Overzicht

ICC: Hidden Corners of Leuven

04
mrt
2017

No registration required. Free tour.

ICC organizes trips and activities for senior international students and Phd Students.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f-TALES, Cancer: an old dog with new tricks

06
mrt
2017

Whereas human beings have had cancer throughout recorded history, cancer is a very hot topic for the moment and cancer research is going through a paradigm shift. Traditionally, cancer research has been centered on transcriptional alterations and changes in protein coding genes. It is becoming clear now that cancer cells manage to deregulate almost any cell biological control mechanism in the cell, leading to the emergence of several exciting research areas and novel opportunities for therapeutic intervention. At this meeting, world leaders will cover following topics:

Phase separation behavior of new high performance commercial polymer for gas separation

06
mrt
2017

The phase separation behaviour of Extem/solvent/water systems for various solvents and Extem/NMP/non-solvents systems for different type of coagulants were investigated. Ternary phase diagram of studied systems were constructed based on cloud point data by titration method at room temperature. In the first part, NMP, DMAc, DMF and DMSO were employed as solvent and water was used a coagulant. The cloud point curves from these systems showed that Extem/NMP/water and Extem/DMAO/water has the smallest and largest demixing gap, repectively.

Environmental savings in tomato production under optimal agrochemicals management: a modeling approach

06
mrt
2017

The use of agrochemicals has been recognized as one of the main environmental burdens in agriculture. Actual management practices aggravate pollution issues due to overdosing and untimely applications, even more if farmers are reluctant to change their practices. The application of crop modeling coupled to environmental impact tools offers an alternative to analyze improved production scenarios. The objective of this study was to estimate the environmental savings due to optimized agrochemicals management for the tomato production in Colombia.

OER-degelijk! ‘Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement’

06
mrt
2017

Het onderwijs- en examenreglement van de KU Leuven is een onmisbaar instrument om studieloopbaanbegeleiding of examenombudskwesties op een goede manier aan te pakken. Het is een lijvig reglement. Zeker voor beginnende medewerkers is het vaak een hele klus om er vertrouwd mee te geraken en er op een correcte manier mee te werken.

Juridische aspecten van vastgoed Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving - Kortrijk

06
mrt
2017

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Doctoraatsverdediging Kim De Witte

06
mrt
2017

Het recht op pensioen. Onderzoek naar de juridische kwalificatie van het pensioen, met het oog op de bescherming en de afbakening ervan in de Belgische rechtsorde

Doctoraatsverdediging Lisendra Marbelia

06
mrt
2017

Micro- and ultrafiltration membranes for wastewater treatment and microalgae filtration: influence of membrane properties and operational conditions on membrane fouling

Juridisch Frans - maart-juni 2017

06
mrt
2017

Doelstellingen
 U leert in uw professionele context vlot communiceren met cliënten, overheden en medewerkers in een taal die niet uw moedertaal is.
 U maakt onder begeleiding van gekwalificeerde en ervaren taaltrainers een sprong in uw professionele taalvaardigheid.
 U doet dit op een efficiënte en flexibele wijze door de voordelen van contactonderwijs intensief te combineren met de voordelen van de modernste taalleermethoden.
Concept: blended learning

Efficiënt presenteren Engels

06
mrt
2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega's, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten in het Engels. Het vereist een goede beheersing van de technieken van het presenteren én van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de structuur van de presentatie en de typische Engelse woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

Pagina's