Overzicht Gastlezing

Keys to the community: een vergelijkend onderzoek naar het opbouwwerk in drie steden. - gastcollege dr. Jeroen Gradener

24
feb
2017

Op vrijdag 24 februari 2017 van 14 tot 16u geeft Dr. Jeroen Gradener een lezing omtrent de centrale vragen van zijn doctoraatsonderzoek:  Wat is volgens opbouwwerkers de basis voor hun professionele legitimiteit in de samenwerking met lokale gemeenschappen? En welke strategieën gebruiken de professionals om deze legitimiteit te verwerven en in stand te houden?

Lessen voor de 21ste eeuw

27
feb
2017

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Lezingenreeks / Masterclass 'Primary Structure’: Bert Huyghe, Pepijn Kennis, Aglaia Konrad

01
mrt
2017

Primary Talks is een lezingenreeks die wordt georganiseerd in het kader van de masterclass PRIMARY STRUCTURE. De lezingen vinden plaats in Campus Sint-Lucas Gent, Sint-Niklaasstraat 27.

1. Bert Huyghe, 01.03.2017 om 13u

2. Pepijn Kennis, Toestand vzw, 15.03.2017 om 13u

3. Aglaia Konrad, 22.03.2017 om 13u

Lessen voor de 21ste eeuw

06
mrt
2017

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

KBI - Statistics and econometrics seminar by prof. Léopold Simar (UCL)

09
mrt
2017

"Nonparametric estimation of efficiency in the presence of environmental variables"

Lessen voor de 21ste eeuw

13
mrt
2017

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Lessen voor de 21ste eeuw

20
mrt
2017

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Studium Generale - Taal en de Wereld: Katalin Balogh & Heidi Salaets: Van 'theorie' naar praktijk. Over impact van onderzoek op de maatschappij: getolkte ondervragingen met minderjarigen

21
mrt
2017

Katalin Balogh & Heidi Salaets (KU Leuven): Van “theorie” naar praktijk. Over impact van onderzoek op de maatschappij: getolkte ondervragingen met minderjarigen.

Pagina's