Overzicht Onderwijsbeleid

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

"To the good listener, half a word is enough”. Werken met internationale studenten

26
jan
2017

Ongeveer 1 op 20 studenten aan de KU Leuven heeft een internationale achtergrond. Het leeuwendeel ervan volgt een Engelstalige opleiding en krijgt Engelstalige studieondersteuning. Ook studieloopbaanbegeleiders hebben er mee te maken, en voor velen is dit hun dagelijkse activiteit.

Versterken van onderzoekscompetenties en kritisch denken in het secundair onderwijs

01
feb
2017

Het secundair onderwijs bereidt leerlingen niet alleen voor om hun plaats te kunnen vinden in de samenleving maar bereidt hen ook en vooral voor om de samenleving vorm te kunnen geven. Daarvoor zijn onderzoekscompetenties en kritisch denken essentieel. Heel wat leerkrachten leveren tal van inspanningen om de gerelateerde vakoverschrijdende eindtermen te realiseren. Tegelijkertijd zijn ook heel wat leerkrachten zoekende. Men reflecteert onder meer over de houdingen die leerlingen best verwerven en over wat ze precies moeten kunnen.

AVL-studiedag: Competentiegericht evalueren in het secundair en hoger onderwijs

08
feb
2017

Zodra de lezingen en workshops vastliggen komt het programma online.

Leertraject ASS. Voor leerkrachten secundair onderwijs

09
feb
2017

Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)  in de klas en op school. Met het M-decreet wordt nog meer verwacht dat er tegemoet wordt gekomen aan de specifieke ontwikkelingsnoden van o.a. leerlingen met ASS.

Leertraject ASS. Voor leerkrachten secundair onderwijs

21
feb
2017

Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)  in de klas en op school. Met het M-decreet wordt nog meer verwacht dat er tegemoet wordt gekomen aan de specifieke ontwikkelingsnoden van o.a. leerlingen met ASS.

Systeemdenken in lessen aardrijkskunde: hoe relaties expliciteren om inzicht in het geheel te bevorderen?

22
feb
2017

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonder-wijs.

Systeemdenken in lessen aardrijkskunde: hoe relaties expliciteren om inzicht in het geheel te bevorderen?

22
feb
2017

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonder-wijs.

OER-degelijk! ‘Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement’

06
mrt
2017

Het onderwijs- en examenreglement van de KU Leuven is een onmisbaar instrument om studieloopbaanbegeleiding of examenombudskwesties op een goede manier aan te pakken. Het is een lijvig reglement. Zeker voor beginnende medewerkers is het vaak een hele klus om er vertrouwd mee te geraken en er op een correcte manier mee te werken.

Leertraject ASS. Voor leerkrachten secundair onderwijs

09
mrt
2017

Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)  in de klas en op school. Met het M-decreet wordt nog meer verwacht dat er tegemoet wordt gekomen aan de specifieke ontwikkelingsnoden van o.a. leerlingen met ASS.

“Kan ik je helpen?” Do’s en don’ts van nieuwe media bij studieloopbaanbegeleiding

30
mrt
2017

Online consulting, hulpverlening, chatlijnen, facebook, twitter, skype, ...  worden meer en meer courant. Ze zijn een goed middel om jongeren aan te spreken die met deze social media opgegroeid zijn. Ook op onderwijswebpagina’s verschijnen soms pop ups om  life te chatten: “Kan ik je helpen?”. Wachtzalen, een volgnummer nemen, spreekuren, een affiche, ... lijken steeds meer achterop te geraken in ruil voor online instant informatie en adviesverlening.

Pagina's