Overzicht Faculteit Wetenschappen

Selectie wijzigen : incl. sub-eenheden

Doctoraatsverdediging Angeline Akelo Kasina

24
feb
2017

Ultra-stable glasses by molecular beam deposition ,,

Doctoraatsverdediging Neha Sharma

02
mrt
2017

Functional and Molecular characterization of Flowering Locus C (FLC) homologs in Brachypodium distachyon ,,

Doctoraatsverdediging Timothy Van Reeth

03
mrt
2017

Asteroseismology of gamma Doradus stars with the Kepler space mission

Doctoraatsverdediging Sara Debecker

03
mrt
2017

The pace-of-life syndrome and global change stressors in damselflies ,,

Doctoraatsverdediging Sven Dewilde

03
mrt
2017

Synthesis and Processing of PPTA in Ionic Liquids ,,

Systeemdenken in lessen aardrijkskunde: hoe relaties expliciteren om inzicht in het geheel te bevorderen?

08
mrt
2017

Het begrijpen van de complexiteit van globale thema’s vormt in deze sterk geglobaliseerde wereld één van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde.  Aangezien dit niet eenvoudig is, maar het anderzijds toch belangrijk is om het geheel niet te veel te vereenvoudigen, is het relevant om naar het systeem als geheel te kijken en de relaties tussen de verschillende variabelen in het systeem te benadrukken. Deze benadering vanuit het systeemdenken is veelbelovend in educatie voor duurzame ontwikkeling en in het aardrijkskundeonder-wijs.

Doctoraatsverdediging Evelien Mathieu

10
mrt
2017

Microfabricated inspection devices for cellomics.

Doctoraatsverdediging Jacek Jakub Bartlewicz

13
mrt
2017

The impact of urbanization on microbial community structure, pollinator behavior and mating system in the late-flowering plant Linaria vulgaris

Doctoraatsverdediging Anne Houbrechts

14
mrt
2017

The effect of deiodinase deficiency on zebrafish development and reproduction

Economische contexten in wiskundelessen

19
apr
2017

Wiskunde wordt in allerlei disciplines gebruikt. Economie is een van die disciplines. Economische toepassingen zijn echter nog niet sterk doorgedrongen in wiskundelessen. Toch zijn er heel wat leerlingen die in het secundair onderwijs een economisch getinte studierichting volgen en dus al in zekere mate vertrouwd zijn met economie. In deze workshop maak je kennis met een aantal economische toepassingen.

Pagina's