Overzicht Faculteit Sociale Wetenschappen

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

SEMINAR: Photo, voice and the fragile balance between image and text in the representation of qualitative research findings

27
feb
2017

You are cordially invited to the following seminars and workshops, organised by senior staff members of the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Psychology and Educational Sciences, in the context of a visiting fellowship of Prof. Dr. Richard Siegesmund
  (North Illinois University) and Prof. Dr. Sonia Vasconcellos (Parana State University).
Contact person: Prof. Dr. Karin Hannes: karin.hannes@kuleuven.be

 

Doctoraatsverdediging Cecil Meeusen

01
mrt
2017

The structure of (generalized) prejudice: The relation between contextual factors and different forms of prejudice

KOSMOI Annual Lecture: Who’s afraid of barbarians? On culture, religion, and barbarism in Western rhetoric since 1989

02
mrt
2017

                                                                                                 &nb

KOSMOI Master Class

03
mrt
2017

                                                                                                 &nb

Veranderingsmanagement. Hoe effectief veranderingsprocessen aanpakken?

07
mrt
2017

Als gevolg van besparingen en bevoegdheidsoverdrachten krijgen veel overheidsorganisaties te maken met veranderingen die in meer of mindere mate ingrijpend zijn: reorganisaties, nieuwe samenwerkingsverbanden in een gewijzigd bestuurlijke landschap, de introductie van een nieuwe leiderschapsstijl in de organisatie, etc. Veel publieke organisaties ervaren hierdoor een nood aan effectief veranderingsmanagement.

Leertraject ASS. Voor leerkrachten secundair onderwijs

09
mrt
2017

Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)  in de klas en op school. Met het M-decreet wordt nog meer verwacht dat er tegemoet wordt gekomen aan de specifieke ontwikkelingsnoden van o.a. leerlingen met ASS.

Een nieuw kader voor verwerking van persoonsgegevens

15
mrt
2017

Over nog geen twee jaar is het zover, dan treedt de nieuwe Verordening verwerking persoonsgegevens in werking. Ze vervangt de bestaande richtlijn 95/45/EG. Een juridisch kader was best nodig want de wereld is ondertussen grondig gewijzigd. Deze nieuwe verordening is een heel uitgebreid juridisch instrument dat heel wat veranderingen teweegbrengt en waarvoor een goede voorbereiding essentieel is.

WORKSHOP: Inquiry through Art

17
mrt
2017

You are cordially invited to the following seminars and workshops, organised by senior staff members of the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Psychology and Educational Sciences, in the context of a visiting fellowship of Prof. Dr. Richard Siegesmund
(North Illinois University) and Prof. Dr. Sonia Vasconcellos (Parana State University).
Contact person: Prof. Dr. Karin Hannes: karin.hannes@kuleuven.be

Symposium 'Dance Now: Work With(out) Boundaries'

18
mrt
2017

This conference is organised as part of the FWO-funded research project "Choreographies of Precariousness. A Transdisciplinary Study of the Working and Living Conditions in the Contemporary Dance Scenes of Brussels and Berlin".

Four Provocations for the Googlization of Medical Research: The Common Good, Social Justice, Openness, Democracy - Tamar Sharon (Culture, Media & Society Lunch Seminar)

20
mrt
2017

Tamar Sharon (Maastricht University)
Four Provocations for the Googlization of Medical Research: The Common Good, Social Justice, Openness, Democracy

This seminar is part of the interdisciplinary lunch seminars of the Faculty of Social Sciences

Pagina's