Overzicht Postacademische Vorming, Campus Kulak Kortrijk: Postuniversitair Centrum - Eurostudiecentrum Open Universiteit

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

Juridische aspecten van vastgoed Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving - Kortrijk

06
mrt
2017

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Juridisch Frans - maart-juni 2017

06
mrt
2017

Doelstellingen
 U leert in uw professionele context vlot communiceren met cliënten, overheden en medewerkers in een taal die niet uw moedertaal is.
 U maakt onder begeleiding van gekwalificeerde en ervaren taaltrainers een sprong in uw professionele taalvaardigheid.
 U doet dit op een efficiënte en flexibele wijze door de voordelen van contactonderwijs intensief te combineren met de voordelen van de modernste taalleermethoden.
Concept: blended learning

Efficiënt presenteren Engels

06
mrt
2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega's, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten in het Engels. Het vereist een goede beheersing van de technieken van het presenteren én van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de structuur van de presentatie en de typische Engelse woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

Borgtocht

06
mrt
2017

Programma

18.15 Onthaal

18.30 Welkomstwoord en inleiding
Mr. Rik Devloo, lid stuurgroep Rechtsgeleerdheid

18.35 De borgtocht in de bankpraktijk
Dhr. Piet François, bedrijfs- en bankjurist (Legal Manager voor Lending Corporate & Public Banking, BNP Paribas Fortis)

Denkend Geloven 2016-2017 Wetenschap en geloof - Gent

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Medisch Frans

07
mrt
2017

Om een patiënt te helpen, begin je vaak met een gesprek. Je wil immers zo veel mogelijk van hem te weten komen om de juiste diagnose te stellen en hem de gepaste zorg te kunnen verlenen. Maar wat als de patiënt Frans spreekt? Slaag je er dan nog in de patiënt te laten voelen dat hij in zorgende handen is? Deze opleiding brengt je de nodige communicatieve vaardigheden bij in het Frans. Zorgverleners hebben door wisselende uurroosters vaak nood aan een flexibele opleidingsformule.

Netwerken en netwerkapplicaties - vast & mobiel, spraak, beeld & data

07
mrt
2017

Gestructureerde bekabeling, Ethernet-netwerken en protocols, ISDN en SIP telefonie, opbouw van de huidige en toekomstige GSM-netwerken en datacenters,... zijn infrastructuurelementen die aan de basis liggen van onze vaste en mobiele netwerken. Wilt u inzicht verwerven in de netwerken van vandaag én de toepassingen van morgen?

Efficiënt presenteren Frans

07
mrt
2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega's, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten in het Frans. Het vereist een goede beheersing van de technieken van het presenteren én van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de structuur van de presentatie en de typische Franse woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

Wat is ... populisme? Populisme als symptoom van een democratie in crisis

08
mrt
2017

Tijdens een avondsessie in de reeks 'Wat is ...' bekijken we zowel actuele als basisbegrippen van dichterbij. Het centrale thema is steeds het onderwerp van een actueel maatschappelijke debat. Startend "from scratch" wordt ieder thema vanuit verschillende invalshoeken en met voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt.

 

Programma

Het populisme is in vele westerse landen in opmars. Tegelijkertijd bestaat er veel onduidelijkheid over wat populisme juist is, over waar het vandaan komt en over hoe gevaarlijk dat populisme nu juist is voor onze democratie.

Denkend Geloven 2016-2017 Wetenschap en geloof - Leuven

08
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Pagina's