Overzicht Faculteit Geneeskunde

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

Doctoraatsverdediging Sandra Steensels

01
mrt
2017

De bijdrage van extra-orale smaakreceptoren en maag-darmhormonen in het effect van zoetstoffen en bariatrische chirurgie op obesitas

Forensische tandheelkunde en tandheelkundige praktijkvoering: hoe identificatie, beetspoorherkenning en mishandeling integreren als permanente aandachtspunten?

04
mrt
2017

In zijn praktijk is de tandarts er zich vaak niet van bewust dat hij ook een forensische rol te vervullen heeft. Dentale identificaties zijn voornamelijk gebaseerd op de vergelijking van de post mortem aangetroffen dentale gegevens met de ante mortem geregistreerde dentale toestand van het slachtoffer. De manier om het patiëntendossier correct bij te houden, met bijzondere zorg voor de registratie van alle dentale ante mortem gegevens wordt uitgelegd.

Interuniversitaire Cursus Echografie

09
mrt
2017

Programma:
Echografie van foetale anatomie en welzijn.
Aandacht voor de foetale fysiologie en pathologie.
Inzicht in de congenitale pathologie via interactieve case studies.
Theoretische en praktijk evaluatie voor getuigschrift.

Terugkomdag Orthodontie KU Leuven

09
mrt
2017

VOORMIDDAG

09:00 – 09:30 The effect of orthodontic treatment on the development of third molars

09:30 – 10:00 A comprehensive orthodontic diagnosis in children with 22q11 deletion syndrome

10:00 – 10:30 Hard and soft tissue changes after mandibular advancement surgery in class II patients

Avondsessie 2 Aalst "Is verschroeven nu altijd mogelijk?" 9/03/2017

09
mrt
2017

Het verschroeven van prothetische suprastructuren heeft zijn voordelen maar ook heel wat nadelen. Vaak dient het werkstuk te worden vervaardigd in meerdere, meer complexe en tijdrovende zittijden. Het gewenst esthetisch en fonetisch resultaat bereiken (vooral in de bovenkaak) is niet eenvoudig alsook de kostprijs ondercontrole houden. Toch, de eenvoud van herstel bij technisch falen maakt dat “verschroeven” bij veel tandartsen de voorkeur geniet.

Tweedaagse Opleidingscyclus Hasselt - Dag 1 - 16/03/2017

16
mrt
2017

Deze interactieve praktijkgerichte cursus geeft u een overzicht van alle mogelijke implantaatrehabilitaties. Stap voor stap worden de verschillende fases doorlopen en met klinische cases toegelicht. Nieuwe ontwikkelingen komen aan bod. Een uitgebreide syllabus als extra ondersteuning en naslagwerk is voorzien. De eerste dag wordt de volledig edentate patiënt toegelicht, de tweede dag komt de partieel edentate patiënt aan bod.

Conception contemporaine des bridges collés: les cantilevers en céramique

16
mrt
2017

L’édentement unitaire antérieur pose fréquemment le difficile challenge de l’intégration biologique et esthétique au niveau prothétique. Le recours aux bridges collés n’est pas nouveau et de très nombreux auteurs ont publié.

T-ALL 2017

17
mrt
2017

 

This conference will bring researchers and clinicians studying T-cell leukemia together. An update will be given on recent advances in the research labs as well as in the clinic. The meeting will consists of keynote lectures given by invited speakers as well as of talks and posters selected from submitted abstracts.

 

Doctoraatsverdediging Daniël Lacko

20
mrt
2017

The application of 3D anthropometry for the development of headgear - a case study on the design of ergomic brain-computer interfaces.

Justice and Priority Setting in Health Care. Intensive Course on Contemporary Ethical Issues regarding Choices in Health Care. 3rd Edition

22
mrt
2017

In the spring of 2017, the Centre for Biomedical Ethics and Law (KU Leuven) organizes the third edition of the successful intensive course ‘Justice and Priority Setting in Health Care’. This course is an excellent occasion to reflect on present and future ethical challenges regarding choices in health care.

Pagina's