Overzicht

Borgtocht

06
mrt
2017

Programma

18.15 Onthaal

18.30 Welkomstwoord en inleiding
Mr. Rik Devloo, lid stuurgroep Rechtsgeleerdheid

18.35 De borgtocht in de bankpraktijk
Dhr. Piet François, bedrijfs- en bankjurist (Legal Manager voor Lending Corporate & Public Banking, BNP Paribas Fortis)

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Lessen voor de 21ste eeuw

06
mrt
2017

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Denkend Geloven 2016-2017 Wetenschap en geloof - Gent

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Het lichtberekeningsprogramma DIALux evo correct gebruiken - Editie 10

07
mrt
2017

Het programma DIALux is in Vlaanderen het meest gebruikte lichtberekeningsprogramma. Dit programma is recent grondig vernieuwd. DIALux evo is niet te vergelijken met zijn voorganger DIALux 4.13. Zo is de gebruikersinterface totaal veranderd en zijn er meer mogelijkheden op gebied van visualisatie. De overstap van DIALux 4.13 naar DIALux  evo blijkt niet zo evident en de vraag naar opleiding is groot.

Veranderingsmanagement. Hoe effectief veranderingsprocessen aanpakken?

07
mrt
2017

Als gevolg van besparingen en bevoegdheidsoverdrachten krijgen veel overheidsorganisaties te maken met veranderingen die in meer of mindere mate ingrijpend zijn: reorganisaties, nieuwe samenwerkingsverbanden in een gewijzigd bestuurlijke landschap, de introductie van een nieuwe leiderschapsstijl in de organisatie, etc. Veel publieke organisaties ervaren hierdoor een nood aan effectief veranderingsmanagement.

Cluster analysis, principal component analysis and exploratory factor analysis with SAS, SPSS and R

07
mrt
2017

Multivariate data consist of observations on two or more variables for each individual or unit.

The variables will be generally correlated, and a variety of techniques are available to analyse these data.

The objective of cluster analysis is to form groups of observations such that each group is as homogeneous as possible with respect to certain characteristics. The groups are as different as possible.

Principal component analysis is one of the popular tools to summarize quantitative multivariate data .

Doctoral seminar Steven Vanhaverbeke

07
mrt
2017

Disclosure and reporting regulation and its impact on R&D investments.

Specialisatie Verlichtingstechnologie 2016-2017 (Module 4) - promotie 6

07
mrt
2017

Het doel van dit opleidingsaanbod is het aanbieden van de noodzakelijke kennis om bewust, intelligent en kwalitatief om te gaan met verlichting. Dit betekent dat de inhoud zich niet wil beperken tot het intrappen van open deuren maar moet leiden tot een duidelijke verdieping van de achtergrondkennis, zonder de dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen. Bovendien kunnen de cursisten via praktische sessies gebruik maken van de meetfaciliteiten en testruimtes die het Laboratorium voor Lichttechnologie ter beschikking heeft, waardoor theoretische en praktisch kennis in balans blijven.

Het programma bestaat uit vier modules. Elke module omvat verschillende leseenheden. Module 4 bevat 5 sessies van 4u30 (in totaal 27 uren).

Module 4: Verlichtingsontwerp (5 sessies)

De colleges binnen deze module vinden plaats op dinsdagnamiddag vanaf 13.30u. tot 19.00u à rato van gemiddeld 2x/maand. De sessies worden opgesplitst in drie delen van 1u30, met daartussen een koffiepauze en een broodjeslunch. Deze module 4 start op 7 maart 2017. Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties.

Online inschrijvingen starten van juli via http://dvo.odisee.be/industriele-wetenschappen/verlichtingstechnologie (volzet)

Geïnteresseerden sturen een email naar info@groenlichtvlaanderen.be.

Medisch Frans

07
mrt
2017

Om een patiënt te helpen, begin je vaak met een gesprek. Je wil immers zo veel mogelijk van hem te weten komen om de juiste diagnose te stellen en hem de gepaste zorg te kunnen verlenen. Maar wat als de patiënt Frans spreekt? Slaag je er dan nog in de patiënt te laten voelen dat hij in zorgende handen is? Deze opleiding brengt je de nodige communicatieve vaardigheden bij in het Frans. Zorgverleners hebben door wisselende uurroosters vaak nood aan een flexibele opleidingsformule.

Pagina's