Overzicht Permanente Vorming

3 day Learning Event "connecting practices: exploring generative forms of togetherness"

27
feb
2017

The main focus of this three-day search conference is how we, from our own position in our organisations and society, can address the issue and experience of difference, in whatever form.  It is aimed at professionals who are dealing with difference in their everyday practice, or want to give more attention to this theme in what they do and how they do it. 

Lessen voor de 21ste eeuw

27
feb
2017

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Aan de slag met anderstalige nieuwkomers: geschikte materialen en taken (lager onderwijs)

03
mrt
2017

Welke materialen zijn geschikt om met anderstalige nieuwkomers (AN) aan de slag te gaan? Hoe bouw je krachtige taken op die het taalleren van AN zo goed mogelijk ondersteunen? Hoe kun je taken aanpassen om beter aan te sluiten bij het individuele leerproces van AN in de reguliere klas?

EU Law Clinics 2016-2017

03
mrt
2017

The K.U.Leuven offers its LL.M. students a series of legal clinics that are only open to LL.M. students and a limited number of professionals (mainly solicitors, European Commission officials and scholars).
These clinics offer a platform to discuss contemporary issues in small groups and meet experts in their specialisation. It may also be an opportunity to establish a network with prominent practitioners.
Distinguished legal and business practitioners, representatives of the authorities and academia have accepted the invitation to lead the clinics as guest lecturers.

Forensische tandheelkunde en tandheelkundige praktijkvoering: hoe identificatie, beetspoorherkenning en mishandeling integreren als permanente aandachtspunten?

04
mrt
2017

In zijn praktijk is de tandarts er zich vaak niet van bewust dat hij ook een forensische rol te vervullen heeft. Dentale identificaties zijn voornamelijk gebaseerd op de vergelijking van de post mortem aangetroffen dentale gegevens met de ante mortem geregistreerde dentale toestand van het slachtoffer. De manier om het patiëntendossier correct bij te houden, met bijzondere zorg voor de registratie van alle dentale ante mortem gegevens wordt uitgelegd.

OER-degelijk! ‘Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement’

06
mrt
2017

Het onderwijs- en examenreglement van de KU Leuven is een onmisbaar instrument om studieloopbaanbegeleiding of examenombudskwesties op een goede manier aan te pakken. Het is een lijvig reglement. Zeker voor beginnende medewerkers is het vaak een hele klus om er vertrouwd mee te geraken en er op een correcte manier mee te werken.

Juridische aspecten van vastgoed Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving - Kortrijk

06
mrt
2017

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Juridisch Frans - maart-juni 2017

06
mrt
2017

Doelstellingen
 U leert in uw professionele context vlot communiceren met cliënten, overheden en medewerkers in een taal die niet uw moedertaal is.
 U maakt onder begeleiding van gekwalificeerde en ervaren taaltrainers een sprong in uw professionele taalvaardigheid.
 U doet dit op een efficiënte en flexibele wijze door de voordelen van contactonderwijs intensief te combineren met de voordelen van de modernste taalleermethoden.
Concept: blended learning

Efficiënt presenteren Engels

06
mrt
2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega's, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten in het Engels. Het vereist een goede beheersing van de technieken van het presenteren én van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de structuur van de presentatie en de typische Engelse woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

Pagina's