Overzicht Faculteit Wetenschappen

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

Doctoraatsverdediging Jianlin Zhao

20
jan
2017

Coupling of land use change, soil erosion and carbon dynamics on the ,, Chinese loess plateau ,,

Algoritmiek

24
jan
2017

Met deze reeks workshops krijgen of verstevigen de deelnemers hun inzichten in de notie van algoritme, de eigenschappen en beperkingen van algoritmen. Ze verwerven vaardigheid in het lezen, programmeren en analyseren van algoritmen en kennis van klassieke algoritmen in een toepassingsdomein.

De deelnemers zullen ook samenwerken om die inzichten en vaardigheden op een didactisch verantwoorde manier aan te brengen in hun eigen klascontext en dat te concretiseren in lesmateriaal. Dat is "het didactisch project" van de deelnemer. 

Doctoraatsverdediging Joost Steverlynck

26
jan
2017

Synthesis and self-assembly of conjugated polymers with nonlinear topologies

Doctoraatsverdediging Dries Stivigny

01
feb
2017

Singular value distribution of products of random matrices

Doctoraatsverdediging Liping Zhang

07
feb
2017

Innovative solutions for advanced interconnects using ultralow-k dielectrics

Systeemdenken in lessen aardrijkskunde: hoe relaties expliciteren om inzicht in het geheel te bevorderen?

22
feb
2017

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonder-wijs.

Systeemdenken in lessen aardrijkskunde: hoe relaties expliciteren om inzicht in het geheel te bevorderen?

22
feb
2017

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonder-wijs.

Economische contexten in wiskundelessen

19
apr
2017

Wiskunde wordt in allerlei disciplines gebruikt. Economie is een van die disciplines. Economische toepassingen zijn echter nog niet sterk doorgedrongen in wiskundelessen. Toch zijn er heel wat leerlingen die in het secundair onderwijs een economisch getinte studierichting volgen en dus al in zekere mate vertrouwd zijn met economie. In deze workshop maak je kennis met een aantal economische toepassingen.

XIIth SCAR Biology Symposium

10
jul
2017

The main theme for the XIIth SCAR Biology Symposium is "Scale matters". From the small molecular scale, through population and large ecosystem scale, biological processes and diversity span all these levels. Understanding these processes as well past and present patterns of biodiversity are essential for understanding possible threats to Antarctic biology and their impact. With this Symposium we want to focus on understanding biological distribution and trends as well as adaptation and processes both in the marine and terrestrial realm including the human biology.

Pagina's