Nearby,

Search nearby

km rond

Vul een adres in of verplaats de marker, naar het adres waarrond je activiteiten wil zoeken. Je kan de radius eveneens aanpassen door met je muis te scrollen op de kaart.

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

De academische psychiatrie keek in het verleden vaak argwanend naar geloof en spiritualiteit. De laatste jaren echter is er meer bereidheid om na te denken over de samenhang tussen beide. Psychiater prof. dr. S. Claes licht de bewogen geschiedenis en de huidige stand van zaken van de relatie tussen geloof en psychiatrie toe. In zijn lezing heeft hij ook aandacht voor de mogelijke bijdrage van christelijke spiritualiteit voor de behandeling van psychopathologie.

Implodeert het personalisme? Darwin en christelijke ethiek

Christelijke ethici aanvaarden de inzichten van de evolutiebiologie, maar veronderstellen veelal dat mensen in staat zijn om de biologische wortels van hun gedrag te overstijgen: we starten als een quasi onbeschreven blad en worden tot wat we zijn door allerlei socialiseringsprocessen zoals opvoeding en omgeving. De moderne ethische visie stoelt op een scherp dualisme tussen natuur en mens, meestal met een uitgesproken antropocentrische opstelling. Op basis van recent biomedisch onderzoek stelt ethicus prof. dr. J. De Tavernier dit dualisme in vraag en ontwikkelt nieuwe ethische inzichten.

Wonder is toch een wonder | De kijk van een sterrenkundige op het debat tussen geloof en wetenschap

Hoewel de mens klein is in de grote wonderbare wereld van de sterrenkunde, is die kleine mens toch in staat het grote geheel te overzien en te verstaan. Maakt dat religieuze verhalen en duidingen achterhaald en overbodig? En moeten we twijfelen aan Gods bestaan? Sterrenkundige prof. dr. C. Waelkens bespreekt hoe we ons wereldbeeld en godsbeeld voortdurend bijstellen op basis van evoluerende inzichten.

Religie en wetenschap? Naar een nieuwe dialoog?

De relatie tussen religie en wetenschap wordt in de literatuur klassiek gevat onder de categorieën 'conflict' en 'onafhankelijkheid', of 'integratie' en 'dialoog'. Op basis van wat in de vorige lezingen aan bod kwam licht theoloog drs. T. Uytterhoeven deze categorieën toe. Doen woorden als 'conflict' of 'dialoog' wel voldoende recht aan wat er in de relatie tussen religie en wetenschap op het spel staat? De lezing schetst de contouren van een nieuwe visie op deze relatie.

07
mrt
2017

Het programma DIALux is in Vlaanderen het meest gebruikte lichtberekeningsprogramma. Dit programma is recent grondig vernieuwd. DIALux evo is niet te vergelijken met zijn voorganger DIALux 4.13. Zo is de gebruikersinterface totaal veranderd en zijn er meer mogelijkheden op gebied van visualisatie. De overstap van DIALux 4.13 naar DIALux  evo blijkt niet zo evident en de vraag naar opleiding is groot.

Tijdens deze opleiding willen we niet alleen de cursist laten kennis maken met het gebruik van DIALux evo maar leggen we ook de nadruk op de interpretatie van de inputparameters en de resultaten en waarschuwen we voor de valkuilen bij lichtberekeningen. Dit is nodig om lichtberekeningen met elkaar te kunnen vergelijken.

Aanpak

 Na een korte introductie over de belangrijkste verlichtingstermen wordt een kort bezoek gebracht aan het Laboratorium voor Lichttechnologie waarbij wordt gedemonstreerd hoe een verlichtingstoestel wordt opgemeten waarna het kan ingevoerd worden in DIALux evo.

 Dan starten we een eerste lichtberekeningsstudie in DIALux die gemeenschappelijk wordt uitgewerkt. In de namiddag van Dag 1 en tijdens Dag 2 werken de cursisten op eigen tempo een reeks begeleide oefeningen uit waarbij tussendoor extra informatie en interpretatie wordt gegeven. Stap voor stap wordt kennis gemaakt met het lichtberekeningsprogramma én de belangrijkste invloedsfactoren.

