Overzicht Faculteit Rechtsgeleerdheid

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

Doctoraatsverdediging Eleni De Becker

07
sep
2018

Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie: een rechtsvergelijkende analyse op basis van de constitutionele tradities gemeen aan de EU-lidstaten, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Sociaal Handvest.

Summer Course - master in de fiscaliteit 2018

10
sep
2018

Voorbereidingsprogramma Master in de fiscaliteit 2018-2019

Summer Course - master in de fiscaliteit 2018

10
sep
2018

Voorbereidingsprogramma Master in de fiscaliteit 2018-2019

Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2018

10
sep
2018

 

10 September 2018: Arne Kalleberg (University of North Carolina at Chapel Hill) & Anne Davies (University of Oxford)

11 September 2018: Roland Erne (University College Dublin) & Adriana Topo (University of Padova)

Studiedagen 'Blauwe Reeks' Arbeidsrecht

18
sep
2018

29 maart 2018

De Gig economie en de toepassing van het arbeidsrecht, Jurgen Goyvaerts

Discriminatie, aanwerving en 'mystery calls', Pieter Pecinovsky

Privacy en arbeidsrecht na recente Europese rechtspraak, Frank Hendrickx

Flexibilisering: flexi-jobs, nachtarbeid e-commerce, proefperiode, Piet Van den Bergh

8 mei 2018

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie, Miet Vanhegen

Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

11
okt
2018

Wie dacht dat het intussen afgelopen was met de hervorming van de burgerlijke rechtspleging, is eraan voor de moeite. In de voorbije maanden zijn opnieuw een aantal belangrijke wetten goedgekeurd die de rechtspleging bijsturen, en een aantal andere zitten in de laatste rechte lijn.  Wijzigingen op het stuk van hoger beroep, verzet en verstek, nietigheden bij taalgebruik, bemiddeling, bankbeslag, bewijs, ondernemingen... het is teveel om op te noemen. Tijd om alles op een rijtje te zetten en ook even terug te blikken naar de vorige Potpourri-wetten (I, IV en V).

Vraagpunten op de grens van insolventie-, goederen- en verbintenissenrecht

26
okt
2018

De studiedag omvat presentaties die op het kruispunt van het insolventie-, verbintenissen- en goederenrecht liggen. Elke presentatie behandelt een zeer breed onderwerp maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ze exhaustief aan bod komen. wel zullen ze aan de hand van casussen uitdrukkelijk een aantal rechtsvragen stellen en vervolgens beantwoorden.

Aansluitend op deze studiedag volgt de academische zitting ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Eric Dirix