Overzicht

REIS LANGS DE WONDEREN VAN RUSLAND: 5 LEZINGEN OVER DE CULTURELE GESCHIEDENIS EN LITERATUUR

27
sep
2016

Voor een beter begrip van het huidige Rusland organiseert het Centrum voor Russische studies een cursus over de culturele geschiedenis van verschillende regio’s van Rusland. In elke lezing zal de geografie van Rusland gerelateerd worden aan de Russische literatuur. In tegenstelling tot andere cursussen, die zich op de centraalgelegen steden concentreren, zijn onze cursussen gewijd aan de geografie van het uitgestrektere Rusland en de weerspiegeling die deze gebieden vinden in de Russische literatuur van de XIX-XX eeuw.

 

Interne liaison geriatrie - studiedag met intervisie

27
sep
2016

Sinds 2007 dient elk algemeen ziekenhuis in België met een erkende dienst voor geriatrie te beschikken over een erkend zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. De opstart van het zorgprogramma leidde tot een grootschalige implementatie van interne geriatrische liaisonteams in België in de vorm van pilootprojecten. Tijdens deze pilootfase werden er regeldmatig intervisies georganiseerd met en voor alle zorgverleners die direct of indirect betrokken waren bij de werking van de interne liaison geriatrie met als doel ervaringen uit te wisselen om op die manier te leren van elkaar.

Postgraduate Programme Biomedical Engineering

27
sep
2016

 

This postgraduate program will provide an advanced-level education in the area of biomedical engineering. The curriculum and the courses are research-based and prepare the student for a career in the medical device industry, in health care institutions and government. The program can also be followed as part of a predoctoral examination.

 

Partnerschap met ouders

27
sep
2016

In de vlucht van alle ontwikkelingen binnen zorg en onderwijs aan personen met een handicap, wordt communicatie met ouders steeds belangrijker. Elke professional die zich inzet voor personen met een beperking wordt hoe langer hoe meer ook uitgedaagd om te komen tot een goede samenwerking met ouders. Wat betekent dat? Hoe zien ouders dat? Hoe doe je dat concreet? Noor Seghers vertelt over boeiend partnerschap met ouders. Ze put uit haar expertise als coördinator van Magenta, een project rond ouderschap met zorg binnen de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven.

Development and evaluation of HDAC and HSP90 PET ligands

27
sep
2016

Research seminar of Vermeulen Koen, Laboratory for Radiopharmacy

Doctoraatsverdediging Pawel Barmuta

27
sep
2016

Efficient Measurements and Modeling of Microwave Active Devices and Circuits through Adaptive Sampling

Specialisatie Verlichtingstechnologie 2016-2017 - promotie 6

27
sep
2016

Het doel van dit opleidingsaanbod is het aanbieden van de noodzakelijke kennis om bewust, intelligent en kwalitatief om te gaan met verlichting. Dit betekent dat de inhoud zich niet wil beperken tot het intrappen van open deuren maar moet leiden tot een duidelijke verdieping van de achtergrondkennis, zonder de dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen. Bovendien kunnen de cursisten via praktische sessies gebruik maken van de meetfaciliteiten en testruimtes die het Laboratorium voor Lichttechnologie ter beschikking heeft, waardoor theoretische en praktisch kennis in balans blijven.

Het programma bestaat uit vier modules. Elke module omvat verschillende leseenheden. In totaal zijn er 18 sessies van 4u30, verdeeld over twee semesters (in totaal 81 uren).

Module 1: Licht en verlichting: de basiskennis (4 sessies)
Module 2: Lichtbronnen en armaturen (4 sessies)
Module 3: Elektriciteit, aansturing en lichtregelingen (4 sessies)
Module 4: Verlichtingsontwerp (6 sessies)

De colleges binnen deze vier modules vinden plaats op dinsdagnamiddag vanaf 13.30u. tot 19.00u à rato van gemiddeld 2x/maand. De sessies worden opgesplitst in drie delen van 1u30, met daartussen een koffiepauze en een broodjeslunch. De eerste module start op 27 september 2016. Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties.

Online inschrijvingen starten van juli via http://dvo.odisee.be/industriele-wetenschappen/verlichtingstechnologie

Geïnteresseerden sturen een email naar info@groenlichtvlaanderen.be.

Doctoral defence Vaskar Mukherjee

27
sep
2016

Investigation of osmotolerant yeasts for very-high-gravity bioethanol production

Pagina's