Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

De academische psychiatrie keek in het verleden vaak argwanend naar geloof en spiritualiteit. De laatste jaren echter is er meer bereidheid om na te denken over de samenhang tussen beide. Psychiater prof. dr. S. Claes licht de bewogen geschiedenis en de huidige stand van zaken van de relatie tussen geloof en psychiatrie toe. In zijn lezing heeft hij ook aandacht voor de mogelijke bijdrage van christelijke spiritualiteit voor de behandeling van psychopathologie. 

Datum: 
06/03/2017 - 19:30
Locatie: 
KU Leuven Technologiecampus Gent Gebroeders De Smetstraat 1 - BE 9000 Gent T: 09 265 86 49
Contactgegevens: 
iiw.gent@kuleuven.be