726)6383
facultaire centra buiten de departementen (50000747)6389
Diensten Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (50000708)6374
Farmaceutische Didactiek (50487389)6380
Monitoraat Farmaceutische Wetenschappen (50000712)6378
Academisch Consulenten Faculteit Geneeskunde (53940104)11014
Administratieve Directie Faculteit Geneeskunde (50823731)6327
Alumni Faculteit Geneeskunde (50021570)6372
Decanaat Faculteit Geneeskunde (50000605)6328
Expertisecentrum Onderwijs Faculteit Geneeskunde (52833843)9076
Faculteit Geneeskunde, Campus Kulak Kortrijk (50000810)6678
Onderwijsorganisatie Faculteit Geneeskunde (52833840)8293
adjunct-groepsbeheerder Biomedische Wetenschappen (52640806)9064
ICT, Audiovisuele Ondersteuning en Reprografie (50918401)6315
interdepartementele eenheden Biomedische Wetenschappen (51880108)6319
Ondersteuning Biomedische Wetenschappen (51880107)6310
Proefdierencentrum (50000614)6318
Doctoraatsschool Biomedische Wetenschappen (50918405)6307
Leuvens Netwerk Translationele Geneeskunde (51880106)6308
Diensten Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht (50000147)5965
Diensten FEB (54012595)10975
facultaire centra Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (53204999)10305
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Campus Brussel (52409093)8302
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Campus Carolus Antwerpen (52407526)8644
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Leuven (52407542)8244
Faculteit Letteren, Campus Brussel (52409124)8284
Faculteit Letteren, Campus Sint-Andries Antwerpen (52407533)8260
Faculteit Letteren, Leuven (52407543)8250
Onderzoekseenheid Archeologie, Kunstwetenschap en Musicologie (52639650)8752
Onderzoekseenheid Geschiedenis (52639651)8761
Onderzoekseenheid Literatuurwetenschap (52639652)8770
Onderzoekseenheid Taal- en Regiostudies (52639653)8803
Onderzoekseenheid Taalkunde (52639654)8296
Onderzoekseenheid Vertaalwetenschap (52639655)8857
Arbeids- & Organisatiepsychologie & Opleidingskunde (OE) (50000365)6152
Brein en Cognitie (OE) (53197848)10311
Diensten Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) (50000340)6138
Educatie, Cultuur en Samenleving (OE) (51319517)6157
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Campus Kulak Kortrijk (50322977)6676
Gedrag, Gezondheid & Psychopathologie (OE) (53197849)10296
Gezins- en Orthopedagogiek (OE) (50000382)6165
Methoden, Individuele en Culturele Verschillen, Affect en Sociaal Gedrag (OE) (52745149)8899
Onderwijskunde (OE) (51319518)6160
Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context (OE) (50000367)6150
Academische Lerarenopleiding Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen (50000157)5979
Diensten Faculteit Rechtsgeleerdheid (50000149)5968
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Brussel (52419240)8635
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Kulak Kortrijk (50000800)6667
interfacultaire interdisciplinaire centra Rechtsgeleerdheid (53197686)10302
Onderzoekseenheid Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (50000192)5982
Onderzoekseenheid Economisch Recht (50000182)5985
Onderzoekseenheid Internationaal en Europees Recht (50000162)5993
Onderzoekseenheid KU Leuven Centrum voor IT & IE Recht (52972732)10171
Onderzoekseenheid Privaatrecht (50000176)5997
Onderzoekseenheid Publiekrecht (50000168)6004
Onderzoekseenheid Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis (50000196)6010
Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie (50000187)6011
Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden (OE) (50000392)6083
Centrum voor Politicologie (OE) (50000253)6078
Centrum voor Sociologisch Onderzoek (OE) (50000263)6081
Diensten Faculteit Sociale Wetenschappen (50000244)6062
facultaire centra Faculteit Sociale Wetenschappen (51792552)6084
Instituut voor Antropologie in Afrika (OE) (50000393)6082
Instituut voor de Overheid (OE) (50000254)6080
Instituut voor Mediastudies (OE) (50019227)6077
Leuvense Internationale en Europese Studies (LINES) (OE) (50000256)6079
School voor Massacommunicatieresearch (OE) (50019224)6076
Secretariaat Decaan Sociale Wetenschappen (50000245)6060
Specifieke Lerarenopleiding Sociale Wetenschappen (50000249)6061
Trefpunt Zelfhulp (50000271)6075
Academische Lerarenopleiding Theologie en Religiewetenschappen (50000108)5915
Didachè. Navormingscentrum Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (50000127)5917
Diensten Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (50000103)5907
interdisciplinaire centra Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (50000123)5941
Onderzoekseenheid Bijbelwetenschap (50000111)5918
Onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie (50000118)5933
Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en Empirische Theologie (50000121)5938
Onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewetenschap (50000114)5924
Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek (50000116)5930
Studietrajectbegeleiding Theologie en Religiewetenschappen (50000107)5914
Bibliotheek Wijsbegeerte (50000138)5958
Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie (OE) (50000142)5961
Centrum voor Logica en Analytische Wijsbegeerte (OE) (50000140)5959
Centrum voor Metafysica, Godsdienst- en Cultuurfilosofie (OE) (50000141)5960
De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie (OE) (50000143)5962
Diensten Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (50000131)5949
Husserl-Archief: Centrum voor Fenomenologie en Continentale Wijsbegeerte(OE) (50000144)5963
LECTIO - Leuvens Centrum voor de Studie van de Transmissie van Teksten en Ideeën in Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance (51319432)5885
dienstverlening Humane Wetenschappen (51552689)5878
instituten en centra van de Groep Humane Wetenschappen (51552694)5883
Onderzoekscoördinatie Groep Humane Wetenschappen (53272978)10504
Afdeling Bio-economie (50000575)6217
Afdeling Bodem- en Waterbeheer (50000580)6215
Afdeling Bos, Natuur en Landschap (50000578)6216
Afdeling Geografie en Toerisme (50000471)6213
Afdeling Geologie (50620092)6214
Architectuur en Bouwtechniek (52320460)6221
Architectuur en Maatschappij (52320458)6219
Architectuur en Ontwerpen (52320459)6220
Architectuur, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (52409131)8920
Afdeling Dierenfysiologie en Neurobiologie (50000455)6223
Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud (50000459)6224
Afdeling Moleculaire Biotechnologie van Planten en Micro-organismen (54048329)11113
Biologie, Campus Kulak Kortrijk (50000820)6694
Afdeling Dier en Mens (53386927)10528
Afdeling Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren (50463906)6228
Afdeling Plantenbiotechniek (50463908)6230
Afdeling Bouwfysica (50000542)6237
Afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken (50000538)6235
Afdeling Bouwmechanica (50000537)6234
Afdeling Hydraulica (50000540)6236
Technologiecluster Bouw (52407558)8923
Afdeling Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie (50407970)6243
Afdeling Kwantumchemie en Fysicochemie (50407967)6240
Afdeling Moleculair Design en Synthese (50407968)6241
Afdeling Moleculaire Visualisatie en Fotonica (50407969)6242
Afdeling Polymeerchemie en -materialen (51806075)6244
Chemie, Campus Kulak Kortrijk (50000819)6693
Onderwijs en Ondersteuning, Departement Chemie (51105292)6239
Afdeling Bio- en Chemische Reactortechnologie en Veiligheid (50000504)6248
Afdeling Procestechnologie voor Duurzame Systemen (50000505)6246
Afdeling Soft Matter Reologie en Technologie (50000508)6247
Chemische Ingenieurstechnieken, Campus Kulak Kortrijk (52608684)8938
Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie (52407559)8941
Afdeling Informatica (50000526)6250
Afdeling Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde (50000532)6251
Computerwetenschappen, Campus Kulak Kortrijk (50000817)6691
Technologiecluster Computerwetenschappen (52407560)8953
Afdeling ESAT - COSIC, Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie (52607307)8974
Afdeling ESAT - ELECTA, Elektrische Energie en Computerarchitecturen (50000518)6253
Afdeling ESAT - MICAS, Micro-elektronica en Sensoren (50000520)6255
Afdeling ESAT - PSI, Beeld- en Spraakverwerking (50000519)6254
Afdeling ESAT - STADIUS, Stadius Centrum voor Dynamische Systemen,Signaalverwerking en Gegevensanalyse (50000521)6256
Afdeling ESAT - TELEMIC, Telecommunicatie en Microgolven (50000522)6257
Elektrotechniek, Campus Kulak Kortrijk (50966274)6695
Geassocieerde Afdeling ESAT - INSYS, Integrated Systems (50000524)6258
Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT) (52407561)8977
Duurzaam Materialenbeheer (51815809)6261
Functionele Materialen (51815810)6262
Structurele Materialen (51815808)6260
Technologiecluster Materialentechnologie (52469946)8998
Afdeling: Centrum voor Levensmiddelen- en Microbiële Technologie (50464357)6265
