Overzicht

Doctoraatsverdediging Wouter Creemers

27
feb
2017

Essays on event-driven earnings management: the case of M&As and reorganization procedures.

Lessen voor de 21ste eeuw

27
feb
2017

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Doctoraatsverdediging Cecil Meeusen

01
mrt
2017

The structure of (generalized) prejudice: The relation between contextual factors and different forms of prejudice

Lezingenreeks / Masterclass 'Primary Structure’: Bert Huyghe, Pepijn Kennis, Aglaia Konrad

01
mrt
2017

Primary Talks is een lezingenreeks die wordt georganiseerd in het kader van de masterclass PRIMARY STRUCTURE. De lezingen vinden plaats in Campus Sint-Lucas Gent, Sint-Niklaasstraat 27.

1. Bert Huyghe, 01.03.2017 om 13u

2. Pepijn Kennis, Toestand vzw, 15.03.2017 om 13u

3. Aglaia Konrad, 22.03.2017 om 13u

Doctoraatsverdediging Sandra Steensels

01
mrt
2017

De bijdrage van extra-orale smaakreceptoren en maag-darmhormonen in het effect van zoetstoffen en bariatrische chirurgie op obesitas

Doctoraatsverdediging Renato Cifuentes La Mura

01
mrt
2017

Modeling 3D structure of forest canopies using terrestrial LiDAR data to evaluate remotely sensed radiative and spectral responses

Water, Weer, Wonen - Impact en aanpak van de klimaatverandering

01
mrt
2017

DEBATAVOND
Wat is de impact van het klimaat en overstromingen op het woonbeleid? Hoe kunnen wetenschap en techniek deze problemen milderen? Welke maatschappelijke keuzes moeten we maken, nationaal en internationaal, bijvoorbeeld bij het definiëren van overstromingsgebieden?

Sprekers
Nicole Van Lipzig, KU Leuven
Didier D'hont, VMM
Patrick Willems, KU Leuven
Han Verschure, KU Leuven
Neelke Doorn, TU Delft 

 

 

Baking cake involves forming microstructures

02
mrt
2017

Cake making incorporates mixing flour, sugar, margarine, egg and baking powder into a thick batter which is finally transformed by heating into a solid foam with characteristic microstructural elements. This session will discuss the characterization of cake microstructural features with an emphasis on the influence of the ingredients and mixing time. The application of an innovative experimental design will be outlined. The microstructural characterization is then used to explain the function of the product by interpreting its textural properties.

Doctoraatsverdediging Neha Sharma

02
mrt
2017

Functional and Molecular characterization of Flowering Locus C (FLC) homologs in Brachypodium distachyon ,,

Alumnirondleiding Artefact "The Act of Magic"

02
mrt
2017

Artefact is een thematentoonstelling en festival waarin hedendaagse kunst, actualiteit en maatschappelijke uitdagingen centraal staan. KU Leuven-alumni kunnen deelnemen aan een rondleiding met privé-gids.

Pagina's