Overzicht 01/10/2018-31/10/2018

Doctoraatsverdediging Jolijn Sonnaert

01
okt
2018

The Atoms of Person in Pronominal Paradigms

Academic English voor Masterstudenten

01
okt
2018

De nadruk ligt op schrijven in het algemeen en specifiek op het schrijven van academisch Engels.

Sluitend contracteren in een day-to-day business

01
okt
2018

In uw dagelijkse praktijk bent u zich wellicht niet altijd bewust van de juridische gevolgen die bepaalde handelingen met zich mee kunnen brengen. Met de nodige juridische basiskennis kan u onnodige problemen vermijden en haalt u meer uit uw commerciële overeenkomsten.

De opleiding is gericht op het efficiënt en doelgericht contracteren in een day-to-day business. We bieden u hiertoe de nodige juridische basiskennis, aangevuld met modelclausules en praktijkvoorbeelden.

Tijdens deze opleiding leert u

Fundamental statistical methods

02
okt
2018

This basic course in statistics emphasizes on selecting the appropriate statistical method and drawing the right conclusions from the obtained results. Mathematical details will be kept to a minimum. The  emphasis will be on understanding the concepts  and on practical applications. The  adequate use of basis statistical summaries (measures of central tendency, measures of dispersion, box-plots,...) will be illustrated. The foundations of confidence intervals and of testing  hypotheses will be dealt with.

Veranderingsmanagement Hoe effectief veranderingsprocessen aanpakken?

02
okt
2018

Als gevolg van besparingen krijgen veel organisaties te maken met veranderingen die in meer of mindere mate ingrijpend zijn: reorganisaties, nieuwe samenwerkingsverbanden, de introductie van een nieuwe leiderschapsstijl in de organisatie, etc. Veel organisaties ervaren hierdoor een nood aan effectief veranderingsmanagement. Met deze opleiding willen we leidinggevenden en stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van veranderingen in hun organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht.

Studienamiddag "Voltooid leven: wat hebben zorgverleners te bieden"

02
okt
2018

Ouderen die hun leven als voltooid ervaren of aangeven dat ze levensmoe zijn, het is geen nieuw fenomeen. Het geeft zorgprofessionals echter wél het gevoel met lege handen te staan. Het uitgangspunt van vrijwel al hun interventies is immers dat het verlengen of verbeteren van iemands leven de moeite waard is. Wat als de ‘zorgvrager’ misschien helemaal geen zorg vraagt en de waarde van zijn leven fundamenteel ter discussie stelt?

 

Openingsmanifestatie Financieel Forum West-Vlaanderen: Insurtech, wat brengt de toekomst ons binnen de verzekeringssector? (namiddagprogramma)

02
okt
2018

Het Financieel Forum West-Vlaanderen, in samenwerking met het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk hebben het genoegen u uit te nodigen op de openingsmanifestatie

Digitalisering in de verzekeringssector

Programma

14.30u Welkomstwoord Dirk Pype, lector Vives en bestuurslid Financieel Forum West-Vlaanderen

14.35u Setting the scene - Digitalisering: welke impact op verzekeringsproducten en distributienetten? Gunter Uytterhoeven, chief marketing officer Axa

Zorg voor zorg Navigeren en ondernemen in een veranderende zorgsector

02
okt
2018

De zorgsector is in beweging en staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen.

Deze evoluties en de bijhorende uitdagingen vragen een grote en veelzijdige professionele competentie met betrekking tot het beheren en sturen van de veranderende processen binnen een zorginstelling.

De 'toekomstige' creatieve, innovatieve, inspirerende manager onderhandelt en werkt samen met vele en verschillende partners, zowel intern als extern (sociale partners, ondernemingsraad, partnerships).

Sessie 1: Zorg in Vlaanderen in transitie

Openingsmanifestatie Financieel Forum: Insurtech, wat brengt de toekomst ons binnen de verzekeringssector? (Avondprogramma)

02
okt
2018

Het Financieel Forum West-Vlaanderen, in samenwerking met het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk hebben het genoegen u uit te nodigen op de openingsmanifestatie

Insures in Tommorowland

Programma

19.30u   Welkomstwoord
vicerector prof. dr.
Piet Desmet

19.40u   Insurers in Tomorrowland

Kunst en spiritualiteit: naar een nieuwe dialoog | Denkend Geloven (Brugge)

02
okt
2018

Religieuze kunst heeft een eeuwenoude geschiedenis: ze gaat terug tot Plato en Thomas van Aquino, die schoonheid, waarheid en goedheid beschouwden als een drie-eenheid. Maar sinds de moderniteit hebben zowel kunst als spiritualiteit een grondige evolutie gekend en zijn ze hun eigen weg gegaan.

Pagina's