Afdeling: Centrum voor Microbiële en Plantengenetica (50464358)6266
Afdeling: Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse (50464356)6264
Microbiële en Moleculaire Systemen, Campus Kulak Kortrijk (50966275)6696
Technologiecluster Bioengineering Technologie (52407562)9013
Afdeling Fysica van Zachte Materie en Biofysica (50000443)6273
Afdeling Halfgeleiderfysica (50000440)6270
Afdeling Kern- en Stralingsfysica (50000441)6271
Afdeling Sterrenkunde (50000453)6274
Afdeling Theoretische Fysica (50000442)6272
Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme (50000439)6269
Natuurkunde, Campus Kulak Kortrijk (50000818)6692
Afdeling Biomechanica (50000515)6280
Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrastructuur (50000512)6279
Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering (50000511)6278
Afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie (50000510)6276
Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken (52407563)9028
Afdeling Algebra (50000432)6283
Afdeling Analyse (50000433)6284
Afdeling Meetkunde (50000431)6282
Afdeling Plasma-astrofysica (50000434)6285
Afdeling Statistiek (50000435)6286
Wiskunde, Campus Kulak Kortrijk (50000816)6690
Diensten Faculteit Architectuur (52497256)8314
Diensten Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (50000549)6196
Diensten Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (52206618)6207
Diensten Faculteit Ingenieurswetenschappen (50000487)6190
Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen (50000491)6194
Diensten Faculteit Wetenschappen (50000406)6182
Faculteit Wetenschappen, Campus Kulak Kortrijk (50000815)6697
Monitoraat Wetenschappen (50000415)6185
Specifieke Lerarenopleiding Natuurwetenschappen en Wiskunde (50000416)6186
Arenberg Doctoraatsschool (50864097)6175
Core Facilities voor Onderzoek (51153611)6180
Financiën Groep Wetenschap & Technologie (50981860)6174
werkplaatsen en magazijnen op groepsniveau (50000594)6176
LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy (50000768)6586
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (50000752)6569
Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) (50018380)6581
Overlegcentrum voor Ethiek (50000769)6568
KU Leuven Energie-instituut (50000770)6584
Leuven Statistisch Centrum (LStat) (50000767)6583
Internationale Institutionele Relaties (50603073)6630
Internationale Studenten- en Personeelsmobiliteit (53090842)10216
Interne Werking en Beheer Dienst Internationalisering (53090839)10207
Universitaire Samenwerking met Ontwikkelingslanden (50603074)6631
Onderzoekscoördinatie, Campus Brussel (52527355)9175
Studentenadministratie, Campus Brussel (52527354)9172
Planning, Campus Brussel (52641654)9166
Campusbibliotheek, Campus Kulak Kortrijk (50000822)6722
Communicatie, Campus Kulak Kortrijk (51972852)6704
Financiën & HR, Campus Kulak Kortrijk (50000790)6718
ICT, Campus Kulak Kortrijk (50000793)6721
Infrastructuur & Facilitaire Diensten, Campus Kulak Kortrijk (50000791)6719
Onderwijsondersteuning, Campus Kulak Kortrijk (52841543)9124
Onderzoeksondersteuning, Campus Kulak Kortrijk (52841542)9121
Postacademische Vorming, Campus Kulak Kortrijk: Postuniversitair Centrum - Eurostudiecentrum Open Universiteit (50000778)6706
Studentenparochie, Campus Kulak Kortrijk (50000781)6709
Studentenvoorzieningen, Campus Kulak Kortrijk (52842002)9118
Academische Diensten, Campussen Carolus en Sint-Andries Antwerpen (52527350)9133
Cel Datamanagement (52110903)6611
Cel Lerarenopleiding (53008990)10177
Cel Onderwijsbeleid (52110902)6610
Admissions (54051539)11134
Algemene Procesopvolging (52110910)6620
Inschrijvingen (54051540)11137
Programma-administratie (52110911)6623
Studentenadministratie (50000831)6621
Studiegelden en Mobiliteit (54051541)11140
Levenslang Leren (52113098)6617
Interne Werking - Cel Kapeldreef (53008989)10174
Multimedia Productie (53735550)10861
Professionalisering en Ondersteuning LIMEL (53735549)10858
coördinator wetenschappelijke integriteit & ethiek (53643260)10855
Cijfers en Analyse (51558199)6598
communicatiemedewerker onderzoek (51558197)6592
informatiearchitect onderzoek (50018402)6591
Intern Beheer en Contracten (51558198)6593
Internationale Fondsen (50556463)6601
Interne Fondsen (IF), Procesmanagement en Organisatie (50393816)6599
Nationale Fondsen (51558200)6600
Coördinatie Associatie KU Leuven (50043383)5864
Coördinatie Emeritiforum (53363785)10501
Coördinatie Senaat KU Leuven (53363784)10498
Dienst Alumni (50021458)5870
Dienst Congres en Event (51210099)5862
Dienst Cultuur (50000069)5857
Dienst Diversiteitsbeleid (51143491)5871
Dienst Duurzaamheid (53202970)10299
Dienst Kunst en Erfgoed (53210569)10335
Dienst Marketing (50358666)5861
Leuvens Universiteitsfonds (50022051)5866
Metaforum (51004280)5863
Nieuwsdienst (50000065)5860
rectoraal adviseurs (50819396)5851
Secretariaat Directeur-generaal (50555988)5850
Secretariaat Rector (50000052)5849
Secretariaat Voorzitter Raad van Bestuur (53363783)10495
stafmedewerkers rectoraat (52748145)8629
Universitaire Parochie (50000076)5873
Interne Werking Studentenvoorzieningen (50412993)6639
Studentenadviesdiensten (50000848)6643
Studentengezondheidscentrum (50412995)6640
Studentenhuisvesting (50000841)6653
Studentenvoorzieningen Antwerpen (53425218)10591
Controle & Compliance (50539129)9298
LRD-antenne (50822359)9307
Onthaal en Logistiek LRD (50539131)9304
Personeelsadministratie LRD (50539130)9301
Projectadministratie en Boekhouding (52071681)9286
Subdivisie Agrotech-AG (51078597)9484
Subdivisie Agrotech-BK (51727780)9490
Subdivisie Agrotech-BN (50317226)9478
Subdivisie Agrotech-HR (50317225)9475
Subdivisie Agrotech-JDB (50316749)9472
Subdivisie Agrotech-JL (51078596)9481
Subdivisie Agrotech-WS (51727779)9487
Subdivisie BIONEL (51729586)9406
Subdivisie Calorimetrie (52636965)9412
Subdivisie Ultrasone Spectroscopie voor Niet-destructief Testen (52636964)9409
Subdivisie Astor-S (52289720)9628
Subdivisie Astor-V (52289719)9625
Subdivisie BioAsyst-SP (51255418)9586
Subdivisie Biofarmaceutische Wetenschappen - GVDM (50021943)9370
Subdivisie Biofarmaceutische Wetenschappen - JT (50021940)9364
Subdivisie Biofarmaceutische Wetenschappen - PA (50021942)8614
Subdivisie Biofarmaceutische Wetenschappen - RK (50021941)9367
Subdivisie Preklinische Farmaco-kinetiek (50526423)9373
Subdivisie Biomechanica-VA (50021467)9421
Subdivisie Biomechanica-VDP (50021465)9415
Subdivisie Biomechanica-VDS (50021466)9418
Subdivisie Bouwfysica (51566597)9319
Subdivisie Bouwmaterialen en Bouwtechnieken (51566594)9310
Subdivisie Bouwmechanica (51566596)9316
Subdivisie Hydraulica (51566595)9313
Subdivisie Biofarmacie (50326775)8617
Subdivisie Drug Delivery en Farmacotechnologie (50326777)9505
Subdivisie Farmaceutische Biologie en Fytofarmacologie (50326673)9496
Subdivisie Geneesmiddelenanalyse (50326672)9493
Subdivisie Klinische Farmacologie (50326776)9502
Subdivisie Kristallografie (50326674)9499
Subdivisie Radiofarmacie (50326778)9508
Subdivisie Chemische & Biochemische Procestechnologie - BT (52333602)9619
Subdivisie Chemische & Biochemische Procestechnologie - BTC (52333601)9616
Subdivisie Proces- en Milieutechnologie - CDN (52333603)9622
Subdivisie Combinatorische Optimalisatie en Beslissingsondersteuning (52493032)9643
Subdivisie Computerwetenschappen Centraal (52493031)9640
Subdivisie Declaratieve Talen en Artificiële Intelligentie (52493033)9646
Subdivisie Mens-Computer Interactie (52493034)9649
Subdivisie Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde (52493035)9652
Subdivisie Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur enSamenleving (KADOC) (50900550)9553
Subdivisie Analyses (51730014)9562
Subdivisie Procesintensificatie (51079308)9559
Subdivisie Scheidingsprocessen (51079307)9556
Subdivisie FabLab-Leuven (52062726)9613
Subdivisie Bio-organische Synthese (50326889)9517
Subdivisie Fotochemie en Spectroscopie (50326887)9511
Subdivisie Organische Synthese (50326888)9514
Subdivisie Single Molecules (50326890)9520
Subdivisie Functional Nanosystems (50808195)9547
Subdivisie Arbeid en Organisatie (51099130)9568
Subdivisie Arbeidsmarkt (51099131)9571
Subdivisie Armoede, Maatschappelijke Integratie en Migratie (51099132)9574
Subdivisie Duurzame Ontwikkeling (51099133)9577
Subdivisie HIVA Centraal (51099129)9565
Subdivisie Onderwijs en Levenslang Leren (51099134)9580
Subdivisie Verzorgingsstaat en Wonen (51099135)9583
Subdivisie Androgenen (51343230)9382
Subdivisie Botmetabolisme (51343231)9385
Subdivisie Diabetes (51343229)9379
Subdivisie Lipidenmetabolisme en Kanker (51343232)9388
Subdivisie Vitamine D-analogen (51343228)9376
Subdivisie Logistiek en Optimalisatie (51237417)9394
Subdivisie Onderhoud en Zorglogistiek (51237420)9403
Subdivisie Ontwerpmethodologie en Levenscyclusengineering (51237418)9397
Subdivisie Planning en Operationele Research (51237416)9391