De opleiding is zo opgesteld dat de cursisten kennis maken met alle termen die voorkomen in de norm NBN-EN 12464-1 (2011) – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen. We gebruiken deze norm als leidraad gedurende de tweedaagse.

 

09
mrt
2017

Het programma DIALux is in Vlaanderen het meest gebruikte lichtberekeningsprogramma. Dit programma is recent grondig vernieuwd. DIALux evo is niet te vergelijken met zijn voorganger DIALux 4.13. Zo is de gebruikersinterface totaal veranderd en zijn er meer mogelijkheden op gebied van visualisatie. De overstap van DIALux 4.13 naar DIALux  evo blijkt niet zo evident en de vraag naar opleiding is groot.

Tijdens deze opleiding willen we niet alleen de cursist laten kennis maken met het gebruik van DIALux evo maar leggen we ook de nadruk op de interpretatie van de inputparameters en de resultaten en waarschuwen we voor de valkuilen bij lichtberekeningen. Dit is nodig om lichtberekeningen met elkaar te kunnen vergelijken.

Aanpak

 Na een korte introductie over de belangrijkste verlichtingstermen wordt een kort bezoek gebracht aan het Laboratorium voor Lichttechnologie waarbij wordt gedemonstreerd hoe een verlichtingstoestel wordt opgemeten waarna het kan ingevoerd worden in DIALux evo.

 Dan starten we een eerste lichtberekeningsstudie in DIALux die gemeenschappelijk wordt uitgewerkt. In de namiddag van Dag 1 en tijdens Dag 2 werken de cursisten op eigen tempo een reeks begeleide oefeningen uit waarbij tussendoor extra informatie en interpretatie wordt gegeven. Stap voor stap wordt kennis gemaakt met het lichtberekeningsprogramma én de belangrijkste invloedsfactoren.

De opleiding is zo opgesteld dat de cursisten kennis maken met alle termen die voorkomen in de norm NBN-EN 12464-1 (2011) – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen. We gebruiken deze norm als leidraad gedurende de tweedaagse.

 

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

De academische psychiatrie keek in het verleden vaak argwanend naar geloof en spiritualiteit. De laatste jaren echter is er meer bereidheid om na te denken over de samenhang tussen beide. Psychiater prof. dr. S. Claes licht de bewogen geschiedenis en de huidige stand van zaken van de relatie tussen geloof en psychiatrie toe. In zijn lezing heeft hij ook aandacht voor de mogelijke bijdrage van christelijke spiritualiteit voor de behandeling van psychopathologie.

Implodeert het personalisme? Darwin en christelijke ethiek

Christelijke ethici aanvaarden de inzichten van de evolutiebiologie, maar veronderstellen veelal dat mensen in staat zijn om de biologische wortels van hun gedrag te overstijgen: we starten als een quasi onbeschreven blad en worden tot wat we zijn door allerlei socialiseringsprocessen zoals opvoeding en omgeving. De moderne ethische visie stoelt op een scherp dualisme tussen natuur en mens, meestal met een uitgesproken antropocentrische opstelling. Op basis van recent biomedisch onderzoek stelt ethicus prof. dr. J. De Tavernier dit dualisme in vraag en ontwikkelt nieuwe ethische inzichten.

Wonder is toch een wonder | De kijk van een sterrenkundige op het debat tussen geloof en wetenschap

Hoewel de mens klein is in de grote wonderbare wereld van de sterrenkunde, is die kleine mens toch in staat het grote geheel te overzien en te verstaan. Maakt dat religieuze verhalen en duidingen achterhaald en overbodig? En moeten we twijfelen aan Gods bestaan? Sterrenkundige prof. dr. C. Waelkens bespreekt hoe we ons wereldbeeld en godsbeeld voortdurend bijstellen op basis van evoluerende inzichten.

