Overzicht

Doctoraatsverdediging An-Heleen Deconinck

07
mrt
2017

Reliable Thermal Resistance Estimation of Building Components from On-site Measurements

Studium Generale: Taal en de Wereld

07
mrt
2017

De lezingenreeks wil aspecten van ‘taal’ onder de aandacht brengen die buiten het onmiddellijke studieveld van ‘taal en communicatie’ liggen. Al te vaak wordt taal immers herleid tot een evidentie (iedereen communiceert toch?) met beperkte toegevoegde waarde. Om dit misverstand uit de weg te ruimen, willen we de vele merkwaardige, fascinerende, onbekende … gezichten van taal aan bod laten komen. De lezingenreeks wil de horizon verbreden van zowel studenten als externen.

Doctoraatsverdediging Stijn Clijsters

07
mrt
2017

Development of a Smart Selective Laser Melting Process

Doctoraatsverdediging Steven Vanmarcke

07
mrt
2017

Perturbed cortical hierarchies in Autism Spectrum Disorder: The case of high-level vision

Netwerken en netwerkapplicaties - vast & mobiel, spraak, beeld & data

07
mrt
2017

Gestructureerde bekabeling, Ethernet-netwerken en protocols, ISDN en SIP telefonie, opbouw van de huidige en toekomstige GSM-netwerken en datacenters,... zijn infrastructuurelementen die aan de basis liggen van onze vaste en mobiele netwerken. Wilt u inzicht verwerven in de netwerken van vandaag én de toepassingen van morgen?

Efficiënt presenteren Frans

07
mrt
2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega's, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten in het Frans. Het vereist een goede beheersing van de technieken van het presenteren én van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de structuur van de presentatie en de typische Franse woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

Gastlezing onderwijs aan leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen

08
mrt
2017

Professor Arthur-Kelly licht in deze lezing zijn werk toe rond communicatie, interactie en betrokkenheid van leerlingen met EMB, zowel in de context van de buitengewone scholen, als van de reguliere (inclusieve) scholen in Australië.

Systeemdenken in lessen aardrijkskunde: hoe relaties expliciteren om inzicht in het geheel te bevorderen?

08
mrt
2017

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonder-wijs.

Pagina's