Subdivisie Verkeer en Infrastructuur (51237419)9400
Subdivisie Interface Valorization Platform (50802152)9544
Clinical Endocrinology (52059261)9589
Subdivisie Andrologen (52059268)9610
Subdivisie Hypofyse (52059263)9595
Subdivisie Metabool (52059265)9601
Subdivisie Obesitas (52059262)9592
Subdivisie Schildklierhormonen (52059264)9598
Subdivisie Transplantatie (52059267)9607
Subdivisie Voeding (52059266)9604
Subdivisie 1, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523136)9685
Subdivisie 2, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523137)9688
Subdivisie 3, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523138)9691
Subdivisie 4, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523139)9694
Subdivisie 5, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523140)9697
Subdivisie 6, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523141)9700
Subdivisie 7, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523142)9703
Subdivisie 8, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523143)9706
Subdivisie 9, Campus Antwerpen (@ Thomas More) (52523144)9709
Subdivisie 4, Campus Brugge (@ Kulab) (52523129)9667
Subdivisie 5, Campus Brugge (@ Kulab) (52523130)9670
Subdivisie 6, Campus Brugge (@ Kulab) (52523131)9673
Subdivisie 7, Campus Brugge (@ Kulab) (52523132)9676
Subdivisie 8, Campus Brugge (@ Kulab) (52523133)9679
Subdivisie 9, Campus Brugge (@ Kulab) (52523134)9682
Subdivisie Algemeen, Campus Brugge (@ Kulab) (52842178)9655
Subdivisie FD, Campus Brugge (@ Kulab) (52523127)9661
Subdivisie JB, Campus Brugge (@ Kulab) (52523128)9664
Subdivisie ReMI, Campus Brugge (@ Kulab) (52523126)9658
Subdivisie 1, Campus Brussel (@ HUB) (52523197)9871
Subdivisie 2, Campus Brussel (@ HUB) (52523223)9874
Subdivisie 3, Campus Brussel (@ HUB) (52523224)9877
Subdivisie 4, Campus Brussel (@ HUB) (52523225)9880
Subdivisie 5, Campus Brussel (@ HUB) (52523226)9883
Subdivisie 6, Campus Brussel (@ HUB) (52523227)9886
Subdivisie 7, Campus Brussel (@ HUB) (52523228)9889
Subdivisie 8, Campus Brussel (@ HUB) (52523229)9892
Subdivisie 9, Campus Brussel (@ HUB) (52523230)9895
Subdivisie 1, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523145)9712
Subdivisie 10, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52873676)9739
Subdivisie 2, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523146)9715
Subdivisie 3, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523147)9718
Subdivisie 4, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523148)9721
Subdivisie 5, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523149)9724
Subdivisie 6, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523150)9727
Subdivisie 7, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523151)9730
Subdivisie 8, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523152)9733
Subdivisie 9, Campus De Nayer, Sint-Katelijne-Waver (@ Thomas More) (52523153)9736
Subdivisie 1, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523164)9772
Subdivisie 2, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523165)9775
Subdivisie 3, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523166)9778
Subdivisie 4, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523167)9781
Subdivisie 5, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523168)9784
Subdivisie 6, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523169)9787
Subdivisie 7, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523170)9790
Subdivisie 8, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523171)9793
Subdivisie 9, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52523172)9796
Subdivisie Algemeen, Campus Diepenbeek (@ KHLim) (52842177)9769
Subdivisie 1, Campus Geel (@ Thomas More) (52523155)9742
Subdivisie 2, Campus Geel (@ Thomas More) (52523156)9745
Subdivisie 3, Campus Geel (@ Thomas More) (52523157)9748
Subdivisie 4, Campus Geel (@ Thomas More) (52523158)9751
Subdivisie 5, Campus Geel (@ Thomas More) (52523159)9754
Subdivisie 6, Campus Geel (@ Thomas More) (52523160)9757
Subdivisie 7, Campus Geel (@ Thomas More) (52523161)9760
Subdivisie 8, Campus Geel (@ Thomas More) (52523162)9763
Subdivisie 9, Campus Geel (@ Thomas More) (52523163)9766
Subdivisie 1, Campus Leuven (@ Groep T) (52523174)9799
Subdivisie 2, Campus Leuven (@ Groep T) (52523175)9802
Subdivisie 3, Campus Leuven (@ Groep T) (52523176)9805
Subdivisie 4, Campus Leuven (@ Groep T) (52523177)9808
Subdivisie 5, Campus Leuven (@ Groep T) (52523178)9811
Subdivisie 6, Campus Leuven (@ Groep T) (52523179)9814
Subdivisie 7, Campus Leuven (@ Groep T) (52523180)9817
Subdivisie 8, Campus Leuven (@ Groep T) (52523181)9820
Subdivisie 9, Campus Leuven (@ Groep T) (52523182)9823
Subdivisie Algemeen, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52591414)9826
Subdivisie Bouwmechanica en Bouwmaterialen, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523184)9832
Subdivisie Chemische Procestechnologie, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523189)9847
Subdivisie Combinatorische Optimalisatie en Beslissingsondersteuning, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523193)9859
Subdivisie Draadloze en Mobiele Communicatie, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523192)9856
Subdivisie Duurzaam Bouwen, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523183)9829
Subdivisie Energie & Automatisering, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523191)9853
Subdivisie Enzym-, Fermentatie- en Brouwerijtechnologie, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523186)9838
Subdivisie Geomatica-Landmeten, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523185)9835
Subdivisie Laboratorium voor Lichttechnologie, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523190)9850
Subdivisie Mechanica en Sturing van Aandrijfsystemen, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523196)9868
Subdivisie Mechanica van Materialen, Producten en Processen, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523195)9865
Subdivisie Mobility and Security, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523194)9862
Subdivisie Moleculaire Geurchemie, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523188)9844
Subdivisie Technologie en Kwaliteit van Dierlijke Producten, Campussen Gent en Aalst (@ KAHO Sint-Lieven) (52523187)9841
Subdivisie 1, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523231)9898
Subdivisie 2, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523232)9901
Subdivisie 3, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523233)9904
Subdivisie 4, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523234)9907
Subdivisie 5, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523235)9910
Subdivisie 6, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523236)9913
Subdivisie 7, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523237)9916
Subdivisie 8, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523238)9919
Subdivisie 9, Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent (@ LUCA) (52523239)9922
Subdivisie LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy - AD (50022010)9442
Subdivisie LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy - CVA (50022009)9439
Subdivisie Miracle-Algemeen (52426767)9631
Subdivisie Miracle-Nucleaire Geneeskunde (52426768)9634
Subdivisie Miracle-Radiofarmacie (52426769)9637
Subdivisie Forensische Geneeskunde en Moleculaire Archeologie (50022003)9427
Subdivisie Kwaliteitszorg voor Diagnostische Activiteiten (51078646)9436
Subdivisie Menselijke Mutaties en Polymorfismen - JJC (50022002)9424
Subdivisie Moleculaire Genetica van Colo-rectale Tumoren (51078645)9433
Subdivisie Mutatie Detectie Technologieën (50022004)9430
Subdivisie PharmAbs the KU Leuven Antibody Center (50847449)9550
Subdivisie Geluid en Trillingen - Desmet - Pluymers (52172686)9358
Subdivisie Geluid en Trillingen - Heylen (52172685)9355
Subdivisie Geluid en Trillingen - Sas (52172683)9349
Subdivisie Geluid en Trillingen - Vandepitte (52172684)9352
Subdivisie Mechatronica en Robotica - Al-Bender (52172679)9337
Subdivisie Mechatronica en Robotica - Bruyninckx (52172681)9343
Subdivisie Mechatronica en Robotica - De Schutter (52172682)9346
Subdivisie Mechatronica en Robotica - Reynaerts (52172678)9334
Subdivisie Mechatronica en Robotica - Swevers (52172680)9340
Subdivisie PMA Algemene Diensten (52172674)9322
Subdivisie Productietechnologie - Duflou (52172677)9331
Subdivisie Productietechnologie - Kruth (52172676)9328
Subdivisie Productietechnologie - Lauwers (52172675)9325
Subdivisie Prometheus - Skeletale Tissue Engineering Leuven (50760682)9523
Subdivisie Prometheus-Biomaterials (50799645)9526
Subdivisie Prometheus-Bone Signalling (50799646)9529
Subdivisie Prometheus-Clinic (50799648)9535
Subdivisie Prometheus-Histology (52435983)9538
Subdivisie Prometheus-Mechanobiology (50799647)9532
