Overzicht Faculteit Letteren

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

Aan de slag met anderstalige nieuwkomers: geschikte materialen en taken (lager onderwijs)

03
mrt
2017

Welke materialen zijn geschikt om met anderstalige nieuwkomers (AN) aan de slag te gaan? Hoe bouw je krachtige taken op die het taalleren van AN zo goed mogelijk ondersteunen? Hoe kun je taken aanpassen om beter aan te sluiten bij het individuele leerproces van AN in de reguliere klas?

Studium Generale: Taal en de Wereld

07
mrt
2017

De lezingenreeks wil aspecten van ‘taal’ onder de aandacht brengen die buiten het onmiddellijke studieveld van ‘taal en communicatie’ liggen. Al te vaak wordt taal immers herleid tot een evidentie (iedereen communiceert toch?) met beperkte toegevoegde waarde. Om dit misverstand uit de weg te ruimen, willen we de vele merkwaardige, fascinerende, onbekende … gezichten van taal aan bod laten komen. De lezingenreeks wil de horizon verbreden van zowel studenten als externen.

Taalbeleidsexpert (SO)

09
mrt
2017

Met de opleiding Expert Taalbeleid bieden we je uitgebreide knowhow om op de eigen werkplek een taalbeleid op gang te trekken of te optimaliseren en om je collega’s in hun klaspraktijk te ondersteunen. We kiezen voor een interactieve aanpak aan de hand van voorbeeldmateriaal, casussen, tussentijdse opdrachten en ervaringsuitwisseling. Zo krijg je optimale kansen om je te verdiepen in taalvaardigheidsdidactiek, meertaligheid, evaluatie en ervaar je zelf hoe je een taalbeleid kan uitrollen. De ervaringsuitwisseling tussen deelnemers levert een interessante meerwaarde.

Aan de slag met anderstalige nieuwkomers: geschikte materialen en taken

09
mrt
2017

Welke materialen zijn geschikt om met anderstalige nieuwkomers (AN) aan de slag te gaan? Hoe bouw je krachtige taken op die het taalleren van AN zo goed mogelijk ondersteunen? Hoe kun je taken aanpassen om beter aan te sluiten bij het individuele leerproces van AN in de reguliere klas?

Taalbeleidsexpert (KO en LO)

10
mrt
2017

Met de opleiding Expert Taalbeleid bieden we je uitgebreide knowhow om op de eigen werkplek een taalbeleid op gang te trekken of te optimaliseren en om je collega’s in hun klaspraktijk te ondersteunen. We kiezen voor een interactieve aanpak aan de hand van voorbeeldmateriaal, casussen, tussentijdse opdrachten en ervaringsuitwisseling. Zo krijg je optimale kansen om je te verdiepen in taalvaardigheidsdidactiek, evaluatie van taalvaardigheid en ervaar je zelf hoe je een taalbeleid kan uitrollen. De ervaringsuitwisseling met deelnemers van andere scholen levert een interessante meerwaarde.

Doctoraatsverdediging Dana Louagie

11
mrt
2017

A typological study of noun phrase structures in Australian languages

Doctoraatsverdediging Dorien De Man

15
mrt
2017

Verzonken Grenzen. Buitenlandse vrouwelijke letterkundigen in tussenoorlogs Vlaanderen.

Traject duurzaam onderwijs (KO en LO)

17
mrt
2017

De wereld verandert razendsnel. Moet het onderwijs dan ook niet veranderen? Bereidt het onderwijs van de 21ste eeuw jongeren nog wel terdege voor op het leven in die 21ste eeuw?

Ook de stand van de onderwijswetenschap verandert snel. We weten steeds meer over hoe mensen leren en hoe onderwijs kan werken voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst. Is ons onderwijs nog wel effectief? 

Studium Generale: Taal en de Wereld

21
mrt
2017

De lezingenreeks wil aspecten van ‘taal’ onder de aandacht brengen die buiten het onmiddellijke studieveld van ‘taal en communicatie’ liggen. Al te vaak wordt taal immers herleid tot een evidentie (iedereen communiceert toch?) met beperkte toegevoegde waarde. Om dit misverstand uit de weg te ruimen, willen we de vele merkwaardige, fascinerende, onbekende … gezichten van taal aan bod laten komen. De lezingenreeks wil de horizon verbreden van zowel studenten als externen.

Pagina's