Nearby,

Search nearby

km rond

Vul een adres in of verplaats de marker, naar het adres waarrond je activiteiten wil zoeken. Je kan de radius eveneens aanpassen door met je muis te scrollen op de kaart.

24
feb
2017

The symposium is supported by Leerstoel Tindemans. The goal of the symposium is to establish contacts and discussions between marketing researchers who are experts in the broad retailing domain. Our research initiative aims at building a strong research network that blends expertise from marketing retailing with adjacent domains to address research topics that tap into the exciting area of manufacturer-retailer relationships.

Keynote speakers:

  • Kusum Ailawadi, Tuck School of Business at Dartmouth (US)
  • K Sudhir, Yale School of Management (US)
  • Murali Mantrala, University of Missouri (US)
  • Els Gijsbrechts, Tilburg University (NL)
  • Tammo Bijmolt, University of Groningen (NL)
07
mrt
2017

Elke Peters (KU Leuven) Frans eerste vreemde taal. Engels tweede vreemde taal. Of toch niet?

Leerlingen in Vlaanderen starten in de lagere school met het leren van hun eerste vreemde taal. Engels volgt, in tegenstelling tot in vele andere landen, pas in het secundair onderwijs. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat Vlaamse leerlingen van alle Europese leerlingen het beste scoren op hun tweede vreemde taal (Engels). Zijn onze leerkrachten Engels zo goed? Of spelen ook andere factoren een rol? Welke rol spelen TV, films, muziek en het internet? En hoe zit het dan met Frans? In dit hoorcollege gaan we dieper in op de talenkennis van de Vlaamse leerlingen. We vergelijken hun taalvaardigheid en woordenschatkennis in het Engels en Frans. We bespreken ook hun attitude tegenover het Engels en Frans en gaan dieper in op de factoren die mogelijke verschillen verklaren.

04
okt
2016

De lezingenreeks wil aspecten van ‘taal’ onder de aandacht brengen die buiten het onmiddellijke studieveld van ‘taal en communicatie’ liggen. Al te vaak wordt taal immers herleid tot een evidentie (iedereen communiceert toch?) met beperkte toegevoegde waarde. Om dit misverstand uit de weg te ruimen, willen we de vele merkwaardige, fascinerende, onbekende … gezichten van taal aan bod laten komen. De lezingenreeks wil de horizon verbreden van zowel studenten als externen. Op die manier hopen we ook de creativiteit bij het zoeken naar een geschikte baan te kunnen aanzwengelen.

 

 

20
mrt
2017

The application of 3D anthropometry for the development of headgear - a case study on the design of ergomic brain-computer interfaces.

21
mrt
2017

Katalin Balogh & Heidi Salaets (KU Leuven): Van “theorie” naar praktijk. Over impact van onderzoek op de maatschappij: getolkte ondervragingen met minderjarigen.

In een eerste deel van de lezing zullen wij schetsen hoe het Europese onderzoek (Co-Minor-IN/QUEST – Cooperation in Interpreter Mediated Questioning of Minors) naar getolkte verhoren van minderjarigen is verlopen. We geven een overzicht en een (korte) methodologische schets van het project om ons vervolgens te concentreren op uitdagingen en noden die aangegeven worden door de betrokkenen in getolkte verhoren met minderjarigen: juridische actoren, maatschappelijk jeugdwerkers, psychologen en tolken zelf uiteraard. De taalproblematiek zal daarbij centraal staan, alhoewel die niet los kan gezien worden van andere parameters zoals de rol van de tolk, het winnen van het vertrouwen van het kind en teamwork van de genoemde betrokken, tolk inclusief (via briefing).
In een tweede deel tonen wij hoe deze bevindingen gebruikt werden om getolkte ondervragingen met minderjarigen te verbeteren. Wij doen dit door de opleiding bij de Federale politie toe te lichten,  meer bepaald  in de afdeling T.A.M. , d.i.  de sectie “Audiovisuele Technieken bij ondervragingen van Minderjarigen – Techniques Audiovisuelles d’Auditions de Mineurs”.  Heel concreet zullen wij een opname tonen van een onderdeel van deze opleiding – de Training for Trainers – in de vorm van een rollenspel, uiteraard niet zonder deze stap voor stap toe te lichten.
Ten slotte zullen wij aangeven hoe wij met het aansluitende project (Co-Minor-IN/QUEST II) deze impact op  de maatschappij verder willen bestendigen.