Subdivisie Prometheus-Translational (52774015)9541
Subdivisie Bacteriologie (51543082)9469
Subdivisie Chemotherapie (50292390)9454
Subdivisie Clinical & Epidemiological Virology (50546427)9466
Subdivisie Immunobiologie (50364825)9460
Subdivisie Medicinale Chemie (50315513)9457
Subdivisie Molecular Immunology (50485067)9463
Subdivisie Rega Algemeen (50292389)9451
Subdivisie Aardobservatie (50019318)9448
Subdivisie Ground for Gis (50019317)9445
Subdivisie Advies en Dienstverlening voor Bio-informatische & GenomischeIdentificatie (50826478)9361
Amerikaans College (51754302)6944
Collegium Pro America Latina Leuven (50023602)6936
Don Bosco Peda (50565109)6939
J.L. Vives International Residence (50629572)6941
Paus Adrianus VI-College (50013441)6934
Residentie Groenveld (50013442)6935
Residentie Heilige Geestcollege (50013439)6932
Residentie Hollands College (51398977)6943
Residentie Leo XIII (50013440)6933
Residentie Mgr. Karel Cruysberghs (50375928)6938
Residentie Rega (53220476)10341
Residentie Studax (53592060)10912
Residentie Waterview (53220477)10344
Residentie Zwartzustersklooster (50593921)6940
Studentenhuizen UP (51190299)6942
Universitair Centrum Groot Begijnhof (50001003)6931
Dondeynehuis (50021410)6937
Heilige Geestcollege (53922892)11056
Saint Damian Project (53124243)10240
Seminarie Leo XIII (53124242)10237
'T Grootpark - Boomhut (50001002)6929
Centrale Dienst Kinderdagverblijven (53155463)10338
De Villa (50001001)6928
Kabouterberg (50001000)6927
Kabouters - Wollewei (50000999)6926
Peutertuin (50000997)6924
2Bergen (52841522)9250
Artes (53210568)10332
Bijzondere Collecties (50000983)6905
LIBIS (50000991)6911
Secretariaat Elektron vzw (51499743)6921
Stafdienst Universiteitsbibliotheek (50665509)6910
Universiteitsbibliotheekdiensten (50574634)6912
Financiële Administratie (50000863)6755
Financiële Planning en Beleid (50014870)6764
Organisatie Financiële Processen (50654226)6765
Projectadministratie en Kredieten (51086581)6760
Thesaurie- en Vermogensbeheer (50000868)6769
Domein Financiën (50000969)6879
Domein ICTS (50964298)6882
Domein Logistiek (50000971)6881
Domein Personeel en Organisatie (50000970)6880
Domein CRM (50964302)6889
Domein ISP-ES (51235848)6887
Domein Onderwijs (50000973)6886
Domein Onderzoek (50000975)6888
Domein Studenten (50000974)6885
Datacenter (50649783)6899
Netwerk (50649782)6900
Systeembeheer AIX (50964307)6896
Systeembeheer UNIX (50964308)6897
Systeembeheer Windows (50964309)6898
Competentiecentrum Informatiebeveiliging (50649772)6877
Faciliteiten voor Communicatie en Samenwerking (50964265)6876
Faciliteiten voor Inter- en Intranet (50649780)6873
Faciliteiten voor Onderwijs (50649779)6874
Faciliteiten voor Onderzoek (50649777)6875
Ondersteuning Lokale Infrastructuur (50964305)6893
Ondersteuning Pc-klassen (50964306)6894
Systeembeheer Lokale Infrastructuur (50964303)6891
Communicatie, Servicepunt en Opleiding (50964257)6870
Klanten- en Servicebeheer ICTS (51263045)6869
HR-businesspartners (52560361)9241
HR-consulenten (52560360)9238
HR-dossierbeheer Aanstellingen (52906418)9283
Experten Salarisadministratie (52560358)9232
HR-adviseurs (52560359)9235
HR-dossierbeheer Salarisadministratie (52560357)9229
Career Center (52560362)9244
Opleiding en Ontwikkeling (50973748)6781
Organisatie- en Functiedesign (51728485)6782
Rekrutering en Selectie (50637122)6780
Communicatie Personeelsdienst (52560363)9247
VGM voor Afdelingen (50533957)6748
VGM voor Gebouwen (50533956)6746
VGM voor Personen (50533958)6749
consulent inzake informatiebeveiliging / data protection officer (53198384)10329
intranetcoördinator (50799672)6732
aankoopjurist (53861499)11038
Beheer Aankoopdossiers (51501293)6790
Helpdesk Aankoop (50494025)6789
Buiteninfrastructuur (50000901)6809
Commissioning (53861501)11044
coördinator groot onderhoud en veiligheidswerken (50534751)6805
coördinator raamovereenkomsten (53700291)10885
Energiebeleid Gebouwen (50534750)6806
Exploitatie en Operationeel Beheer (51195325)6815
Infrastructuurbeleid Technieken (50000899)6808
Projectbureau Elektrotechnieken (50000898)6807
Projectbureau Klimaat, Sanitair en Fluïda (53700292)10888
Projectcoördinatie Installatietechnieken (53700293)10891
Bouwkundig Onderhoud (50331846)6812
Divisie Nieuwbouw en Laboratoria - Team Beta (53700286)10870
Divisie Nieuwbouw en Laboratoria - Team Delta (53700288)10876
Divisie Nieuwbouw en Laboratoria - Team Kappa (53700290)10882
Divisie Nieuwbouw en Laboratoria - Team Lambda (53700289)10879
Divisie Nieuwbouw en Laboratoria - Team Omega (53700287)10873
stafmedewerker groen en omgeving (53861500)11041
Campusservice (50021703)6833
Centrale Logistieke Diensten (CLD) (50021704)6839
Competentiecel Facilitaire Processen (51880328)6827
Didactische Uitrusting (51906943)6821
Facilitaire Ondersteunende Diensten (50000915)6822
Inhuizingscoördinatie (50534763)6820
Werkplaatsen (50534752)6845
Financieel Beheer en Begrotingen (50534718)6792
Financiën Technische Diensten (50534719)6793
Archivering en Planafdruk (50534712)6796
CAD-tekenbureau en Databeheer (50534711)6795
Orale Beeldvorming (50020789)6521
Stomatologie & Maxillo-faciale Heelkunde (50000650)6520
Communicatie Gezondheidszorgbeleid (53388578)10573
Ethiek Gezondheidszorgbeleid (53388579)10576
Financiering en Organisatie Gezondheidszorgbeleid (53388577)10570
Patiëntveiligheid en Kwaliteit (53388576)10567
Recht Gezondheidszorgbeleid (53388580)10579
Laboratorium voor Cognitieve Neurologie (50488664)6529
Laboratorium voor Epilepsie Onderzoek (51951872)6532
Laboratorium voor Moleculair Neurobiomarker Onderzoek (52838699)9097
Laboratorium voor Neuro-immunologie (50525530)6531
Laboratorium voor Neurobiologie (Vesalius Research Center) (50488663)6528
Laboratorium voor Neuropathologie (53674587)10843
Laboratorium voor Parkinson Onderzoek (50488665)6530
Laboratorium voor Spierziekten en Neuropathieën (54005720)11023
Laboratorium voor Dystonia Onderzoek (51951709)6494
Laboratorium voor Glia Biologie (51951710)6495
Laboratorium voor Membraantransport (50525547)6481
Laboratorium voor Neuronale Communicatie (50802609)6484
Laboratorium voor Neuronale Differentiatie (50525549)6483
Laboratorium voor Neuronale Verbindingen (51819058)6554
Laboratorium voor Onderzoek naar Neurodegeneratieve Ziektes (50525544)6478
Laboratorium voor Synaps Biologie (52333549)6497
Laboratorium voor Auditieve Neurofysiologie (50488670)6535
Laboratorium voor Neuro- en Psychofysiologie (50488669)6534
Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (52742579)9085
Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (52742578)9082
Dienst Plaatsingshulp Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (50000729)6386
Secretariaat Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (50000727)6384
Studentensecretariaat Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (50000728)6385
Athletic Performance Center (50378883)6391
Sport Medisch Advies Centrum (50000748)6390
Dienst Studietrajectbegeleiding, Onderwijsinnovatie & Onderwijsondersteuning Farmaceutische Wetenschappen (53433303)10558
Secretariaat Farmaceutische Wetenschappen (50000709)6375
Stagecoördinatie Farmaceutische Wetenschappen (50487390)6381
Studentensecretariaat Farmaceutische Wetenschappen (50000710)6376
Directiesecretariaat Faculteit Geneeskunde (52833841)9070
Externe Relaties - Communicatie Faculteit Geneeskunde (52833842)9073
Onderwijsondersteuning Faculteit Geneeskunde (50622325)6332
Vaardigheids- en Studiebegeleiding Faculteit Geneeskunde (52833844)9079
Algemene Diensten Faculteit Geneeskunde, Campus Kulak Kortrijk (52331630)6680
Onderwijsondersteuning Faculteit Geneeskunde, Campus Kulak Kortrijk (52331629)6679
Facultair Bureau Stages Faculteit Geneeskunde (50823749)6343
Onderwijs- en Studentenadministratie Faculteit Geneeskunde (50000611)6329
Opleidingscoördinatie Faculteit Geneeskunde (50823723)6339
Permanente Vorming Pentalfa (50823737)6331
Gbiomed Kopieercentrum (50000607)6317
ICT Groepsdienst (50488343)6316
Faciliteit Heelkunde en Anesthesiologie (50000665)6321
Interdepartementaal Centrum voor Heelkundige Technologieën (50000603)6322
Interdepartementaal Platform Ziekenhuiszorg (51169367)6320
Nucleomics Core (50488504)6323
Universitair Sportcentrum (50019158)6324
Administratie Doctoraatsopleidingen (50488503)6312
Dienst Audiovisuele Ondersteuning (50000606)6314
Financiën Groep BW (50488339)6313
Groepssecretariaat Biomedische Wetenschappen (50481256)6311
Stafdienst Onderzoek Biomedische Wetenschappen (52640807)9067
Secretariaat en Studentenadministratie Kerkelijk Recht (51907497)5966
Bibliotheken en Leercentra FEB (53807405)10768
Corporate Dienstverlening FEB (53807400)10753
Decanaat FEB (52743106)8638
FEB ICT-dienst (50000213)6030
HR & Financiën FEB (53807402)10759
Internationalisering FEB (53807398)10747
Marketing, Communicatie en PR FEB (53807401)10756
Onderwijs en Studenten FEB (53807384)10684
