Overzicht 01/05/2017-31/05/2017

Doctoraatsverdediging Christiane Alpers

01
mei
2017

God's Grace in the Public: The Relevance of Edward Schillebeeckx's Christology for Contemporary Public Theology

'die geleden heeft onder Pontius Pilatus'. God en/in het lijden van mensen

02
mei
2017

In deze 12e editie van LOGOS (Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring & Spiritualiteit) wordt ingegaan op het kerygma dat Christus heeft geleden en op de christelijke houding tegenover lijden, meer bepaald de betekenis van het lijden in het licht van een liefdevolle God. Elf lezingen en workshops bieden evenzoveel invalshoeken tot dit hoogst existentiële thema.

'die geleden heeft onder Pontius Pilatus'. God en/in het lijden van mensen

02
mei
2017

In deze 12e editie van LOGOS (Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring & Spiritualiteit) wordt ingegaan op het kerygma dat Christus heeft geleden en op de christelijke houding tegenover lijden, meer bepaald de betekenis van het lijden in het licht van een liefdevolle God. Elf lezingen en workshops bieden evenzoveel invalshoeken tot dit hoogst existentiële thema.

Themis Cyclus 2016-2017

02
mei
2017

Personen- en Familierecht

Vastgoedrecht

Gerechtelijk Recht

Medisch Recht

Overnemen / overlaten van een vennootschap 2017

02
mei
2017

Het complexe overnameproces praktisch toegelicht

Het overnemen of overlaten van een vennootschap is een belangrijke fase in het bestaan van een vennootschap. Het overnameproces bepaalt immers mee de toekomst van de onderneming.

Deze praktisch opgevatte opleiding begeleidt u door de verschillende stappen van het overnameproces. U krijgt in elke sessie tal van verhelderende praktijk voorbeelden.

Tijdens de laatste sessie worden relevante voorbeelden uit de rechtspraak besproken.

Klachtenmanagement

03
mei
2017

Er zijn verschillende redenen waarom een overheidsorganisatie dient te investeren in een klachtenbehandelings- en klachtenmanagementsysteem. Er is de juridische invalshoek, de bestuurskundige invalshoek en het kwaliteitsmanagement denken. Tijdens deze opleiding gaan we in op elk van deze drie invalshoeken. Vervolgens schetsen we het begrippenkader zodat u het onderscheid kent tussen klachtenbehandeling, klachtenmanagement, klacht, bezwaar, beleidsklacht, vraag om informatie, suggestie en melding.

De Demonen van de Oude Muziek

03
mei
2017

De demonen van de Oude Muziek is niet alleen de neerslag van een tiental jaar onderzoek en creatie met Graindelavoix, maar ook een kritische analyse van de oude muziek zelf. Is het niet paradoxaal dat oude muziekspecialisten repertoires uit het verleden opnieuw willen laten spreken, maar tegelijk wat uit het verleden in het heden doorleeft willen tegenhouden? Is de zogenaamde gelegitimeerde oude muziek een soort mortuarium waar je een schuif kan openen en weer sluiten om de muziek kortstondig te observeren?

Belgian Symposium onTissue Engineering 4-5 mei 2017

04
mei
2017

It is our great pleasure to announce the “5th Belgian Symposium on Tissue Engineering (BSTE) 2017”, themed "Tissue Engineering across Tissues & Diseases". This event will be held 4-5 May 2017, at the conference center of "Provinciehuis Vlaams-Brabant", Provincieplein 1, Leuven, Belgium.

Short Fiction: Co-texts and Contexts - Le récit bref: co-textes et contextes

04
mei
2017

From the 4th to the 6th of May 2017, the KU Leuven department of Literary Studies, research group MDRN and the Leuven Centre for Irish Studies will host the third annual conference of the European Network for Short Fiction Research (ENSFR). The title of this bilingual conference is:

Short Fiction: Co-texts and Contexts – Le Récit Bref: Co-textes et Contexts.

Pagina's