Overzicht

OER-degelijk! ‘Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement’

06
mrt
2017

Het onderwijs- en examenreglement van de KU Leuven is een onmisbaar instrument om studieloopbaanbegeleiding of examenombudskwesties op een goede manier aan te pakken. Het is een lijvig reglement. Zeker voor beginnende medewerkers is het vaak een hele klus om er vertrouwd mee te geraken en er op een correcte manier mee te werken.

Juridische aspecten van vastgoed Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving - Kortrijk

06
mrt
2017

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Doctoraatsverdediging Kim De Witte

06
mrt
2017

De juridische kwalificatie van het recht op pensioen

Doctoraatsverdediging Lisendra Marbelia

06
mrt
2017

Micro- and ultrafiltration membranes for wastewater treatment and microalgae filtration: influence of membrane properties and operational conditions on membrane fouling

Juridisch Frans - maart-juni 2017

06
mrt
2017

Doelstellingen
 U leert in uw professionele context vlot communiceren met cliënten, overheden en medewerkers in een taal die niet uw moedertaal is.
 U maakt onder begeleiding van gekwalificeerde en ervaren taaltrainers een sprong in uw professionele taalvaardigheid.
 U doet dit op een efficiënte en flexibele wijze door de voordelen van contactonderwijs intensief te combineren met de voordelen van de modernste taalleermethoden.
Concept: blended learning

Efficiënt presenteren Engels

06
mrt
2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega's, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten in het Engels. Het vereist een goede beheersing van de technieken van het presenteren én van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de structuur van de presentatie en de typische Engelse woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

Borgtocht

06
mrt
2017

Programma

18.15 Onthaal

18.30 Welkomstwoord en inleiding
Mr. Rik Devloo, lid stuurgroep Rechtsgeleerdheid

18.35 De borgtocht in de bankpraktijk
Dhr. Piet François, bedrijfs- en bankjurist (Legal Manager voor Lending Corporate & Public Banking, BNP Paribas Fortis)

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Lessen voor de 21ste eeuw

06
mrt
2017

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Denkend Geloven 2016-2017 Wetenschap en geloof - Gent

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Pagina's