Religie en wetenschap? Naar een nieuwe dialoog?

De relatie tussen religie en wetenschap wordt in de literatuur klassiek gevat onder de categorieën 'conflict' en 'onafhankelijkheid', of 'integratie' en 'dialoog'. Op basis van wat in de vorige lezingen aan bod kwam licht theoloog drs. T. Uytterhoeven deze categorieën toe. Doen woorden als 'conflict' of 'dialoog' wel voldoende recht aan wat er in de relatie tussen religie en wetenschap op het spel staat? De lezing schetst de contouren van een nieuwe visie op deze relatie.

18
mrt
2017

This conference is organised as part of the FWO-funded research project "Choreographies of Precariousness. A Transdisciplinary Study of the Working and Living Conditions in the Contemporary Dance Scenes of Brussels and Berlin".

Both conference and project focus on the contemporary dance profession as one of the many professions in a regime without boundaries. Psychologists Allvin et al. (2011) claim that the working lives of post-Fordist workers (among them contemporary dance artists) have the potential for the destruction of work as we know it (also Sennett 1998; Bologna 2011). They describe the new working life as a giant switchboard of work and life that (dis)connects people. Whereas people's control within their work increases, their control over the conditions of work diminishes.

In this respect, the work of dance is without boundaries in a double sense: it is increasingly mobile and transnational (no geographical boundaries) and, as the organisation of work becomes more flexible, sees the distinction between work and private life blurred (no mental boundaries). It is now up to the individual employee to establish this distinction and maintain personal limits (Gielen 2009). Following Lauren Berlant, we hypothesise that this precarious work without boundaries "occurs not only in the debates on how to rework insecurity" but "is also an emerging aesthetic" (Berlant 2011, 192) of which traces can be found in the performances of contemporary dance artists.

Although scholars from both sociology and theatre/performance studies have done research on the careers and the (aesthetics of) working processes of artists, the field of contemporary dance has received only modest attention. The aim of this two-day conference is to further resolve the hiatus in the debate on work without boundaries in the (performing) arts through organising lectures by scholars from various disciplines and talks and interventions by artists from the field of contemporary dance and performance. There is also a PhD Forum, in which young scholars working on (contemporary) dance present their research.

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

De academische psychiatrie keek in het verleden vaak argwanend naar geloof en spiritualiteit. De laatste jaren echter is er meer bereidheid om na te denken over de samenhang tussen beide. Psychiater prof. dr. S. Claes licht de bewogen geschiedenis en de huidige stand van zaken van de relatie tussen geloof en psychiatrie toe. In zijn lezing heeft hij ook aandacht voor de mogelijke bijdrage van christelijke spiritualiteit voor de behandeling van psychopathologie.

Implodeert het personalisme? Darwin en christelijke ethiek

Christelijke ethici aanvaarden de inzichten van de evolutiebiologie, maar veronderstellen veelal dat mensen in staat zijn om de biologische wortels van hun gedrag te overstijgen: we starten als een quasi onbeschreven blad en worden tot wat we zijn door allerlei socialiseringsprocessen zoals opvoeding en omgeving. De moderne ethische visie stoelt op een scherp dualisme tussen natuur en mens, meestal met een uitgesproken antropocentrische opstelling. Op basis van recent biomedisch onderzoek stelt ethicus prof. dr. J. De Tavernier dit dualisme in vraag en ontwikkelt nieuwe ethische inzichten.

Wonder is toch een wonder | De kijk van een sterrenkundige op het debat tussen geloof en wetenschap

Hoewel de mens klein is in de grote wonderbare wereld van de sterrenkunde, is die kleine mens toch in staat het grote geheel te overzien en te verstaan. Maakt dat religieuze verhalen en duidingen achterhaald en overbodig? En moeten we twijfelen aan Gods bestaan? Sterrenkundige prof. dr. C. Waelkens bespreekt hoe we ons wereldbeeld en godsbeeld voortdurend bijstellen op basis van evoluerende inzichten.