Onderzoeksondersteuning FEB (53807397)10744
Facultair Onderzoekscentrum BEE (53670008)10819
Facultair Onderzoekscentrum ECOOM (53670010)10825
Facultair Onderzoekscentrum LEER (53203902)10308
Facultair Onderzoekscentrum LICOS (50000242)6057
Facultair Onderzoekscentrum LRISK (53670007)10816
Facultair Onderzoekscentrum VIVES (50920651)6058
Facultair Onderzoekscentrum voor Arbeidsmarktmonitoring (53670009)10822
Academische Lerarenopleiding FEB, Campus Brussel (53699744)10783
Campus- en Onderzoekssecretariaat FEB, Campus Brussel (53807410)10786
Decanaat FEB, Campus Brussel (52510374)8299
Onderzoekseenheid Centrum voor Informatiemanagement, Modellering en Simulatie, Campus Brussel (52409095)8722
Onderzoekseenheid ECON-CEDON, Campus Brussel (52409097)8743
Onderzoekseenheid Finance, Accounting & Taks (FAcT), Campus Brussel (53699745)10792
Onderzoekseenheid Marketing en Organisatie (MO), Campus Brussel (52409096)8731
Onderzoekseenheid Strategy, Innovation & Entrepreneurship (SIE), Campus Brussel (53702348)10801
Campus- en Onderzoekssecretariaat FEB, Campus Carolus Antwerpen (53807409)10780
centra FEB, Campus Carolus Antwerpen (52510341)8674
Decanaat FEB, Campus Carolus Antwerpen (52510333)8650
Onderzoekseenheid Accountancy en Fiscaliteit, Campus Carolus Antwerpen (52407528)8683
Onderzoekseenheid Financieel Management, Campus Carolus Antwerpen (52407529)8686
Onderzoekseenheid Internationaal Bedrijfsmanagement, Strategie en Economie, Campus Carolus Antwerpen (52407531)8692
Onderzoekseenheid Marketing, Campus Carolus Antwerpen (52407532)8695
Onderzoekseenheid Work and Organisation Studies, Campus Carolus Antwerpen (52407530)8689
Academische Lerarenopleiding FEB, Leuven (50000216)6032
Campus- en Onderzoekssecretariaat FEB, Leuven (53807408)10777
Decanaat FEB, Leuven (50000210)6023
facultaire centra Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Leuven (50000240)6055
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Campus Kulak Kortrijk (50000802)6669
Onderzoekseenheid Accountancy, Finance and Insurance, Leuven (50000229)6042
Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie, Leuven (50000230)6047
Onderzoekseenheid Economie Leuven (50000218)6034
Onderzoekseenheid Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica, Leuven (50514864)6051
Onderzoekseenheid Marketing en Organisatie, Leuven (50514857)6048
Diensten Faculteit Letteren, Campus Brussel (52521601)8290
Diensten Faculteit Letteren, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521495)8251
Diensten Faculteit Letteren, Leuven (50000279)6087
facultaire en interfacultaire centra Faculteit Letteren, Leuven (50000335)6132
Faculteit Letteren, Campus Kulak Kortrijk (50000805)6671
Specifieke Lerarenopleiding Letteren, Leuven (50000293)6102
Onderzoekseenheid Archeologie, Kunstwetenschap en Musicologie, Campus Brussel (52521602)8755
Onderzoekseenheid Archeologie, Kunstwetenschap en Musicologie, Leuven (51927992)6103
Onderzoekseenheid Geschiedenis, Campus Kulak Kortrijk (50000807)6672
Onderzoekseenheid Geschiedenis, Leuven (51927993)6107
Onderzoekseenheid Literatuurwetenschap, Campus Brussel (52521604)8791
Onderzoekseenheid Literatuurwetenschap, Campus Kulak Kortrijk (52640016)8779
Onderzoekseenheid Literatuurwetenschap, Campus Sint-Andries Antwerpen (52815068)8773
Onderzoekseenheid Literatuurwetenschap, Leuven (51927994)6113
Onderzoekseenheid Taal- en Regiostudies, Campus Brussel (52521608)8812
Onderzoekseenheid Taal- en Regiostudies, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521496)8806
Onderzoekseenheid Taal- en Regiostudies, Leuven (51927995)6118
Onderzoekseenheid Taalkunde, Campus Brussel (52521610)8287
Onderzoekseenheid Taalkunde, Campus Kulak Kortrijk (50000809)6674
Onderzoekseenheid Taalkunde, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521573)8830
Onderzoekseenheid Taalkunde, Leuven (51927996)6125
Onderzoekseenheid Vertaalwetenschap, Campus Brussel (52521615)8890
Onderzoekseenheid Vertaalwetenschap, Campus Kulak Kortrijk (52640017)8872
Onderzoekseenheid Vertaalwetenschap, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521579)8878
Onderzoekseenheid Vertaalwetenschap, Leuven (52407555)8860
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (52255126)6153
Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren (51699016)6154
Laboratorium voor Biologische Psychologie (50320219)6149
Laboratorium voor Experimentele Psychologie (50000352)6146
Bibliotheek FPPW (50000349)6144
Communicatie en Internationalisering FPPW (53674699)10840
Dienst Administratieve Ondersteuning FPPW (53674596)10654
Dienst Informatie- en Communicatietechnologie FPPW (50014752)6142
Dienst Onderwijsondersteuning FPPW (53674698)10681
Dienst Onderzoeksondersteuning FPPW (53674597)10834
PraxisP Praktijkcentrum FPPW (51911420)6145
Educatie en Samenleving (51699009)6159
Historische Pedagogiek (51699008)6158
Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie (50000354)6147
Gezondheidspsychologie (50000363)6155
Klinische Psychologie (51169215)6151
Kwantitatieve Psychologie en Individuele Verschillen (OE) (50000356)6148
Methodologie van het Pedagogisch Onderzoek (50000379)6166
Sociale en Culturele Psychologie (50000355)6156
Ervaringsgericht Onderwijs (51699013)6162
Instructiepsychologie en -technologie (51699012)6161
Onderwijsbeleid en -vernieuwing en Lerarenopleiding (51699014)6163
Onderwijseffectiviteit en -evaluatie (51699015)6164
Academische Lerarenopleiding Criminologische Wetenschappen (50000159)5981
Academische Lerarenopleiding Rechtsgeleerdheid (50000158)5980
Bibliotheek Rechtsgeleerdheid (50000160)5978
Decanaat Rechtsgeleerdheid (52106794)5969
Dienst Informatica Rechtsgeleerdheid (50000155)5977
Financiële Ondersteuning Rechtsgeleerdheid (52106796)5974
Logistieke Ondersteuning Rechtsgeleerdheid (52106823)5976
Onderwijsondersteuning Rechtsgeleerdheid (52106795)5970
Onderzoeksondersteuning Rechtsgeleerdheid (52106797)5975
Leuvens Centrum voor Global Governance Studies (50672846)5884
Instituut voor Arbeidsrecht (50000193)5983
Instituut voor Sociaal Recht (50000194)5984
Centrum voor Rechtsmethodiek (50000174)5989
Consument, Concurrentie en Markt (50000183)5990
Instituut voor Fiscaal Recht (50000185)5988
Instituut voor Handels- en Insolventierecht (52277044)5992
Instituut voor Verzekeringsrecht (50000186)5987
Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (50000184)5986
Instituut voor Europees recht (50000164)5994
Instituut voor Internationaal Privaatrecht (52161533)5996
Instituut voor Internationaal Recht (50013731)5995
Instituut voor Contractenrecht (50000177)5998
Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht (50000179)6000
Instituut voor Goederenrecht (52161534)6001
Instituut voor Rechtsvergelijking (52277045)6003
Instituut voor Verbintenissenrecht (50233154)6002
Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (50000178)5999
Instituut voor Administratief Recht (50000169)6005
Instituut voor Constitutioneel Recht (50000170)6006
Instituut voor de Rechten van de Mens (50000173)6009
Instituut voor Gerechtelijk Recht (50000171)6007
Instituut voor Milieu- en Energierecht (50000172)6008
Instituut voor Strafrecht (50000188)6012
Leuvens Instituut voor Criminologie (50661283)6013
Bibliotheek Sociale Wetenschappen (50000251)6068
Dienst Communicatie en IT Sociale Wetenschappen (50044929)6069
Doctoraatsprogramma en Onderzoeksondersteuning Sociale Wetenschappen (50072385)6067
International Office Sociale Wetenschappen (50072386)6070
Onderwijsondersteuning Communicatiewetenschappen (53351575)10512
Onderwijsondersteuning Sociale Wetenschappen (50000246)6064
Personeelsadministratie Sociale Wetenschappen (52252279)6063
Secretariaat Antropologie (50574793)6074
Secretariaat Communicatiewetenschappen (50483856)6071
Secretariaat Politieke Wetenschappen (50483857)6072
Secretariaat Sociologie (50483858)6073
Centrum voor Vredesonderzoek en Ontwikkeling (51792556)6085
THOMAS (Theologie, Onderwijs, Multimedia: Actieve Samenwerking) (50023948)5916
ICT-ondersteuning Theologie en Religiewetenschappen (51231214)5912
Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (50000109)5911
Onderwijs- en Studentensecretariaat Theologie en Religiewetenschappen (50000105)5909
Onderzoekssecretariaat Theologie en Religiewetenschappen (51231213)5910
Publicaties Theologie en Religiewetenschappen (51231215)5913
Secretariaat Theologie en Religiewetenschappen (50000104)5908
Centrum Academische Lerarenopleiding (50015393)5945
Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II (50000124)5943
Centrum Vrouwenstudies Theologie (50000126)5944
Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie en Interlevensbeschouwelijke Dialoog (50024025)5942
Onderzoeksgroep Anthropos (51399677)5947
Onderzoeksgroep De Crisis van de Religie en het Probleem van deKatholieke Zelf-definitie (53150149)10258
Centrum voor de Studie van de Evangeliën (51530090)5923
Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek (50000113)5920
Colloquium Biblicum Lovaniense (50000112)5919
Onderzoeksgroep Exegese, Hermeneutiek en Theologie van het Corpus Paulinum en het Corpus Johanneum (51530089)5922
Vlaamse Bijbelstichting (50015390)5921
Centrum voor de Geschiedenis van de Theologische Faculteit te Leuven (50000119)5934
Centrum voor de Studie van Augustinus, Augustinisme en Jansenisme (50000120)5935
Expertisecentrum Boek & Erfgoed (53968625)10978
Instituut voor de Studie van Spiritualiteit (50043595)5937
Studie- en Documentatiecentrum "Capuchins in the Low Countries" (51814728)8632
Academisch Centrum voor Praktische Theologie (50380039)5940
Liturgisch Instituut (50000122)5939
Centre For Liberation Theologies - Centrum voor Bevrijdingstheologieën (50000115)5925
Centrum voor Oecumenisch Onderzoek (50000125)5929
Leuven Encounters in Systematic Theology (50015391)5926
Onderzoeksgroep Christelijk Zelf-verstaan en Interreligieuze Dialoog (50672836)5928
Onderzoeksgroep Theologie in een Postmoderne Context (50019221)5927
Centrum voor de Studie van het Katholieke Sociale Denken (50012977)5932
Centrum voor Vredesethiek (50000117)5931
Dienst Onderwijs en Studenten Wijsbegeerte (51004765)5951
Facultaire Administratie Wijsbegeerte (50000132)5950
ICT Wijsbegeerte (51004768)5955
Onderzoeksondersteuning Wijsbegeerte (51004766)5953
Tijdschrift voor Filosofie (50000134)5956
Campusbibliotheek Humane Wetenschappen (50602824)5880
Financiële Antenne Humane Wetenschappen (51552691)5879
ICT Humane Wetenschappen (52254964)5882
Centrum voor Europese Studies (50013294)5887
Instituut voor Levende Talen (ILT) (50000758)5895
KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (50000759)5888
Doctoraatsschool Humane Wetenschappen (50942188)5896
Technologiecluster Bouw, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52408962)8929
Technologiecluster Bouw, Technologiecampus Geel (52469951)8932
Technologiecluster Bouw, Technologiecampus Oostende (52407493)8926
Technologiecluster Bouw, Technologiecampussen Gent en Aalst (52409085)8935
Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52408963)8944
Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampus Diepenbeek (52409079)8947
Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst (52409086)8950
Technologiecluster Computerwetenschappen, Campus Groep T Leuven (52469955)8968
Technologiecluster Computerwetenschappen, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52408964)8959
Technologiecluster Computerwetenschappen, Technologiecampus Diepenbeek (52469952)8965
Technologiecluster Computerwetenschappen, Technologiecampus Geel (52409074)8962
Technologiecluster Computerwetenschappen, Technologiecampus Oostende (52469947)8956
Technologiecluster Computerwetenschappen, Technologiecampussen Gent en Aalst (52409087)8971
Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT), Campus Groep T Leuven (52469956)8992
Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT), Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52408965)8983
Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT), Technologiecampus Diepenbeek (52409080)8989
Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT), Technologiecampus Geel (52409075)8986
Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT), Technologiecampus Oostende (52407495)8980
Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT), Technologiecampussen Gent en Aalst (52409088)8995
Technologiecluster Materialentechnologie, Campus Groep T Leuven (52469957)9010
Technologiecluster Materialentechnologie, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52469950)9004
Technologiecluster Materialentechnologie, Technologiecampus Diepenbeek (52469953)9007
Technologiecluster Materialentechnologie, Technologiecampus Oostende (52469948)9001
Technologiecluster Materialentechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst (52469958)8608
Technologiecluster Bioengineering Technologie, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52408966)9019
Technologiecluster Bioengineering Technologie, Technologiecampus Diepenbeek (52469954)9025
Technologiecluster Bioengineering Technologie, Technologiecampus Geel (52409076)9022
Technologiecluster Bioengineering Technologie, Technologiecampus Oostende (52469949)9016
Technologiecluster Bioengineering Technologie, Technologiecampussen Gent en Aalst (52409089)8587
Centrum Nucleaire Techniek (50000502)6277
Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Campus Groep T Leuven (52409083)9043
Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52408969)9034
Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampus Diepenbeek (52409081)9040
Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampus Geel (52409077)9037
Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampus Oostende (52407496)9031
Technologiecluster Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken, Technologiecampussen Gent en Aalst (52409090)9046
Bibliotheek Faculteit Architectuur (53237043)10359
Externe Relaties Faculteit Architectuur (53237101)10383
Internationalisering Faculteit Architectuur (53237100)10380
Interne Werking Faculteit Architectuur (53237045)10365
Maatschappelijke Dienstverlening Faculteit Architectuur (53237044)10362
Ombudscoördinatie Faculteit Architectuur (53237099)10377
Onderwijskwaliteit Faculteit Architectuur (53237046)10368
Onderwijsorganisatie en -ontwikkeling Faculteit Architectuur (53237047)10386
Onderzoeksondersteuning Faculteit Architectuur (53237102)10371
Studentenondersteuning Faculteit Architectuur (53237098)10374
Beleidscel Onderwijs, Internationalisering en Externe Relaties Bio-ingenieurswetenschappen (52486289)6197
Dienst Agro-ondersteuning Bio-ingenieurswetenschappen (50463546)6202
Dienst Informatica en Communicatie Technologie Bio-ingenieurswetenschappen (50000554)6200
Expertisecel Onderwijsverstrekking en -ondersteuning Bio-ingenieurswetenschappen (50000548)6201
Facultaire Administratie Bio-ingenieurswetenschappen (50000552)6198
Studentenadministratie Bio-ingenieurswetenschappen (50463535)6199
Dienst Externe Relaties Industriële Ingenieurswetenschappen (52206651)6210
Dienst Facultaire Administratie Industriële Ingenieurswetenschappen (52206649)6208
Dienst Onderwijsondersteuning Industriële Ingenieurswetenschappen (52206650)6209
Facultaire Diensten Industriële Ingenieurswetenschappen, Campus Groep T Leuven (52497255)8914
Facultaire Diensten Industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver (52497252)8905
Facultaire Diensten Industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus Diepenbeek (52497254)8911
Facultaire Diensten Industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus Geel (52497253)8908
Facultaire Diensten Industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus Oostende (52497251)8902
Facultaire Diensten Industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampussen Gent en Aalst (52476869)8917
Facultaire Administratie Ingenieurswetenschappen (50000488)6191
Onderwijsondersteuning Ingenieurswetenschappen (50015419)6193
Studentenadministratie Ingenieurswetenschappen (50000489)6192
Dienst Facultaire Administratie Wetenschappen (50000407)6183
Studentensecretariaat Wetenschappen (50000408)6184
Specifieke Lerarenopleiding Natuurwetenschappen (50922239)6187
Specifieke Lerarenopleiding Wiskunde (50922237)6188
Campus Glasblazerij (50000597)6179
Centrale Aankoop Scheikundige Producten (50000596)6178
Centrale Dienst Elektronica (50000595)6177
Administratie HIVA (50368511)6570
Onderzoeksgroep Arbeid en Organisatie (50000754)6577
Onderzoeksgroep Arbeidsmarkt (50739463)6576
Onderzoeksgroep Armoede, Maatschappelijke Integratie en Migratie (50739464)6579
Onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling (50044001)6580
Onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren (50000753)6575
Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen (50000755)6578
Internationale Akkoorden (53090840)10210
Internationale Relaties en Uitstraling (53090841)10213
EU-ondersteunde Mobiliteit (53090843)10219
Internationale Mobiliteit (exclusief EU-ondersteuning) (53090844)10222
Samenwerkingsprogramma's met Ontwikkelingslanden (53090846)10228
VLIR-UOS-ondersteunde Programma's (53090845)10225
Eurostudiecentrum Open Universiteit, Campus Kulak Kortrijk (50000780)6708
Postuniversitair Centrum, Campus Kulak Kortrijk (50000779)6707
AVL-nascholingen (53008991)10180
Studiecentrum Open Universiteit (50000092)6618
Contracten (50000084)6594
Intern Beheer (51558204)6595
Meldpunt Gender en Diversiteit (50000055)5872
Cultureel Loket (53579190)10690
Cultuurwerking (53707488)10687
Kunstpatrimonium (52251884)6920
Universiteitsarchief (52251883)6919
Algemene Fondsenwerving (53015356)10162
Campagne "Opening the Future" (53015357)10165
Juridische Dienst LUF (53015358)10168
rectoraal adviseur Associatie (50012791)5852
