Overzicht Faculteit Geneeskunde

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

Doctoraatsverdediging Laurens Ceulemans

20
jan
2017

Contribution to the field of intestinal transplantation and ischemia reperfusion injury

Doctoraatsverdediging Hermien Acx

23
jan
2017

The function and relevance of gamma-secretase heterogeneity

Permanente Vorming Rampenmanagement: slachtoffergerichte benadering

25
jan
2017

De opleiding heeft als doel de vorming van deskundigen in rampenmanagement. 

Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel in de dagelijkse praktijk. Theorie

26
jan
2017

Tijdens deze cursus worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op gebied van de diagnose en de aanpak van functionele kaakstelselproblemen en gerelateerde pijn. De cursisten leren hoe de verschillende kaakgewrichtsproblemen worden herkend en gediagnosticeerd, hoe het grote deel van patiënten in de dagelijkse praktijk kan behandeld worden en wanneer een patiënt dient doorverwezen te worden naar gespecialiseerde centra.

Nieuwe inzichten in de behandeling van cariës

26
jan
2017

 

Ook binnen het domein van de cariësbehandeling en de aanpak van patiënten met cariës verandert er veel.

 

Doctoraatsverdediging Anke Raaijmakers

26
jan
2017

Een slecht begin? Perinatale voorspellers van cardiovasculaire en renale gezondheid tijdens de kindertijd

Doctoraatsverdediging Laura Paparelli

26
jan
2017

INHOMOGENITEIT GEBASEERDE ANALYSE VAN DE VERDELING VAN PLASMA MEMBRAAN COMPONENTEN

Pentalfalezingen

26
jan
2017

Hieronder vindt u het Pentalfaprogramma van de eerste semester academiejaar 2016-2017. Meer informatie over de inhoud van de verschillende onderwerpen kan u terugvinden op onze website.

Doctoraatsverdediging Sara Pauwels

30
jan
2017

Impact van maternale methyl-groep donor inname op DNA methylatie status van moeder en kind

Doctoraatsverdediging Carlien Leyssens

31
jan
2017

The role of the 1,25(OH)2D3 signaling cascade and its analogs in inflammatory bowel disease

Pagina's