Religie en wetenschap? Naar een nieuwe dialoog?

De relatie tussen religie en wetenschap wordt in de literatuur klassiek gevat onder de categorieën 'conflict' en 'onafhankelijkheid', of 'integratie' en 'dialoog'. Op basis van wat in de vorige lezingen aan bod kwam licht theoloog drs. T. Uytterhoeven deze categorieën toe. Doen woorden als 'conflict' of 'dialoog' wel voldoende recht aan wat er in de relatie tussen religie en wetenschap op het spel staat? De lezing schetst de contouren van een nieuwe visie op deze relatie.

23
mrt
2017

Een informele lunchontmoeting gekoppeld aan een korte presentatie over een actueel vastgoedtopic door een spreker van de gastlocatie.

Op 23 maart zijn we te gast bij Upgrade Estate in Gent. Tijdens de lezing zal Koenraad Belsack, owner & believer Upgrade Estate, ons de aanpak rond studentenhuisvesting van Upgrade Estate toelichten.

26
mrt
2017

International and European tax moot court competition

Frans Vanistendael Lectures Wednesday 29 March 2017

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

De academische psychiatrie keek in het verleden vaak argwanend naar geloof en spiritualiteit. De laatste jaren echter is er meer bereidheid om na te denken over de samenhang tussen beide. Psychiater prof. dr. S. Claes licht de bewogen geschiedenis en de huidige stand van zaken van de relatie tussen geloof en psychiatrie toe. In zijn lezing heeft hij ook aandacht voor de mogelijke bijdrage van christelijke spiritualiteit voor de behandeling van psychopathologie.

Implodeert het personalisme? Darwin en christelijke ethiek

Christelijke ethici aanvaarden de inzichten van de evolutiebiologie, maar veronderstellen veelal dat mensen in staat zijn om de biologische wortels van hun gedrag te overstijgen: we starten als een quasi onbeschreven blad en worden tot wat we zijn door allerlei socialiseringsprocessen zoals opvoeding en omgeving. De moderne ethische visie stoelt op een scherp dualisme tussen natuur en mens, meestal met een uitgesproken antropocentrische opstelling. Op basis van recent biomedisch onderzoek stelt ethicus prof. dr. J. De Tavernier dit dualisme in vraag en ontwikkelt nieuwe ethische inzichten.

Wonder is toch een wonder | De kijk van een sterrenkundige op het debat tussen geloof en wetenschap

Hoewel de mens klein is in de grote wonderbare wereld van de sterrenkunde, is die kleine mens toch in staat het grote geheel te overzien en te verstaan. Maakt dat religieuze verhalen en duidingen achterhaald en overbodig? En moeten we twijfelen aan Gods bestaan? Sterrenkundige prof. dr. C. Waelkens bespreekt hoe we ons wereldbeeld en godsbeeld voortdurend bijstellen op basis van evoluerende inzichten.

Religie en wetenschap? Naar een nieuwe dialoog?

De relatie tussen religie en wetenschap wordt in de literatuur klassiek gevat onder de categorieën 'conflict' en 'onafhankelijkheid', of 'integratie' en 'dialoog'. Op basis van wat in de vorige lezingen aan bod kwam licht theoloog drs. T. Uytterhoeven deze categorieën toe. Doen woorden als 'conflict' of 'dialoog' wel voldoende recht aan wat er in de relatie tussen religie en wetenschap op het spel staat? De lezing schetst de contouren van een nieuwe visie op deze relatie.

07
apr
2017

In collaboration with ARENA, EAAE and ELIA

The Architectural Research European Network Association (ARENA), the European Association for Architectural Education (EAAE) and the European League of Institutes of the Arts (ELIA) are together seeking to offer a joint platform for research in all fields of architecture, design and arts. This also includes subjects such as environmental design, sustainable development, interior design, landscape architecture, urban design/urbanism, music, performing arts, visual arts, product design, social design, interaction design, etc. One of the objectives in doing so is to support early-career researchers and PhD students in the fields of architecture and the arts to improve the quality of their research. Another objective is to show that senior researchers CARE about the work that is being done by more junior researchers.

