Overzicht Permanente Vorming

Breed evalueren in het secundair onderwijs: hoe?

20
jan
2017

De invoering van het M-decreet maakt klassen diverser. Het inzetten op brede evaluatie biedt je heel wat kansen om een zicht te krijgen op de diversiteit in je klas. In deze workshop verken je hoe je breed kan kijken naar leerlingen en hun talige competenties zodat je je onderwijs kan afstemmen op de specifieke taalleerbehoeften van de leerlingen. We reiken je concrete evaluatiematerialen en -vormen aan zodat je na de workshop zelf aan de slag kan gaan in je eigen klas. 

Bijscholing voor Bemiddelaar 2016-2017

20
jan
2017

- Supervisie

- Omgaan met emoties

- Mindfulnesse en bemiddeling

- Wat doet een scheiding met kinderen

- Spreken met kinderen over scheiding

- Hoe ouders informeren over het gesprek met hun kinderen

Bijscholingen zijn erkend doro de Federale Bemiddelingscommissie voor 1 punt per gevolgd uur

Data visualization and exploration

23
jan
2017

Data visualization and exploration:  The aim of this winter school is to provide a thorough training in statistics using the user-friendly JMP software. We believe that statistics training should be hands-on from start to finish, and that the explanation of theoretical concepts, demonstrations and hands-on exercises should be intertwined throughout. As we believe that the JMP software is the ideal software for exploring data, visualizing it and analyzing it statistically, we will use that software for the entire winter school.

Work & Organisation Studies Work In Progress session by Pamela Agata Suzanne (Universidad de San Andrés - Argentina) & Ilka Verena Ohlmer (BI Norwegian Business School)

23
jan
2017

Pamela Agata Suzanne (Universidad de San Andrés - Argentina): “Experimenting with the self: Future work self-development following a job transition”
& Ilka Verena Ohlmer (BI Norwegian Business School): "Workplace Inequalities - Leveraging Individual Differences by Creating Inclusive Workplaces"

(sandwiches will be provided)

Juridische aspecten van vastgoed Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving - Kortrijk

23
jan
2017

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Additive manufacturing Van rapid prototyping tot manufacturing

23
jan
2017

Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een reeks technieken, ook gekend als 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden gemaakt in uiteenlopende materialen. AM maakt een stormachtige ontwikkeling door van een prototyping techniek tot een fundamenteel nieuwe vervaardigingstechniek die ook toepasbaar is in productieomgevingen.

Statistical inference: confidence intervals, tests and regression

24
jan
2017

Analysis of variance (ANOVA) and linear regression are the two most fundamental statistical models used in numerous applications. Every scientist, engineer or economist who works with data will most likely encounter these modeling techniques in his area of expertise. This course will provide everything that is needed to understand and apply ANOVA and linear regression models. We will start with introducing three key concepts of statistical inference: point estimators, confidence intervals, and hypothesis tests.

Breed evalueren in de lagere school: hoe?

24
jan
2017

Klassen worden alsmaar diverser. Het inzetten op brede evaluatie biedt je heel wat kansen om een zicht te krijgen op de diversiteit in je klas. In deze interactieve workshop verken je hoe je breed kan kijken naar leerlingen en hun talige competenties zodat je je onderwijs kan afstemmen op de specifieke taalleerbehoeften van de leerlingen. We denken samen na over wat je kan evalueren en reiken je concrete evaluatiematerialen en -vormen aan zodat je na de workshop zelf aan de slag kan gaan in je eigen klas.

MSI brown bag seminar by Daniel Neicu

24
jan
2017

Title: “Off the Beaten Path: What Drives Scientists’ Entry into New Fields?”
(sandwiches will be provided)

Medisch Frans

24
jan
2017

Om een patiënt te helpen, begin je vaak met een gesprek. Je wil immers zo veel mogelijk van hem te weten komen om de juiste diagnose te stellen en hem de gepaste zorg te kunnen verlenen. Maar wat als de patiënt Frans spreekt? Slaag je er dan nog in de patiënt te laten voelen dat hij in zorgende handen is? Deze opleiding brengt je de nodige communicatieve vaardigheden bij in het Frans. Zorgverleners hebben door wisselende uurroosters vaak nood aan een flexibele opleidingsformule.

Pagina's