Overzicht Onderwijsbeleid

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

OER-degelijk! ‘Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement’

06
mrt
2017

Het onderwijs- en examenreglement van de KU Leuven is een onmisbaar instrument om studieloopbaanbegeleiding of examenombudskwesties op een goede manier aan te pakken. Het is een lijvig reglement. Zeker voor beginnende medewerkers is het vaak een hele klus om er vertrouwd mee te geraken en er op een correcte manier mee te werken.

Systeemdenken in lessen aardrijkskunde: hoe relaties expliciteren om inzicht in het geheel te bevorderen?

08
mrt
2017

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonder-wijs.

Leertraject ASS. Voor leerkrachten secundair onderwijs

09
mrt
2017

Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)  in de klas en op school. Met het M-decreet wordt nog meer verwacht dat er tegemoet wordt gekomen aan de specifieke ontwikkelingsnoden van o.a. leerlingen met ASS.

“Kan ik je helpen?” Do’s en don’ts van nieuwe media bij studieloopbaanbegeleiding

30
mrt
2017

Online consulting, hulpverlening, chatlijnen, facebook, twitter, skype, ...  worden meer en meer courant. Ze zijn een goed middel om jongeren aan te spreken die met deze social media opgegroeid zijn. Ook op onderwijswebpagina’s verschijnen soms pop ups om  life te chatten: “Kan ik je helpen?”. Wachtzalen, een volgnummer nemen, spreekuren, een affiche, ... lijken steeds meer achterop te geraken in ruil voor online instant informatie en adviesverlening.

Economische contexten in wiskundelessen

19
apr
2017

Wiskunde wordt in allerlei disciplines gebruikt. Economie is een van die disciplines. Economische toepassingen zijn echter nog niet sterk doorgedrongen in wiskundelessen. Toch zijn er heel wat leerlingen die in het secundair onderwijs een economisch getinte studierichting volgen en dus al in zekere mate vertrouwd zijn met economie. In deze workshop maak je kennis met een aantal economische toepassingen.

Op de vlucht: migratie in beeldende kunsten & muziek

20
apr
2017

Vluchtelingen, ze zijn niet weg te denken uit het nieuws, de politiek en onze gedachten. Ook kunstenaars zijn gegrepen door de problematiek en gebruiken beelden, geluiden en teksten van mensen op de vlucht. Vraag is hoe leraren met die actuele problematiek in de klas aan de slag kunnen gaan.

De bewogen geschiedenis van het Russische rijk (16de eeuw-heden)

20
apr
2017

Al eeuwenlang is Rusland een land dat tot de westerse verbeelding spreekt, al was het maar wegens de enorme uitgestrektheid van het rijk. Hoewel Rusland fysiek aan Europa grenst, verhouden beide machtsblokken zich mentaal vaak zeer ambigu tot elkaar. Nu eens beschouwt het Westen Rusland bijvoorbeeld als een Europese mogendheid (cf. Wereldoorlogen), dan weer aanziet het Rusland als een vreemde staat met andere gewoontes en waarden (cf. Russisch standpunt inzake homoseksualiteit).

"Morgen zal ik er zeker aan beginnen ...”. Hoe werken aan 'studentenbetrokkenheid' ('engagement', Eng.) rond studeren en examens?

25
apr
2017

Faculteiten hebben een ruim aanbod aan vakinhoudelijke en andere begeleiding. Er zijn oefeningen, monitoraatsklassen. Mogelijkheden voor extra leerkansen staan online, op Toledo, websites en allerlei andere kanalen. Er worden extra leermomenten aangeboden, maar ... dan zie je soms slechts enkele studenten opdagen of alleen de sterksten. Of je krijgt bij een loopbaangesprek jouw student niet aangezwengeld. De weg naar de eindmeet bij de studieloopbaan lijkt wel een rode loper aan kansen met examens als te nemen horden, maar soms met studenten die geen zin hebben om te lopen.

Mindfulness en verstandig leren omgaan met stress, faalangst en emoties in de klas

04
mei
2017

Vanuit de onderzoeksliteratuur wordt het belang van mindfulness toegelicht voor de verschillende actoren in het onderwijs. Ook het effect hiervan op de mens als biologisch wezen wordt toegelicht.   Daarnaast wordt het in de praktijk brengen van mindfulness getoond en ingeoefend, en worden enkele beschikbare tools ter ondersteuning toegelicht. Concrete voorbeelden van scholen die reeds aandacht besteden aan mindfulness op school worden besproken.

Doel is het verwerven van inzicht in het fenomeen ‘mindfulness’ en het vaardig worden in het uitvoeren van ‘mindfulness oefeningen’.

‘Wat mag, wat mag niet, wat moet (nu zeker)?’ Werken met de vernieuwde deontologische code voor studieloopbaanbegeleiders en studentenbegeleiders

18
mei
2017

In deze sessie geven we een samenvatting van de belangrijkste juridische principes over beroepsgeheim, discretieplicht en aspecten van de privacywetgeving in het hoger onderwijs. Er rijzen hierbij heel wat praktische vragen: kan ik die informatie doorgeven? Aan wie wel of niet? hoe moet ik die bijhouden? Wat doe ik best nu ik weet dat …? Kan ik op zo’n manier met die situatie omgaan?

Na een overzicht van de juridische context zullen we aan de hand van casussen de diverse topics uit de deontologische code van de KU Leuven verkennen.

Pagina's