rectoraal adviseur externe contacten (52748207)8626
rectoraal adviseur integratie (52749353)8623
rectoraal adviseur School of Arts (53282068)10425
stafmedewerker algemeen beleid (50819398)5853
Cel Onthaal en Logistiek Studentenvoorzieningen (53155634)10320
Cel Internationale Studenten (52451374)6651
Contactpunt Interculturaliteit (51210169)6649
Contactpunt Religie en Levensbeschouwing (51975069)6650
Dienst Studeren en Functiebeperking (51210168)6648
Dienst Studieadvies (50556470)6644
Juridische Dienst Studenten (50412996)6645
Sociale Dienst (50000849)6646
Student Career Center (53941874)11029
Cel Onthaal en Administratie Studentengezondheidscentrum (53155635)10323
Huisartsen (50000846)6641
Psychologen en Psychiaters (50000847)6642
Cel Duurzaamheid (52749536)9190
Huisvestingsdienst (50000842)6655
Omkaderd Wonen (51904907)6654
Residentiebeheer (50412998)6657
Technische Backoffice Studentenhuisvesting (51904908)6656
Boekhouding, Debiteurenbeheer en Facturenbureau LRD (50539128)9292
Financiële Administratie Projecten (50539127)9289
Spin-off- en IP-transacties (52071682)9295
Bijtjes (52883002)10072
Eekhoorntjes (52883001)10069
Egeltjes (52883000)10066
Uiltjes (52883003)10075
Klaproosjes (52882994)10051
Korenbloempjes (52882992)10045
Krokusjes (52882995)10054
Lelietjes (52882998)10063
Margrietjes (52882991)10042
Tulpjes (52882996)10057
Viooltjes (52882993)10048
Zonnebloempjes (52882997)10060
Droomhuisje (52882981)10015
Kabouters (52882984)10021
Pimpeloentjes (52882985)10024
Pinkeltjes (52882986)10027
Schattenjagers (52882989)10036
Speurneusjes (52882990)10039
Stampertjes (52882982)10018
Sterretjes (52882987)10030
Toverwolkjes (52882983)10009
Troetels (52882988)10033
Vlindertuin (52882980)10012
Lammetjes (52883005)10078
Muisjes (52883008)10087
Rupsjes (52883006)10081
Vlindertjes (52883007)10084
Aapjes (52882971)9982
Beertjes (52882977)10000
Harlekijntjes (52882968)9973
Klimmertjes (52882974)9991
Kuikentjes (52882975)9994
Madeliefjes (52882970)9979
Merels (52882978)10003
Muziekdoosje (52882973)9988
Olifantjes (52882976)9997
Pagadderkes (52882972)9985
Sloeberkes (52882979)10006
Smileys (52882969)9976
Informatiespecialisten 2Bergen (52841523)9253
Publieke Diensten 2Bergen (52841524)9256
Collectievorming (53579189)10906
Informatie en Dienstverlening Artes (53579188)10903
Behoud en Beheer Collecties (50574633)6909
Conservatoren (50574632)6907
LIBIS Integraties & Ontwikkeling (54017704)11146
LIBIS Uitbating & Relaties (54017703)11143
Acquisitie (53579191)10909
Digitalisering (51499746)6916
E-resources en Beleidsondersteuning (51499747)6915
Metadata (50574636)6913
Algemene Boekhouding en Consolidatie (50000864)6758
Debiteurenadministratie en -opvolging (50654218)6756
Facturenbureau (inkomende facturen en kas) (50000865)6757
Financiële Antennes (50654240)6766
Financiële Processen (50654241)6768
Helpdesk (51431606)6767
Financieel Beheer Projecten en Contracten (50000866)6761
Fondsen- en Kredietbeheer (50654236)6762
Uitgaandefacturenbureau Centrale Financiële Diensten (CFD) (50836312)6763
Arbeidsgeneeskunde (50014172)6750
Exploitatie en Operationeel Beheer Buiteninfrastructuur (51007407)6811
Projecten Buiteninfrastructuur (51007406)6810
Exploitatie en Operationeel Beheer Technieken (51152538)6816
Technisch Sitebeheer (51152537)6817
Campusservice Zone Antwerpen (53585599)10897
Campusservice Zone Heverlee (50021709)6834
Campusservice Zone Leuven Centrum (51501535)6836
Campusservice Zone Leuven Oost (50021707)6835
Campusservice Zone Leuven West (50621909)6837
Campusservice Zone Onderwijs & Navorsing (50021710)6838
Klantenservice CLD (51007361)6843
Logistiek Platform (51007360)6840
Voorraadbeheer en Contractopvolging (51170758)6844
Beveiliging en Schoonmaak (50731905)6830
Logistieke Processen (51880329)6828
Lokalen en Signalisatie (51880330)6829
Werkplaats Audiovisuele Technieken (53861502)11047
2WD-coördinator (53700294)10894
Centrale Dispatch (51880326)6823
Evenementen (51906944)6825
Lokalenreservering (50021702)6824
Secretariaat Facilitaire Diensten (53861503)11050
Toegangscontrole (51906945)6826
Centrale Werkplaats (50621845)6855
Planning (53861504)11053
Werkplaats Elektrotechnieken (50621843)6850
Werkplaats HVAC en Sanitair (50621844)6846
Werkplaatsen Bouw, Groendienst en Signalisatie (53133601)10231
Medisch Taalonderwijs (50823725)6355
Studiebegeleiding en Monitoraat Faculteit Geneeskunde (50823722)6334
Vaardigheidscentra Faculteit Geneeskunde (50823724)6350
Vakdidactiek en Practica Faculteit Geneeskunde (50823726)6356
Medische Stagecentra (50000602)6338
Coördinatie Opleidingen Biomedische Wetenschappen (50823743)6340
Coördinatie Opleidingen Geneeskunde (50823745)6342
Coördinatie Opleidingen Logopedie en Audiologie (50823746)6347
Coördinatie Opleidingen Seksuologie (50823744)6341
Coördinatie Opleidingen Specialistische Geneeskunde (51604204)6346
Coördinatie Opleidingen Tandheelkunde (50823747)6348
Coördinatie Opleidingen Verpleegkunde en Beleid (50823748)6349
Leercentrum FEB, Campus Carolus Antwerpen (53807406)10771
Leercentrum FEB, Leuven (53807407)10774
Financiële Operaties FEB (53807403)10762
HR-ondersteuning FEB (53807404)10765
Uitwisselingsbureau FEB (53807399)10750
Onderwijs- en Studentenadministratie FEB, Campus Brussel (53807387)10714
Onderwijs- en Studentenadministratie FEB, Campus Carolus Antwerpen (53807385)10708
Onderwijs- en Studentenadministratie FEB, Leuven (53807386)10711
Stafdienst Onderwijs & Studenten FEB, Campus Kulak Kortrijk (53807396)10741
Stafdienst Onderwijs FEB, Campus Brussel (53807389)10720
Stafdienst Onderwijs FEB, Campus Carolus Antwerpen (53807388)10717
Stafdienst Onderwijs FEB, Leuven (53807390)10723
Stafdienst Studenten FEB, Campus Brussel (53807392)10729
Stafdienst Studenten FEB, Campus Carolus Antwerpen (53807391)10726
Stafdienst Studenten: Studiebegeleiding FEB, Leuven (53807393)10732
Stafdienst Studenten: Studieloopbaanbegeleiding & Ombudsdienst FEB, Leuven (53807395)10738
Onderzoeksgroep Informatiemanagement (IM), Campus Brussel (53702351)10810
Onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics (MEES), Campus Brussel (53702349)10804
Onderzoeksgroep Productie en Logistiek (OM), Campus Brussel (53702350)10807
Onderzoeksgroep Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON), Campus Brussel (52510388)8749
Onderzoeksgroep Economie (ECON), Campus Brussel (53702352)10813
Onderzoeksgroep Accounting & Taks, Campus Brussel (53699746)10795
Onderzoeksgroep Finance, Campus Brussel (53699747)10798
Onderzoeksgroep Marketing, Campus Brussel (53577859)10789
Onderzoeksgroep Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussel (52510384)8734
Onderwijscentrum Economie en Methodologie FEB, Campus Carolus Antwerpen (52510342)8677
Onderwijscentrum Talen FEB, Campus Carolus Antwerpen (52510343)8680
Centrum voor Economie en Ethiek, Leuven (50000241)6056
Onderzoeksgroep Accountancy, Leuven (50514765)6043
Onderzoeksgroep Finance, Leuven (50514766)6044
Onderzoeksgroep Insurance, Leuven (50514767)6045
Onderzoeksgroep International Finance, Leuven (50514768)6046
Onderzoeksgroep Econometrie, Leuven (50000220)6035
Onderzoeksgroep Economie en Overheid, Leuven (50000221)6037
Onderzoeksgroep Economische Geschiedenis, Leuven (50000222)6041
Onderzoeksgroep Energie, Transport en Milieu, Leuven (50000225)6038
Onderzoeksgroep Internationale Economie, Leuven (50000223)6039
Onderzoeksgroep Monetaire en Informatie-economie, Leuven (50000227)6040
Onderzoeksgroep Ontwikkelingseconomie, Leuven (50000224)6036
Onderzoeksgroep Beleidsinformatica, Leuven (50000232)6054
Onderzoeksgroep Operations Research and Business Statistics, Leuven (50000235)6052
Onderzoeksgroep Productie en Logistiek, Leuven (50000237)6053
Onderzoeksgroep Marketing, Leuven (50000234)6049
Onderzoeksgroep Work and Organisation Studies, Leuven (50000236)6050
Onderwijssecretariaat Faculteit Letteren, Campus Sint-Andries Antwerpen (53585594)10831
Bibliotheek Letteren, Leuven (50000294)6100
Decanaat Letteren, Leuven (50000280)6089
Dienst Communicatie Letteren, Leuven (51490938)6098
Dienst Informatieverwerking Letteren, Leuven (50000291)6088
Financiële Cel Letteren, Leuven (50518140)6092
International Mobility and Cooperation Office Letteren, Leuven (51270556)6099
Onderwijsondersteuning Letteren, Leuven (50000281)6093
Onderzoeksondersteuning Letteren, Leuven (51490937)6097
Secretariaat Onderzoekseenheden Letteren, Leuven (52332021)6101
Centrum voor Ierse Studies (51080163)5886
Centrum voor Koreaanse Studies (54071149)11119
Centrum voor Toegepast Taalonderzoek (53887117)10981
Centrum voor Vertaalwetenschap (53709077)10828
CS Digitaal (50018378)6133
Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (50000321)6136
Instituut voor Europese Cultuur en Samenleving (50014673)6135
Instituut voor Klassieke Studies (51080255)6169
Instituut voor Middeleeuwse en Renaissancestudies (51205109)6170
Sagalassos Archaeological Research Project (50000338)6134
Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen, Campus Brussel (52521603)8758
Onderzoeksgroep Archeologie, Leuven (50000318)6104
Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen, Leuven (50000319)6105
Onderzoeksgroep Musicologie, Leuven (50000320)6106
Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, Campus Kulak Kortrijk (52640019)8767
Onderzoeksgroep Middeleeuwen, Campus Kulak Kortrijk (52640018)8764
Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, Leuven (50518141)6111
Onderzoeksgroep Middeleeuwen, Leuven (50000296)6109
Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, Leuven (50518142)6112
Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd, Leuven (50000297)6110
Onderzoeksgroep Oudheid, Leuven (50000300)6108
Onderzoeksgroep Duitse Literatuur, Campus Brussel (53808920)11008
Onderzoeksgroep Engelse Literatuur, Campus Brussel (53808919)10962
Onderzoeksgroep Franse, Italiaanse en Spaanse Literatuur, Campus Brussel (53808921)11011
Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Campus Brussel (53808918)10965
Onderzoeksgroep Engelse Literatuur, Campus Kulak Kortrijk (53808916)10999
Onderzoeksgroep Franse, Italiaanse en Spaanse Literatuur, Campus Kulak Kortrijk (53814638)11002
Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Campus Kulak Kortrijk (53808915)10996
Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Campus Sint-Andries Antwerpen (53808917)11005
Onderzoeksgroep Algemene Literatuurwetenschap en Culturele Studies, Leuven (50518145)6116
Onderzoeksgroep Duitse Literatuur, Leuven (53808913)10990
Onderzoeksgroep Engelse Literatuur, Leuven (53808912)10987
Onderzoeksgroep Franse, Italiaanse en Spaanse Literatuur, Leuven (53808914)10993
Onderzoeksgroep Latijnse Literatuur, Leuven (50000302)6117
Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Leuven (53808911)10984
Onderzoeksgroep Slavische Studies, Campus Brussel (52521609)8815
Onderzoeksgroep Slavische Studies, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521497)8809
Onderzoeksgroep Griekse Studies, Leuven (50000301)6124
Onderzoeksgroep Japanse Studies, Leuven (50014159)6120
Onderzoeksgroep Nabije Oosten Studies, Leuven (50000323)6123
Onderzoeksgroep Sinologie, Leuven (50014160)6119
Onderzoeksgroep Slavische Studies, Leuven (50000325)6121
Onderzoeksgroep Comparatieve, Historische en Toegepaste Taalkunde, Campus Brussel (52521611)8848
Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Campus Brussel (52521613)8854
Onderzoeksgroep Multimodaliteit, Interactie en Discours (MIDI), Campus Brussel (52521614)8278
Onderzoeksgroep Taal & Onderwijs, Campus Brussel (52521612)8851
Onderzoeksgroep Comparatieve, Historische en Toegepaste Taalkunde, Campus Kulak Kortrijk (52640049)8821
Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Campus Kulak Kortrijk (52884138)8824
Onderzoeksgroep Functionele en Cognitieve Taalkunde: Grammatica en Typologie (FunC), Campus Kulak Kortrijk (52640050)8827
Onderzoeksgroep Multimodaliteit, Interactie en Discours (MIDI), Campus Kulak Kortrijk (52918278)9952
Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Campus Sint-Andries Antwerpen (52521577)8842
Onderzoeksgroep Functionele en Cognitieve Taalkunde: Grammatica en Typologie (FunC), Campus Sint-Andries Antwerpen (52521574)8833
Onderzoeksgroep Kwantitatieve Lexicologie en Variatielinguïstiek (QLVL), Campus Sint-Andries Antwerpen (52521576)8839
Onderzoeksgroep Multimodaliteit, Interactie en Discours (MIDI), Campus Sint-Andries Antwerpen (52521578)8845
Onderzoeksgroep Taal & Onderwijs, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521575)8836
Onderzoeksgroep Comparatieve, Historische en Toegepaste Taalkunde, Leuven (50518146)6126
Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Leuven (50518147)6127
Onderzoeksgroep Functionele en Cognitieve Taalkunde: Grammatica en Typologie (FunC), Leuven (50518148)6128
Onderzoeksgroep Kwantitatieve Lexicologie en Variatielinguïstiek (QLVL), Leuven (50518200)6131
Onderzoeksgroep Multimodaliteit, Interactie en Discours (MIDI), Leuven (52639788)8818
Onderzoeksgroep Taal en Onderwijs, Leuven (50518149)6129
Onderzoeksgroep Tolkwetenschap, Campus Brussel (52521617)8896
Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Brussel (52521616)8893
Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Kulak Kortrijk (52640048)8875
Onderzoeksgroep Vertaling en Technologie, Campus Kulak Kortrijk (53518161)10555
Onderzoeksgroep Tolkwetenschap, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521581)8884
Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521580)8881
Onderzoeksgroep Vertaling en Technologie, Campus Sint-Andries Antwerpen (52521582)8887
Onderzoeksgroep Tolkwetenschap, Leuven (52639843)8866
Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Leuven (52407556)8863
Onderzoeksgroep Vertaling en Technologie, Leuven (52639844)8869
Decanaatssecretariaat FPPW (50000341)6139
SAP-antennes en Secretariaten van Onderzoekseenheden FPPW (51699007)6140
Onderwijs- en Studentenadministratie FPPW (50000342)6141
Onderwijsbeleid FPPW (53674700)10837
Studiebegeleiding en Ombuds FPPW (50000344)6143
Dienst voor Studentenbegeleiding Rechtsgeleerdheid (50000156)5971
Onderwijs- en Studentensecretariaat Rechtsgeleerdheid (52106826)5973
Stafdienst Onderwijs Rechtsgeleerdheid (52106825)5972
Centrum voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Sociale Wetenschappen (50000248)6066
Onderwijs- en Studentenadministratie Sociale Wetenschappen (52029501)6065
Agora - Leercentrum Humane Wetenschappen (51906555)5881
Algemene Diensten ILT (53544871)10648
Dienstverlening ILT (53545026)10702
Onderwijs ILT (53545024)10696
Onderzoek ILT (53545025)10699
Schrijfcentrum ILT (53545027)10705
Algemene Diensten KADOC (50000764)5893
Behoud en Beheer KADOC (50000761)5890
Onderzoek KADOC (50000765)5894
Publiekswerking en Communicatie KADOC (50000762)5891
Facultaire Serres Bio-ingenieurswetenschappen (50463486)6205
Fruitteeltcentrum (50463485)6204
Zoötechnisch Centrum (50000569)6203
Dienst Secretariaat en Survey HIVA (51631975)6572
Financiële Dienst HIVA (51631976)6573
Logistiek (51558208)6597
Secretariaat (51558207)6596
Administratie Jobstudenten (50000850)6647
Administratieve Backoffice Residentiebeheer (50000845)6661
Jobstudenten Residentiebeheer (51904910)6663
Residenten Residentiebeheer (51904909)6662
Residentiegroep Heverlee (50000843)6660
Residentiegroep Leuven a (50000844)6658
Residentiegroep Leuven b (50933369)6659
Interbibliothecair Leenverkeer (51499749)6917
Pool (51499748)6914
Boekhouding Exploitaties (50556740)6759
Magazijn en Transport (50021715)6841
Verzending en Reprografie (50021714)6842
Beveiliging (51906946)6831
Schoonmaak (51906947)6832
Metaal (50000928)6856
Schrijnwerkerij (50000929)6859
Sleuteldienst (50000948)6860
Elektriciteit (50000935)6854
Elektronische Beveiliging (50000922)6851
Telefonie en Elektromechanische Installaties (51195358)6852
Koeling, Storingen en Perslucht (50000920)6848
Sanitair (50000918)6849
Verwarming en Ventilatie (50000919)6847
Dakwerken (51880331)6858
Groendienst (50000931)6862
Ruwbouw (50000926)6857
Signalisatie (50000949)6861
Monitoraat Biologie, Natuurkunde, Scheikunde (50000615)6337
Monitoraat Celbiologie (50823739)6335
Monitoraat Logopedie en Audiologie (50823740)6336
Vaardigheidscentrum Anatomie (50823753)6352
Vaardigheidscentrum Geneeskunde (50823752)6351
Vaardigheidscentrum Tandheelkunde (50823754)6353
Vakdidactiek en Practica Biomedische Wetenschappen (50823758)6357
Vakdidactiek en Practica Geneeskunde (50823760)6359
Vakdidactiek en Practica Logopedie en Audiologie (50823761)6368
Vakdidactiek en Practica Tandheelkunde (50823762)6369
Vakdidactiek en Practica Verpleegkunde en Beleid (50823763)6371
Vakdidactiek Seksuologie (50823759)6358
Labo Handelsingenieur - Technologievakken (53807394)10735
Onthaal en Logistiek Letteren, Leuven (52332017)6090
Personeel en Administratie Letteren, Leuven (52332018)6091
Monitoraat Letteren, Leuven (50000292)6096
Onderwijssecretariaat Letteren, Leuven (52332019)6094
Stafmedewerkers Onderwijs Letteren, Leuven (52332020)6095
Centrum voor Russische Studies, Leuven (51610342)6122
Centrum voor Taal en Onderwijs, Leuven (50000308)6130
Administratie ILT (53544872)10651
Dienst ICT ILT (53545023)10693
Administratie Anatomie Onderwijs (50823750)6344
klinische assistenten Geneeskunde (50000601)6367
Vakdidactiek en Practica Biochemie en Fysiologie (50823765)6360
Vakdidactiek en Practica Biostatistiek (50823766)6361
Vakdidactiek en Practica Heelkunde (50823767)6362
Vakdidactiek en Practica Histologie (50823770)6365
Vakdidactiek en Practica Huisartsgeneeskunde (50823768)6363
Vakdidactiek en Practica Microbiologie (50823769)6364
Vakdidactiek en Practica Neuro-anatomie (50823771)6366
klinische assistenten Tandheelkunde (50000645)6370
Administratie Opleidingen Huisartsgeneeskunde (50823751)6345