Overzicht

Fijn stof + bezoek aan de 'clean room' bij Imec

08
mrt
2017

Onder het motto "meten is weten" stellen we ons de vraag hoe we de concentratie van fijnstof kunnen meten. Het project doorloopt de verschillende fasen voor het ontwerp van een Arduino gestuurde optische fijnstofdetector.
Ook krijgen jullie een rondleiding in de impressieve cleanroom van Imec!

De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met RVO Society en gaat door van 14-17u in imec1, kapeldreef 75, 3001 Heverlee

Ontwerp en bouw zelf je optica box (Dimitri Coppens)

08
mrt
2017

Tijdens deze workshop, waar de geometrische optica uit de fysica samenloopt met wiskunde, bouwen jullie zelf een optica box. En als je daar mee aan de slag gaat, gaat een nieuwe wereld open.

Je denkt na, bouwt de box en leert de verschillende toepassingen ervan kennen. En thuis kan je dat allemaal nog eens nadoen.

Eerst ga je aan de slag met het bouwmateriaal voor de box. Die zet je zelf in elkaar om dan te kunnen zien hoe de microscoop en de projector in deze box werken.

STEM Universiteit KU Leuven: fijn stofdetector

08
mrt
2017

Onder het motto “meten is weten” stellen we ons de vraag hoe we de concentratie van fijnstof kunnen meten.  Het project doorloopt de verschillende fasen voor het ontwerp van een Arduino gestuurde optische fijnstofdetector.

Ook krijg je een rondleiding in de spectaculaire cleanroom van Imec.

 

De workshop duurt 3 uur.

PraxisP Professional

08
mrt
2017

PraxisP Professional is een reeks lezingen voor professionelen werkzaam in het psychologisch of pedagogisch werkveld. In deze lezingen wordt actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over diverse psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen worden steeds gegeven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) die expert zijn in het betreffende domein.

Wat is ... populisme? Populisme als symptoom van een democratie in crisis

08
mrt
2017

Tijdens een avondsessie in de reeks 'Wat is ...' bekijken we zowel actuele als basisbegrippen van dichterbij. Het centrale thema is steeds het onderwerp van een actueel maatschappelijke debat. Startend "from scratch" wordt ieder thema vanuit verschillende invalshoeken en met voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt.

 

Programma

Het populisme is in vele westerse landen in opmars. Tegelijkertijd bestaat er veel onduidelijkheid over wat populisme juist is, over waar het vandaan komt en over hoe gevaarlijk dat populisme nu juist is voor onze democratie.

Denkend Geloven 2016-2017 Wetenschap en geloof - Leuven

08
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Het lichtberekeningsprogramma DIALux evo correct gebruiken - Editie 11

09
mrt
2017

Het programma DIALux is in Vlaanderen het meest gebruikte lichtberekeningsprogramma. Dit programma is recent grondig vernieuwd. DIALux evo is niet te vergelijken met zijn voorganger DIALux 4.13. Zo is de gebruikersinterface totaal veranderd en zijn er meer mogelijkheden op gebied van visualisatie. De overstap van DIALux 4.13 naar DIALux  evo blijkt niet zo evident en de vraag naar opleiding is groot.

Interuniversitaire Cursus Echografie

09
mrt
2017

Programma:
Echografie van foetale anatomie en welzijn.
Aandacht voor de foetale fysiologie en pathologie.
Inzicht in de congenitale pathologie via interactieve case studies.
Theoretische en praktijk evaluatie voor getuigschrift.

Terugkomdag Orthodontie KU Leuven

09
mrt
2017

VOORMIDDAG

09:00 – 09:30 The effect of orthodontic treatment on the development of third molars

09:30 – 10:00 A comprehensive orthodontic diagnosis in children with 22q11 deletion syndrome

10:00 – 10:30 Hard and soft tissue changes after mandibular advancement surgery in class II patients

Taalbeleidsexpert (SO)

09
mrt
2017

Met de opleiding Expert Taalbeleid bieden we je uitgebreide knowhow om op de eigen werkplek een taalbeleid op gang te trekken of te optimaliseren en om je collega’s in hun klaspraktijk te ondersteunen. We kiezen voor een interactieve aanpak aan de hand van voorbeeldmateriaal, casussen, tussentijdse opdrachten en ervaringsuitwisseling. Zo krijg je optimale kansen om je te verdiepen in taalvaardigheidsdidactiek, meertaligheid, evaluatie en ervaar je zelf hoe je een taalbeleid kan uitrollen. De ervaringsuitwisseling tussen deelnemers levert een interessante meerwaarde.

Pagina's