Overzicht Faculteit Letteren

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

Breed evalueren in het secundair onderwijs: hoe?

20
jan
2017

De invoering van het M-decreet maakt klassen diverser. Het inzetten op brede evaluatie biedt je heel wat kansen om een zicht te krijgen op de diversiteit in je klas. In deze workshop verken je hoe je breed kan kijken naar leerlingen en hun talige competenties zodat je je onderwijs kan afstemmen op de specifieke taalleerbehoeften van de leerlingen. We reiken je concrete evaluatiematerialen en -vormen aan zodat je na de workshop zelf aan de slag kan gaan in je eigen klas. 

Breed evalueren in de lagere school: hoe?

24
jan
2017

Klassen worden alsmaar diverser. Het inzetten op brede evaluatie biedt je heel wat kansen om een zicht te krijgen op de diversiteit in je klas. In deze interactieve workshop verken je hoe je breed kan kijken naar leerlingen en hun talige competenties zodat je je onderwijs kan afstemmen op de specifieke taalleerbehoeften van de leerlingen. We denken samen na over wat je kan evalueren en reiken je concrete evaluatiematerialen en -vormen aan zodat je na de workshop zelf aan de slag kan gaan in je eigen klas.

Doctoraatsverdediging Barbora Benesova

30
jan
2017

Vocabulary Development and Language Learning Strategy Use in CLIL in the Czech Context

Taalbeleidsexpert (SO)

31
jan
2017

Met de opleiding Expert Taalbeleid bieden we je uitgebreide knowhow om op de eigen werkplek een taalbeleid op gang te trekken of te optimaliseren en om je collega’s in hun klaspraktijk te ondersteunen. We kiezen voor een interactieve aanpak aan de hand van voorbeeldmateriaal, casussen, tussentijdse opdrachten en ervaringsuitwisseling. Zo krijg je optimale kansen om je te verdiepen in taalvaardigheidsdidactiek, meertaligheid, evaluatie en ervaar je zelf hoe je een taalbeleid kan uitrollen. De ervaringsuitwisseling tussen deelnemers levert een interessante meerwaarde.

Eerste hulp bij anderstalige nieuwkomers

31
jan
2017

Hoe kan je anderstalige nieuwkomers zo goed mogelijk onthalen op je school? Hoe is het voor hen om in een vreemde taal naar school te gaan? Hoe verloopt hun taalontwikkeling en hoe stimuleer je hun Nederlands zo goed mogelijk in de beginperiode? Op die vragen zoeken we in deze interactieve workshop samen een antwoord. We vertrekken daarbij zowel vanuit eigen ervaringen als vanuit wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we tot algemeen didactische principes en concrete tips om het onthaal van anderstalige nieuwkomers krachtig vorm te geven.

Iedereen mee?! - Hoe taalzwakkere en stillere leerlingen meer (taal)leerkansen geven? (LO)

01
feb
2017

Hoe maak je je lessen aantrekkelijk en effectief voor álle leerlingen?  Wat is het belang van betrokkenheid en motivatie voor het (taal)leren van leerlingen en hoe zet je erop in? Hoe pas je je ondersteuning aan aan de noden van je leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat ook die taalzwakkere leerling tot leren komt?

Taalbeleidsexpert (KO en LO)

03
feb
2017

Met de opleiding Expert Taalbeleid bieden we je uitgebreide knowhow om op de eigen werkplek een taalbeleid op gang te trekken of te optimaliseren en om je collega’s in hun klaspraktijk te ondersteunen. We kiezen voor een interactieve aanpak aan de hand van voorbeeldmateriaal, casussen, tussentijdse opdrachten en ervaringsuitwisseling. Zo krijg je optimale kansen om je te verdiepen in taalvaardigheidsdidactiek, evaluatie van taalvaardigheid en ervaar je zelf hoe je een taalbeleid kan uitrollen. De ervaringsuitwisseling met deelnemers van andere scholen levert een interessante meerwaarde.

Taal en ICT: een geslaagd huwelijk?

03
feb
2017

Wil je (mobiele) technologie in je onderwijspraktijk inzetten? In deze workshop bekijken we hoe je smartphones en tablets vanuit een functioneel en taakgericht didactisch kader kan gebruiken om je NT2-lessen nog krachtiger te maken. Vanuit een aantal concrete praktijkvoorbeelden illustreren we hoe je apps kan inzetten om interactie te stimuleren en om meer levensechte taken te realiseren.

En verder:

·  Hoe kan je ICT gebruiken om te differentiëren?

Eerste hulp bij anderstalige nieuwkomers (lager onderwijs)

03
feb
2017

Hoe kan je anderstalige nieuwkomers zo goed mogelijk onthalen op je school? Hoe is het voor hen om in een vreemde taal naar school te gaan? Hoe verloopt hun taalontwikkeling en hoe stimuleer je hun Nederlands zo goed mogelijk in de beginperiode? Op die vragen zoeken we in deze interactieve workshop samen een antwoord. We vertrekken daarbij zowel vanuit eigen ervaringen als vanuit wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we tot algemeen didactische principes en concrete tips om het onthaal van anderstalige nieuwkomers krachtig vorm te geven.

Pagina's