04
okt
2016

De lezingenreeks wil aspecten van ‘taal’ onder de aandacht brengen die buiten het onmiddellijke studieveld van ‘taal en communicatie’ liggen. Al te vaak wordt taal immers herleid tot een evidentie (iedereen communiceert toch?) met beperkte toegevoegde waarde. Om dit misverstand uit de weg te ruimen, willen we de vele merkwaardige, fascinerende, onbekende … gezichten van taal aan bod laten komen. De lezingenreeks wil de horizon verbreden van zowel studenten als externen. Op die manier hopen we ook de creativiteit bij het zoeken naar een geschikte baan te kunnen aanzwengelen.

 

 

29
mrt
2017

Herman Daems, voorzitter KU Leuven, en Mark Leysen, voorzitter Vanbreda Risk & Benefits nodigen u graag uit voor een bijzonder benefietconcert op woensdag 29 maart in het Elzenveld in Antwerpen.

Sinds de start in april 2015 is het project “Herintegratie straatkinderen Kinshasa” van de Stichting Kardinaal Laurent Monsengwo erin geslaagd om reeds meer dan 800 straatkinderen een nieuwe kans op een beter leven te geven.
Dit project kan enkel blijven bestaan dankzij de steun van onze sponsors en de opbrengst van het benefietconcert. Daarom hopen we u talrijk te mogen verwelkomen op onze benefietavond.

Programma
19u30    Ontvangst met aperitief
20u00    Korte toespraken:
- Herman Daems, voorzitter KU Leuven
- Kardinaal Laurent Monsengwo, aartsbisschop van Kinshasa
20u15    Gospel optreden vol ritme en passie onder muzikale leiding van Didier Likeng begeleid door het ensemble The Gospel Wings
21u15    Gastronomisch walking dinner

Kaarten voor deze unieke avond kosten 100 euro per persoon.
Graag inschrijven via de onderstaande link. U ontvangt nadien een bevestigingsmail.

Ook als u niet aanwezig kunt zijn op de benefietavond, kunt u het project steunen. Uw gift is meer dan welkom op rekening van Ondernemers voor Ondernemers vzw BE50 4310 7565 5118 met mededeling ‘gift straatkinderen Kinshasa’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

18
apr
2017

Lieve Behiels (KU Leuven): Antwerpen als vertaalcentrum in de zestiende en de zeventiende eeuw

In de zestiende en zeventiende eeuw maakten de Nederlanden deel uit van de Spaans-Habsburgse monarchie die een wereldrijk uitbouwde dat zich over de toen bekende continenten uitstrekte. Goederen, mensen en ideeën circuleerden tussen de verschillende delen van dat multiculturele en meertalige rijk. Antwerpen was daarin niet alleen een toonaangevend drukkerscentrum, maar ook een belangrijk vertaalcentrum. Het onderzoek hierover bevindt zich nog in een beginfase. Maar op de vragen wie wat vertaalde voor wie en in welke vertaalrichting kan toch al een aanzet tot een antwoord worden gegeven.

04
okt
2016

De lezingenreeks wil aspecten van ‘taal’ onder de aandacht brengen die buiten het onmiddellijke studieveld van ‘taal en communicatie’ liggen. Al te vaak wordt taal immers herleid tot een evidentie (iedereen communiceert toch?) met beperkte toegevoegde waarde. Om dit misverstand uit de weg te ruimen, willen we de vele merkwaardige, fascinerende, onbekende … gezichten van taal aan bod laten komen. De lezingenreeks wil de horizon verbreden van zowel studenten als externen. Op die manier hopen we ook de creativiteit bij het zoeken naar een geschikte baan te kunnen aanzwengelen.

 

 

26
apr
2017

Vertrouwen, diversiteit en kwaliteit in de Antwerpse wandtapijtproductie en -handel (1660–1720). Een inclusieve benadering van de sociale en ondernemingsstrategieën van coopman-tapissiers via kunsthistorisch onderzoek en datavisualisatie en -analyse.

Pagina's