Overzicht

Doctoraatsverdediging Jianlin Zhao

20
jan
2017

Coupling of land use change, soil erosion and carbon dynamics on the ,, Chinese loess plateau ,,

Breed evalueren in het secundair onderwijs: hoe?

20
jan
2017

De invoering van het M-decreet maakt klassen diverser. Het inzetten op brede evaluatie biedt je heel wat kansen om een zicht te krijgen op de diversiteit in je klas. In deze workshop verken je hoe je breed kan kijken naar leerlingen en hun talige competenties zodat je je onderwijs kan afstemmen op de specifieke taalleerbehoeften van de leerlingen. We reiken je concrete evaluatiematerialen en -vormen aan zodat je na de workshop zelf aan de slag kan gaan in je eigen klas. 

Communication used by social insects for reproductive division of labour

20
jan
2017

door : Dr. Jelle van Zweden, Laboratory of Socioecology and Social Evolution

Bijscholing voor Bemiddelaar 2016-2017

20
jan
2017

- Supervisie

- Omgaan met emoties

- Mindfulnesse en bemiddeling

- Wat doet een scheiding met kinderen

- Spreken met kinderen over scheiding

- Hoe ouders informeren over het gesprek met hun kinderen

Bijscholingen zijn erkend doro de Federale Bemiddelingscommissie voor 1 punt per gevolgd uur

Doctoraatsverdediging Laurens Ceulemans

20
jan
2017

Contribution to the field of intestinal transplantation and ischemia reperfusion injury

Data visualization and exploration

23
jan
2017

Data visualization and exploration:  The aim of this winter school is to provide a thorough training in statistics using the user-friendly JMP software. We believe that statistics training should be hands-on from start to finish, and that the explanation of theoretical concepts, demonstrations and hands-on exercises should be intertwined throughout. As we believe that the JMP software is the ideal software for exploring data, visualizing it and analyzing it statistically, we will use that software for the entire winter school.

Work & Organisation Studies Work In Progress session by Pamela Agata Suzanne (Universidad de San Andrés - Argentina) & Ilka Verena Ohlmer (BI Norwegian Business School)

23
jan
2017

Pamela Agata Suzanne (Universidad de San Andrés - Argentina): “Experimenting with the self: Future work self-development following a job transition”
& Ilka Verena Ohlmer (BI Norwegian Business School): "Workplace Inequalities - Leveraging Individual Differences by Creating Inclusive Workplaces"

(sandwiches will be provided)

Juridische aspecten van vastgoed Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving - Kortrijk

23
jan
2017

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Doctoraatsverdediging Morteza Davari

23
jan
2017

Contributions to complex project and machine scheduling problems.

Doctoraatsverdediging Hermien Acx

23
jan
2017

The function and relevance of gamma-secretase heterogeneity

Pagina's