CA2RE, the Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research, proceeds from the previous ARM (Architectural Research Moments) symposia, with a flavour of the PRS (Practice Research Symposium). It will be hosted in early-April 2017 at the KU Leuven Faculty of Architecture’s Sint-Lucas Campus in Ghent, in collaboration with LUCA School of Arts, ARENA, EAAE and ELIA. The aim is to create an international event at which early-career researchers, doctoral students and post-docs can present their research project to experienced researchers and have their work discussed by international panels in these diverse fields.

Following this first event in Ghent in early-April 2017, the plan then is to host further editions in other cities across Europe. Therefore, subsequent CA2RE events already are scheduled on 8th - 10th September 2017 in Ljubljana and at the Aarhus School of Architecture in 2018. We welcome further proposals for hosting the event.

CA2RE is intended to bring together senior staff and early-career researchers to improve research quality through intensive peer reviewing at key intermediate stages. It wishes to contribute to the open and diverse field that exists in architectural and artistic research, not giving any priority to any single approach. The conference will support established research methods, but especially welcomes new and emerging fields such as research by design and through artistic/creative practice. The event aims to stimulate researchers to interact mutually and benefit from participating in two-way discussions, whatever the stage of their research. Above all, CA2RE wishes to offer a lively, diverse and inclusive environment that brings together young researchers within a multi-disciplinary setting.

Format: During this two-day event, the selected participants will present their research for 30 minutes each, which will then be discussed and peer-reviewed by an international panel (composed of senior researchers and post-docs) for another 30 minutes. The presentations can include the now traditional formats such as Powerpoint, Prezi, etc., but the organisers would particularly welcome other kinds of contributions such as exhibitions, performances, etc. Depending on the number of participants that are selected, parallel sessions will be organised if necessary. It is preferable that all participants attend the full two days as the conference is framed as a collective experience that will be important for the learning process and for networking.

Scientific Committee (TBC): Johan Verbeke, Murray Fraser, Fredrik Nilsson, Johan Van Den Berghe, Arnaud Hendrickx, Claus Peder Pedersen, Kevin McCartney, Oya Atalay Franck, Roberto Cavallo, Andrea Braidt, Maarten Vanvolsem, Joao Barbosa Sequeira, Tadeja Zupancic, Eli Støa.

Organising committee: Johan Verbeke, Johan Van Den Berghe, Arnaud Hendrickx, Marlies Vreeswijk, Anneleen Van der Veken, Inge Claessens.

Dates: 8th - 9th April 2017 (starting on the evening of 7th April)

The event will be followed by a meeting for doctoral supervisors on the morning of 10th April 2017.

Place: KU Leuven, Faculty of Architecture, Campus Sint-Lucas, Hoogstraat 51, B-9000 Ghent.

Submission of abstract for peer review: 15th December 2016

Notification of acceptance: 15th January 2017

Registration: from 15th December 2016 onwards

Submission of full text for publication: 28th February 2017

Keynote: TBD

The conference connects to the ‘Impact by Designing’ Conference on 6th - 7th April 2017.

The proceedings of this event will be published online.

Registration fee :

50 Euros for individual registration (including refreshments and lunches on both days)

60 Euros for registering both a PhD candidate and a senior researcher participating in the review panel from the same institution.

Registration for the group dinner on Saturday evening (not included in the normal registration fee): 50 Euros

Contact: Marlies Vreeswijk and prof. dr. Johan Verbeke (CA2RE.architecture@kuleuven.be)

Submission of abstracts: CA2RE.architecture@kuleuven.be

Conference website: www.arch.kuleuven.be/ca2re/

Hotels in Ghent we recommend (45 minute train ride from Brussels).

 

Pagina's